Vnitro chce omezit dopad směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) na advokáty

Ministerstvo vnitra  připraví text právní normy, která by v maximální možné míře zajistila ochranu osobních údajů v rámci advokátní mlčenlivosti. Vyplývá to z dosavadních jednání České advokátní komory, která řeší, jakým způsobem dopadne evropská směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) na jednotlivé advokáty.

O aktuálních jednáních informoval na představenstvu Komory Tomáš Sokol. „Problém je v tom, že není jasné, a to snad i v rámci Evropské unie, co je vlastně advokát, respektive co s ním v rámci úprav ochrany osobních údajů. Advokát má totiž zákonnou povinnost mlčenlivosti, která se pochopitelně vztahuje i na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje.

Podle Sokola se do budoucna jeví jako nezbytné zabývat se rolí advokáta při eventuální správě osobních údajů, a tím, zda vůbec svojí činností zákonnou definici naplňuje. Podle něj jak zástupci ministerstva vnitra, tak Úřadu na ochranu osobních údajů vnímají advokátní tajemství a ochranu informací svěřených klientem jako velmi závažný fakt, a z toho důvodu bylo v rámci zmíněného jednání rozhodnuto, že vnitro připraví text právní normy, která by v maximální možné míře tuto ochranu zajistila.

 Problém se státní kontrolou

„Problém je v tom, že není jasné, a to snad i v rámci Evropské unie, co je vlastně advokát, respektive co s ním v rámci úprav ochrany osobních údajů. Advokát má totiž zákonnou povinnost mlčenlivosti, která se pochopitelně vztahuje i na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Sokol. Z povahy jeho mlčenlivosti si tak podle něj nelze ani dost dobře představit státní kontrolu nad tím, jak tuhle povinnost technicky realizuje. Ale také není jasné, jestli je advokát správcem osobních údajů či se na něj vůbec povinnosti plynoucí z úprav ochrany osobních údajů vztahují. „Podle Nejvyššího správního soudu by tomu tak mohlo být u větších advokátních kanceláří. Na to vše jsem upozornil neboť ani GDPR ani navrhovaný zákon to nijak neřeší. Rada evropských advokátních komor – CCBE doporučila, aby si to komory řešily v rámci státních úprav a to právě je to, co by teď mělo udělat z našeho podnětu MV a ÚOOU.“

Evropská úprava osobních údajů v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nabude účinnosti příští rok na konci května. Mluvčí ČAK Iva Chaloupková již před časem České justici sdělila, že vzhledem k tomu, že stávající legislativa neřeší některé otázky ochrany osobních údajů advokáty, zejména otázku střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a oprávnění ÚOOÚ provádět u advokátů kontrolu, hodlá ČAK navrhnout předkladateli, kterým je Ministerstvo vnitra řešení, které by tyto otázky řešilo tak, aby účel právní úpravy zůstal zachován, ale zároveň byla zohledněna specifika právních služeb poskytovaných advokáty. „ČAK v tomto směru hodlá aktivně spolupracovat s MV a ÚOOÚ,“ dodala Chaloupková.

Dušan Šrámek