Neděle, 24. října, 2021

Zločin na D1 – strach z trestní represe vládne Českem

0
Zločin na D1 – strach z trestní represe vládne Českem
Po třech měsících od zákazu billboardů v ochranném pásmu silnic a dálnic byl odstraněn jen zlomek nepovolených billboardů Foto: archiv

Co vše se ještě musí stát, kolik nevinných lidských životů musí být zmařeno na dálnici smrti D1? Nadpis evokuje novou knihu, tentokrát jiného žánru. Ale není tomu tak, ačkoliv kde se objeví zločin, měl by následovat i trest. Pokusme se vypátrat, kde zločin vznikl, kdo je za něj zodpovědný a proč není potrestán?

Posledními událostmi na D1 v závěru letošního roku se zabýval parlament, vláda, asi také příslušné ministerstvo. Výsledek? Nic! Slušelo by se napsat něco ostřejšího, ale držme se faktů.

Provoz na dálnici opakovaně zkolaboval a to oběma směry. Jeden dva dny neprůjezdná dálnice se stala parkovištěm. Kolony kamiónů, mezi nimi osobní vozy.

Posypové vozy nemohly v zúženém místě dlouhodobě rekonstruované dálnice provést úpravu, což napadne i malé dítě, že to v zimě bude problém.

Za vše mohou ti nezodpovědní řidiči? Koupí si dálniční známku a chtějí jezdit po D1 jako po dálnici. Jako by darebové nevěděli, že je permanentně v rekonstrukci, že výstavbu odpočívadel pro kamiony zablokovali státní zástupci, kteří bez zodpovědnosti vládnou. Strach z trestní represe vládne Českem, manažeři se musí obávat, vždyť mohou být obžalování, aniž by skutečně porušili zákon.

 • Premiér Babiš sdělil, že za situaci nemůže Ministerstvo dopravy – ministr Ťok, ale ŘSD
 • Otázka zní, zda není lepší rozbujelé ministerstvo dopravy zrušit a ponechat jen oddělení na Úřadu vlády (ušetříme miliardy)
 • Zodpovědné je ŘSD? Koho budou nyní stíhat?
 • Podívejme se na tragický příběh bývalého generálního ředitele Michala Haly
 • Státní zástupci v čele s VSZ Praha z něj nejprve udělali korupčníka, po té člověka spojovaného s dětskou pornografií
 • Zničili mu život, kariéru, prostě ho absolutně profesně i lidsky zadupali do země, přestože nic nezákonného neudělal
 • Po zprošťujících rozsudcích se aktérům této zlovůle vůbec nic nestalo, naopak ničí životy dalším občanům naší vlasti
 • Po mnohaletém pronásledování, věznění se nemůže domoci škody, která mu vznikla. Stát se s ním o náhradu škody soudí
 • Neznalost zákona neomlouvá, musí platit i pro státní zástupce, přece není možné, že se spletli
 • Proč například nejsou odpočívadla na D1, přestože tímto úsekem projíždí několik desítek tisíc kamiónů a vytváří tak z D1 dálnici smrti
 • Státní zástupci zablokovali a zastavili vlastně výstavbu tím, že stíhají bez znalosti zákonů (divá zvěř utržena z řetězu)
 • Stíhán byl i bývalý GŘ ŘSD Bruclík
 • Strach nad Českem, ano zde vládne strach, který vyvolali státní zástupci, aniž by nesli jakoukoliv zodpovědnost
 • Represe trestního stíhání vede k nevyčíslitelným celospolečenským škodám, jsou proti veřejnému zájmu
 • Jak dlouho se pane premiére Babiši, na to budete dívat? Jak dlouho chcete poslankyně a poslanci jen hovořit o tom, že je to hrozné?
 • Na D1 umírají lidé. Kolik musí zemřít najednou 10, 100, 1000?

Kolika rodinám vezmete mámu, tátu, děti? Než začnete okamžitě konat? Anebo si myslíte, že postačí držet minutu ticha na vládě a v parlamentu, až mrtví překročí hranici tisíce?

 • D1 se stala veřejným ohrožením a spoluzodpovědní za situaci jsou státní zástupci nota bene VSZ Praha a NSZ. Vyvolávají represe nejen vůči manažerům ŘSD bez znalostí zákona a zastrašují tak zodpovědné osoby, čímž páchají vůči společnosti značné škody.
 • Nechceme, aby vládli státní zástupci. Politici, kdy zastavíte toto běsnění?

Ing. Alena Vitásková