Pelikán odpovídá obhájcům na žádost o zvýšení advokátního tarifu: Půl roku před volbami je pozdě

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: archiv

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) odpověděl Unii obhájců na žádost o navrácení dvacet let dočasně sníženého advokátního tarifu do původní podoby. Počítejte s neúspěchem, protože je půl roku před volbami, napsal ministr k letošnímu dvacetiletému výročí dočasnosti snížení plateb advokátům. Kromě toho Unie obhájců stejně jako Unie státních zástupců jsou pouhými spolky, vyplývá z dopisu ministerstva. Na stálé opatření tarif změnila vláda Petra Nečase, kde byli ministři spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) a Pavel Blažek (ODS).

Právě kvůli dvacet let stále trvajícímu dočasnému opatření se Unie obhájců obrátila letos v březnu přímo na ministra spravedlnosti. Před dvaceti lety byl advokátní tarif kvůli ekonomické situaci po povodních dočasně snížen o 10%.

O zrušení dočasně stálého opatření proto požádal ministra dopisem prezident Unie obhájců ČR Tomáš Sokol, který podotkl, že ekonomická situace České republiky je v současnosti dobrá: „Proto i s vědomím, že pojem ,dočasně´ má na historickém území ČR časově poněkud rozvolněný obsah, má Unie obhájců ČR zato, že je namístě splnit tehdejší slib a že jsou pro to splněny i všechny podmínky. Z toho důvodu Vás zdvořile žádáme, abyste upravil vyhlášku, pokud jde o odměňování obhájců za úkony při obhajobě do podoby před snížením odměn,“ uvedl advokát a prezident Unie Tomáš Sokol.

O obsahu dopisu Česká justice informovala se závěrem, že dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československa trval 23 let, takže advokáti a obhájci musí dále čekat.

Dočasné opatření bylo změněno v lednu 2013

To se nyní potvrdilo, jak vyplývá z odpovědi ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ministr nejprve v odpovědi uvedl, že dočasné opatření kvůli povodním před dvaceti lety změnila na opatření stálé Nečasova vláda, ve které byl ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil a Pavel Blažek za ODS. „Dále bych rád upřesnil, že opatření, které bylo původně koncipováno jako opatření dočasného charakteru, bylo opakovaně prodlužováno, až nakonec bylo vyhláškou č. 486/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 zakotveno jako opatření s trvalou platností,“ objasnil obhájcům ministr.

Odpověď ministra Pelikána si můžete přečíst zde.

Poté Robert Pelikán vysvětlit i důvody, které k tomu Nečasovu vládu vedly: „Tímto krokem mělo dojít ke zvýšení právní jistoty všech zainteresovaných stran včetně státu a vyvážení stavu z hlediska fiskálních zájmů státu na jedné straně a spravedlivé odměny advokátů za úkony právní služby, k nimž byli ustanoveni soudem, na straně druhé. Zároveň je však nutno podotknout, že při této příležitosti došlo k určitému navýšení mimosmluvní odměny v některých věcech, včetně obhajoby v trestním řízení, pokud jde o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok, u níž byla tarifní hodnota pro výpočet odměny zvýšena z 1 000 Kč na 5 000 Kč,“ uvedl v odpovědi obhájcům ministr.

Tomáš Sokol bude muset tarif řešit s ČAK

Závěrem ministr Robert Pelikán vyjádřil dvojí skepsi: Unie obhájců není ze zákona oficiálním partnerem ministerstva spravedlnosti na rozdíl od České advokátní komory. A navíce se obhájci ozvali pozdě: „Nebráním se ovšem debatě o revizi advokátního tarifu. Z pochopitelných důvodů nicméně případnou debatu povedu s příslušnou stavovskou organizací. Doporučuji Vám tedy obrátit se na Českou advokátní komoru. Mrzí mě však, že Česká advokátní komora ani Unie obhájců České republiky, z.s. s tímto tématem nepřišly dříve, neboť je zřejmé, že iniciativa přicházející půl roku před koncem volebního období je bohužel nutně odsouzena k neúspěchu,“ napsal Unii obhájců ČR ministr Robert Pelikán doslova.

Unie obhájců ČR ze založena na totožném principu jako Unie státních zástupců, obě organizace jsou spolky. Unie obhájců ČR je zapsaný spolek, v němž je členství obhájců dobrovolné a schvaluje ho prezidium spolku stejně jako Unie státních zástupců, která je sdružením s dobrovolným členstvím, které schvaluje Výkonný výbor.

Naopak Česká advokátní komora je ze zákona veřejnoprávní korporací s povinným členstvím advokátů, na kterou stát přenesl pravomoci, práva a povinnosti co se týče výkonu advokacie včetně pravomocí kárných.

Českou advokátní komoru čeká letos v září sněm a volba nového představenstva. Problém dočasně stálého tarifu se zřejmě vrátí zpět Tomáši Sokolovi, neboť prezident Unie obhájců kandiduje do nového představenstva České advokátní komory. O podzimních volbách a kandidátech Česká justice rovněž informovala.

Irena Válová