ČAK: V Evropské federaci advokátních komor střídá Vidovičová Štrose

Advokátka Lenka Vidovičová Foto: LinkedIn

Česká advokátní komora na posledním jednání představenstva rozhodla o tom, že jako člena Evropské federace advokátních komor vystřídá Davida Štrose advokátka Lenka Vidovičová. Komora to zdůvodňuje tím, že chce obecně v mezinárodních organizacích dávat přednost členům svého vedení. Komora proto také vyměnila zástupce v Mezinárodní unii advokátů.

V zápise z představenstva ČAK uvádí jako další důvod výměny Štrose za Vidovičovou i fakt, že Štros Komoru v mezinárodní organizaci zastupuje přes deset let. Pražský advokát na sebe před sněmem ČAK upozornil její kritikou. „Komora by měla zajišťovat nastavení férových podmínek pro vstup do řemesla a následného nastavení minimálního standardu poskytování právních služeb a dohlížet na bezpodmínečné dodržování pravidel, včetně etických, poskytování právních služeb svými členy. Úkolem komory ale není neférově bránit pokradmou kartelizací vstupu mladých kolegů do řemesla a není ani úkolem komory zajišťovat minimální životní standard svých členů,“ uvedl Štros v komentáři k novele zákona o advokacii.  Na jeho názory nesouhlasně reagoval člen představenstva Radim Miketa.

Evropská federace advokátních komor je nezisková organizace, která sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy. Popud k jejímu vzniku daly zejména francouzské advokátní komory a další významné evropské advokátní komory, které v r. 1986 založily Konferenci ústředních advokátních komor, jejímž nástupcem se v r. 1992 stala FBE.  Jejími členy jsou regionální nebo národní advokátní komory, individuální členství však neexistuje.   V současné době FBE sdružuje cca 250 advokátních komor, reprezentujících přibližně  800 000 advokátů. FBE sídlí ve Štrasburku.

Komora také vyměnila zástupce v Mezinárodní unii advokátů, kdy Martinu Doležalovou střídá Martin Maisner. UIA organizuje v průběhu celého roku na různých místech světa semináře, výukové programy a další akce, které slouží k celoživotnímu vzdělávání. Akce, které UIA organizuje, umožňuje rovněž účastníkům potkávat se s kolegy a navazovat obchodní vztahy.

(epa)