Úterý, 15. června, 2021

Zákonem nelze obejít ústavu ani kvůli viru

0
Zákonem nelze obejít ústavu ani kvůli viru
Koronavirus ovlivní volby Foto: pixabay

Senát Městského soudu v Praze Štěpána Výborného zrušením opatření Ministerstva zdravotnictví vrátil moc vládě a Poslanecké sněmovně. Vyšel z toho, že vláda je oprávněna ústavním zákonem o bezpečnosti za nouzového stavu vydávat zákazy i omezit základní práva člověka. Vláda takto může činit sama jen 30 dnů, pak musí mít souhlas Poslanecké sněmovny.

Bylo neústavní, když si práva vlády přisvojilo Ministerstvo zdravotnictví mimo kontrolu Poslanecké sněmovny. Máme systém parlamentní demokracie, ne demokracie vládní a už vůbec není vrcholným orgánem moci Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo chce nový zákon, který mu to umožní i mimo ústavní pravidla nouzového stavu.

Vláda je menšinová. Má podporu prezidenta, což ji posiluje. Ale určí-li ústavní norma, že nouzový stav může pokračovat jen se souhlasem Poslanecké sněmovny, tak jej vláda musí získat. Jinak se s tím musí smířit. Obyčejný zákon nemůže vytunelovat nadřazená ústavní pravidla tím, že pravomoci vlády převede na Ministerstvo zdravotnictví i mimo stav nouze.

Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, která rozhoduje ve sboru. Zásadní rozhodnutí nemohou být převedena z vlády na jedno Ministerstvo zdravotnictví, jež je jen ústředním orgánem státní správy zdravotnictví. Není nadřazeno nad jiné. Může určovat povinnosti nemocnicím a jiným ve svém rezortu. Nemůže omezit svým opatřením plošně celostátně základní ústavní práva lidí, která lze omezit jen zákonem a v době nouzové vládou. To by musel umožnit zákon ústavní.

Ministerstvo staví svou pozici na zdravotnické odbornosti. Ale moc v demokracii nemají úzce zaměření odborníci, ale volení politikové. Mediálně je politika haněna. Ale většina historických osobností, jež lidé znají, dělali politiku – panovníci, prezidenti i jiní. Politika je umění možného, které politici různě zvládají. Je politickým uměním vybrat řešení, které zohlední více požadavků. Někteří odborníci uzavřeni do zdí svého oboru by mohli společnost zničit. Funkční zdravotnictví nebude v hospodářsky rozvráceném státě. Rozumnost některých rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dokládá povinnost pro manžele mít v autě roušku, byť v posteli byli bez roušky.

Vláda při nové epidemii může opět vyhlásit nouzový stav. Též může vyhlásit nouzový stav jen v některých okresech. Situace není stejná v Praze a v Moravskoslezských Beskydech. Hejtmani mohou vyhlásit stav nebezpečí pro kraj či jeho část. Nelze však ústavní pravidla nouzového stavu obcházet obyčejným zákonem, ta může změnit jen ústavní zákon.

Zdeněk Koudelka

Previous article (Ne)mlčení ministryně spravedlnosti
Next article Cestující veřejné dopravy čeká nový předpis
Zdeněk Koudelka
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.