Úleva pro soudy: Pelikán vzdal prosazení novely zákona o obchodních korporacích

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: archiv

Zajištění větší ochrany práv společníků nebo větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev. S takovými ambicemi resort spravedlnosti vypracoval novelu zákona o obchodních korporacích. Ministr Robert Pelikán (ANO) nyní její prosazení vzdal, když podle informací České justice poslal na Legislativní radu vlády dopis, ať již norma není zařazována na program její schůze.

Pelikán připomíná, že novela byla do legislativního procesu poslána mimo legislativní plán kabinetu. „V současné době se návrh zákona nachází ve fázi po projednání pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Vzhledem k rozsahu materiálu přitom nelze předpokládat jeho projednání LRV na jediném zasedání,“ uvádí ministr Pelikán v dopise předsedovi LRV Janu Chvojkovi (ČSSD). Návrh by se na LRV mohl vrátit nejdříve v květnu. Česká justice přitom upozornila na to, že právě pracovní komise LRV novelu ztrhaly a Pelikán ji raději stáhl. O jejím opětovném nasazení, jak se nyní ukázalo, již neuvažuje.

„S ohledem na vyjádření pana premiéra, že návrhy zákonů, mají-li mít ještě šanci na projednání Poslaneckou sněmovnou v tomto volebním období, musí být vládou projednány do konce března 2017, si Vám dovoluji oznámit, že jsem se rozhodl stáhnout tento materiál z projednávání vládou. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji zdvořile požádat, aby byl předmětný návrh zákona stažen z programu jednání LRV a na její jednání již nebyl v tomto volebním období zařazován,“ uzavírá ministr spravedlnosti svůj dopis předsedovi LRV.

Stažení návrhu pravděpodobně uvítají předsedové soudů, kteří se obávali zatížení soudů. Obavy panovaly především kvůli paragrafu, který by soudům nařídil vyzývat korporace k plnění účetní závěrky, případně zahajovat řízení o jejich zrušení.

(epa)