Kdo je zločinec? Já, nebo ti co mě soudí?

  Jmenovala jsem JUDr. Renatu Veseckou Ph.D, bývalou nejvyšší státní zástupkyní,
  s dvaceti sedmiletou praxí na státním zastupitelství, advokátku, přednášející na
  vysoké škole právo, do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní. Tato
  právnička nesplňovala dle státního zástupce Kamila Špeldy a soudního senátu
  Zdeňka Chalupy Okresního soudu v Jihlavě vágní podmínku praxe v energetice,
  kterou teprve daleko později zákonodárci v novele energetického zákona upřesnili.
  Jmenovala jsem ji v bytostném veřejném zájmu a potřeb ERÚ.

  V roce 2013 zpochybnily asociace fotovoltaickcýh elektráren zákonnost vydaných licencí v roce 2010, které vydal ERÚ pod vedením Josefa Fiřta. V době, kdy se ERÚ potácel se
  stovkami správních a trestních kauz vyvolaných jako dopad činností mých
  předchůdců. Jmenovala jsem ji pro zajištění vysoce profesionálního zastoupení ERÚ
  ve vrcholových pozicích a to špičkovými odborníky na danou oblast. Jmenovala jsem
  ji ve veřejném zájmu, v ekonomickém zájmu naší vlasti.

  Tento můj jediný motiv, zajištění řádného chodu úřadu, veřejného zájmu jsem
  pochopitelně u soudu mnohokráte opakovala a rovněž jsem si vzpomněla, že jsem
  žádala různé vysoce odborné instituce o pomoc. Byli mezi nimi např. Unie státních
  zástupců (JUDr. Lenka Bradáčová) a Soudcovská unie (JUDr. Lichovník). Již zde
  prokázal soudce Chalupa svůj „rovný přístup“ k souzené straně. Předmětné dopisy si
  předseda senátu Chalupa vyžádal, jak od Unie státních zástupců, tak Soudcovské
  unie. Odpověď z obou institucí zněla, že žádný takový dopis neevidují a nikdy nic
  ze strany ERÚ (za doby mého vládnutí) neobdrželi. Neměla jsem šanci přesvědčit
  soudce o opaku, protože na ERÚ již nepracuji a je tam zcela nepřátelské prostředí.
  (Premiér Andrej Babiš umožnil návrat do vrcholových funkcí těm pracovníkům, kteří
  nesou spoluzodpovědnost za solární boom a miliardy, které platíme navíc, což jsem
  nesčetně krát kritizovala). Soudce nepožádal o stanovisko k těmto dopisům ERÚ.
  Prostě suše na hlavním líčení sdělil, že de facto dopisy, o kterých jsem hovořila,
  neexistují. (Pod čarou můžete číst, jsem nedůvěryhodná osoba.)

  Měla jsem štěstí v neštěstí, dopisy jsem našla a do spisu při hlavním líčení, kdy byli
  tito svědci vyslýchání (Bradáčová, Lichovník) doložila. Teprve poté si soudce vyžádal na ERÚ vydání těchto dopisů (vč. doručenek), které byly shodné s těmi, které jsem
  založila do spisu a předtím hlasitě na hlavním líčení přečetla. Tento můj kousek mu
  asi neudělal radost, což zaznělo i při vynesení rozsudku, že dokazování nepřineslo
  nic nového. Dopisy naleznete na našem webu www.institut-av.eu

  Při závěrečné řeči státní zástupce Špelda jen zopakoval, že dokazování a předvolání
  svědků na hlavní líčení bylo zbytečné (téměř všichni svědci jednoznačně potvrzovali
  to, co jsem před soudním senátem sdělila, ale i písemně doložila). Soudce Chalupa
  pak zopakoval, že se nebude řídit názorem odvolacího soudu. Odvolací Krajský soud
  v Brně, když vracel kauzu před necelým rokem zpět, tak jednoznačně uvedl, že státní
  zástupce vůbec nedoložil motiv, proč jsem tak činila. Jako laik jsem pochopila, že
  Krajský soud v Brně se domnívá, že nebyly naplněny všechny znaky trestného činu a
  kauzu jako takovou neměl vůbec soud přijmout. Tudíž se má provést dokazování tak,
  aby bylo na jisto postaveno, jaká pohnutka (motiv) mě k jmenování vedla.
  Při dokazování mělo být na jisto postaveno, zda motiv byl zajistit řádný chod ERÚ a
  veřejný zájem, tak jsem měla být zproštěna. Pokud byla moje pohnutka jiná, vytvořit
  někomu prospěch, tak jsem měla být trestána v trestním řízení.

  To, že státní zástupce Kamil Špelda vůbec nerozumí trestnímu zákoníku, jsem
  poznala i já, jako laik. Nebyl schopen položit svědkům mnohdy žádnou otázku a to
  dokonce ani těm, které si jako žalobce k soudu vyžádal. Bylo trapné, když ho soudce
  musel upozorňovat, že to je jeho svědek, tak ať klade otázky. Pak ze sebe něco
  vysoukal, což působilo spíš trapně, než fundovaně.
  U soudu legrace určitě není, a pro obžalovaného vůbec ne. Nic méně, když se mě
  novináři po jednom z hlavním líčení, kde bylo vyslýcháno několik svědků, zeptali:
  „Paní Vitásková, nevíte, kdy přijdou na řadu svědci obžaloby?“ Tak jsem pozvedla
  obočí a řekla: „To všechno byli svědci obžaloby“. Novináři jen hlesli: „Ale oni všichni
  hovořili ve váš prospěch!“
  Byla jsem nepravomocně odsouzena k podmínečnému trestu na dva roky za to, že
  jsem jmenovala do funkce erudovanou právničku s vynikající praxí, že jsem
  zajišťovala řádný chod ERÚ a to ve veřejném zájmu, že jsem chránila ekonomické
  zájmy České republiky. Otázkou zůstává, v jakém zájmu jedná státní zástupce a
  soudní senát, který mě odsoudil. Otázkou zůstává: Kdo je zločinec? Já, nebo ti co
  mě soudí?

  Ing. Alena Vitásková

  Sdílejte
  Předchozí článekBritská facka Ústavnímu soudu v Brně
  Další článekObhajoba dvojího metru
  Alena Vitásková
  Alena Vitásková je česká manažerka působící v energetice. Od srpna 2011 do července 2017 zastávala funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu. je předsedkyní Institutu Aleny Vitáskové.