Pelikán chce na ministerstvo vrátit soudce – stážisty. Ústavnímu soudu navzdory

Mašínová nyní nemůže soudit Foto: archiv

V Poslanecké sněmovně leží návrh, podle kterého by mohli soudci opět absolvovat stáže na ministerstvu spravedlnosti. Do novely občanského soudního řádu ho načetl ve druhém čtení poslanec Marek Černoch. Návrh podle všeho pochází z dílny ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ten by chtěl stáže soudců do zákona prosadit navzdory tomu, že je Ústavní soud opakovaně odmítl jako nezákonné.

Na jedné straně nenahraditelné zkušenosti soudců, které je škoda nevyužít při přípravě nové legislativy. Na straně druhé princip dělby moci a v ústavě zakotvená zásada neslučitelnosti funkcí, navíc dvakrát potvrzená Ústavním soudem.
To je ve zkratce zápletka příběhu o soudcích – stážistech na ministerstvu spravedlnosti, jehož další díl se rodí v těchto dnech v poslanecké sněmovně. Vše díky „přílepku“ poslance Marka Černocha (ex Úsvit) k aktuálně projednávané novele občanského soudního řádu.

„Nově se navrhuje, aby byla do zákona o soudech a soudcích opět zařazena možnost dočasně přidělit soudce k ministerstvu… V případech, kdy jsou připravovány předpisy detailně upravující postup soudů, lze mít za to, že je zkušenost z praxe pro přípravu tohoto předpisu nezbytná,“ stojí ve zmiňovaném pozměňovacím návrhu, který má Česká justice k dispozici.

Soudci by podle něj mohli dočasně stážovat na ministerstvu po dobu nejdéle šesti měsíců. V případě opakovaného přidělení by měl mezi koncem jedné a začátkem druhé stáže uplynout minimálně jeden rok.
Ministr spravedlnosti by také nemohl o tom, koho si vezme k ruce, rozhodnout sám. Potřeboval by souhlas předsedy soudu, k němuž byl soudce přidělen nebo přeložen, a souhlas příslušné soudcovské rady nebo shromáždění všech soudců.

Kritika na výboru

Když Černoch v dubnu navrhl návrat soudců – stážistů na ministerstvo spravedlnosti na jednání sněmovního ústavně právního výboru, narazil na ostrou kritiku. Jak už Česká justice informovala, například podle prezidentky soudcovské unie Daniely Zemanové byly tyto stáže v minulosti spíše zneužívány jak ze strany soudců, tak rezortu. Nemluvě o tom, že je Ústavní soud opakovaně judikoval jako nezákonné.

„Členství v poradních orgánech ministerstva, vlády i obou komor Parlamentu pak jistě zahrnuje i relevantní plnění úkolů těchto odlišných složek státní moci a působení soudců v uvedených orgánech je tak v rozporu s principem dělby moci, nehledě k tomu, že osobní a mimosoudní vazby, k nimž při takové činnosti dochází, nevyhnutelně zvyšují pravděpodobnost možného střetu zájmů,“ cituje nález Ústavního soudu z roku 2002 i samotný Černochův návrh. A dodává: „Zásada neslučitelnosti funkcí… nemůže být obcházena ani… řešením… podle něhož se soudce po dobu svého působení – výslovně pouze u ministerstva – dočasně zprošťuje výkonu své funkce. Imanentním rysem této funkce je totiž její kontinuálnost.“

Pelikán chce Ústavní soud „vyzkoušet“

Podruhé Ústavní soud odmítl soudcovské stáže na ministerstvu spravedlnosti v roce 2010. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy je ale otázkou, nakolik je tento deset let starý „zákaz“ sdílen současnými ústavními soudci.
Sám šéf justice Robert Pelikán se pak nechal před poslanci slyšet, že je jedinou možností vyzkoušet Ústavní soud tím, že se návrh schválí a legislativně zakotví.

Jak totiž vyplynulo z debaty na již zmiňované schůzi ústavně právního výboru, stáli za Černochovým návrhem pravděpodobně Pelikánovi lidé. Navrhovaná právní úprava navíc s nálezy Ústavního soudu pracuje a jeho požadavkům prý vychází vstříc – třeba výše uvedenými půlročními stážemi oproti i tříletým z minulosti. „Lze mít za to, že za uvedenou dobu by nemělo dojít k vytvoření zásadních vazeb dočasně přiděleného soudce na výkonnou moc a že dočasné přidělení soudce k ministerstvu po navrženou dobu nebude vyvolávat pochybnosti o nestrannosti tohoto soudce,“ píše se v odůvodnění Černochova návrhu.

A materiál se rovněž odvolává na bezproblémovost soudcovských zahraničních misí. „Nelze rovněž dovozovat, že by dočasné přidělení soudce k ministerstvu spravedlnosti po dobu šesti měsíců s sebou neslo závažnější narušení kontinuity výkonu soudcovské funkce než např. dočasné přidělení do mírové nebo záchranné operace nebo k humanitární pomoci mimo území České republiky.“ K tomu může dojít až na dobu pěti let.

Případ soudce Matuly

Jedním z nejznámějších stážistů na ministerstvu spravedlnosti byl v minulosti bezpochyby někdejší kladenský soudce Vlastimil Matula. Ve své funkci na ministerstvu měl nadržovat zlodějům, kteří ukradli 74 milionů korun, a to zmanipulovaním řízení na o podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona.
Soudy mu za to dokonce udělily trest 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Ústavní soud loni Matulovi podmínku zrušil a případ teď znovu projednává pražský obvodní soud. Ministerstvo spravedlnosti už nicméně v lednu rozhodlo, že Matulovi soudcovský talár nevrátí.

Lucie Nekvasilová