Nejvyšší soud vydává čtvrtletník AEQUITAS, chce se více přiblížit lidem

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: archiv

Nejvyšší soud (NS) vydává první číslo internetového čtvrtletníku Aequitas. Jeho prostřednictvím chce veřejnosti magazínovou formou představovat své soudce, asistenty i zaměstnance v „civilnější podobě“, než jak jsou vnímáni doposud. Nabídne v něm proto řadu textů a fotografií z oblasti mimo hlavní rozhodovací činnost soudu. Českou justici o novince infrmoval mluvčí NS Petr Tomíček.

Název je zkrácenou verzí latinského AEQUITAS SEQUITUR LEGEM, což v překladu znamená: „Pokud zákon mlčí, nastupuje soudcův smysl pro spravedlnost.“ Jak v úvodníku vysvětluje předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal: „Vydávat spravedlivá soudní rozhodnutí zcela jistě předpokládá, že soudce nesmí být odtržen od reality. Od reality běžného života. Ano, je pravdou, že soudcovské povolání je vážené. Z principu takové býti musí. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že z rozhodování jednotlivých soudců se nesmí vytrácet lidskost. Soudcovská práce je službou veřejnosti a soudci nemohou být jako stroje. Vždyť jsou to také jen lidé. Každý případ posuzují individuálně, snaží se rozhodnout vždy spravedlivě, s přihlédnutím k veškerým okolnostem, které danou věc ovlivňují. AEQUITAS je bude svým čtenářům takto prezentovat.“
Předseda soudu také uvedl, že chce změnit či alespoň zpochybnit zažité stereotypy o soudcích.

Odkaz na čtvrtletník najdete zde.

Nový čtvrtletník vydává Nejvyšší soud pouze v elektronické podobě. Naleznete jej pravidelně na webových stránkách www.nsoud.cz, konkrétně v rubrice Pro veřejnost a média.

Vlastní online časopis vydává také Nejvyšší soud Slovenské republiky. Vychází čtvrtletně, dostal název De iure. V Česku dosud vrcholné justiční orgány podobným způsobem nekomunikovaly.

(red)