Profesní komory žádají Babiše o jednání: advokáti či notáři odmítají další byrokratizaci profesí

Představitelé všech profesních komor ze zákona po pravidelném jednání v listopadu 2017. Foto:

Před dalším neúměrným nárůstem administrativy schvalované vládou a poslanci, ale i před pokračujícím proudem nařízení z Evropské unie varují představitelé profesních komor ustanovených ze zákona. Vláda i poslanci by měli začít zvažovat dopady na chod českého hospodářství a bránit přijímání norem, které vedou k poklesu kvality výkonu svobodných právních profesí, ale také lékařů, auditorů, veterinářů nebo inženýrů a techniků.

Představitelé profesních komor ustanovených ze zákona o svém společném prohlášení informovali tento týden poté, co na svém setkání vyzvali v tu dobu ještě nejmenovaného předsedu vlády Andreje Babiše k urychlenému jednání: „Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu Vlády České republiky o společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu po jeho jmenování,“ uvedli ve svém prohlášení představitelé dvanácti profesních komor v České republice na začátku týdne.

Podle obsahu společného prohlášení prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem administrativy  – především EET a nařízení GDPR, který se negativně dotýká většiny svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi podle jejich slov nezlepšuje odbornou kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své profese.

Komory jsou garanty zvláštních činností pro stát

Komory současně znovu vyzvaly zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Takový krok učinily právě před rokem, kdy vyjádřily názor, že jejich hlas jako zástupců odborných profesí by měl být zásadní při tvorbě nových zákonů. Se slovy „Profesní komory nemohou mlčet!“ vyslovili zástupci všech komor kritiku ke stále se množící a stále nepřehlednější legislativě a okolnostem jejího vzniku, mnohdy podložené vedlejšími skrytými úmysly. Česká justice o loňském razantním prohlášení informovala.

Nejzávažnější výhrady formuloval loni dnes již bývalý předseda České advokátní komory Martin Vychopeň, který konstatoval, že za nepřijatelné považuje zejména nadužívání trestního práva. Dodal, že je přece třeba nejdřív využívat prostředky práva civilního, správního, opravné prostředky a až po vyčerpání všech možností použít právo trestní. Vyjádřil rovněž znepokojení nad vývojem práva, nad kvalitou a způsobem přijímání legislativních norem, které jsou v podstatě pro normální lidi nesrozumitelné.

Letos dokument se setkání předsedů a prezidentů profesních komor podepsal za ČAK už nový předseda Vladimír Jiroušek.

Komory zřídí pracovní skupinu

Letošní výzva je formulována mnohem mírněji. Namísto jmenování přílivu problémů a kritiky, představitelé komora a autoři supliky žádají o uvážlivost v legislativě: „Zároveň apelují na Vládu České republiky i zástupce České republiky v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži,“ uvádějí ve společném prohlášení představitelé profesních komor.

V této souvislosti se představitelé komor shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká více profesí a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu, oznamují ve společném prohlášení.

Profesní komory ze zákona a jejich představitelé:

Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek , předseda
Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda
Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek , prezident
Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Křeček, předseda
Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka
Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka
Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident
Notářská komora ČR, Mgr. Radim Neubauer, prezident
Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda

(ire)