Vznikla Unie rodinných advokátů, ideálem jsou podle ní manželé a jejich děti

„Věcný záměr nového civilního procesu také počítá se zavedením advokátského procesu a ani advokáti či Česká advokátní komora se novým kompetencím nebrání," říká advokátka Daniela Kovářová Foto: archiv

Rodina je nejdůležitější socioekonomická jednotka, která ovlivňuje člověka od narození po celý život. Proto bychom měli rodinu všemi prostředky chránit a podporovat, nikoliv narušovat. To si myslí sedm právníků, kteří před Vánocemi založili Unii rodinných advokátů.

Podle prezidentky Unie rodinných advokátů Daniely Kovářové je omylem současné doby pokoušet se o státní regulaci rodiny a naivní je představa, že větší počet paragrafů a rodinných povinností rodinu vylepší. „Představa je to stejně hloupá jako iluze, že lze pomocí práva vysoudit lásku, úctu nebo pomoc člena rodiny. Unie rodinných advokátů vznikla právě proto, aby tyto omyly vysvětlovala veřejnosti a aby vychovávala členy rodiny i rodinné advokáty ke smírnému řešení sporů,“ dodává Kovářová.

Čtěte také: Daniela Kovářová: Za teplo domova odpovídá žena, matka nikdy nepřestala potřebovat otce

Viceprezidenty spolku se stali emeritní ústavní soudce Jiří Nykodým a mediátorka Anna Márová. Mezi zakladateli jsou také Marie Cilínková, Kryštof Janek, Julie Šindelářová z Plzně nebo Eva Vaňková. Unie v brzké době spustí vlastní webové stránky a do svých řad již nyní vítá nové členy, kteří sdílejí stejný pohled na svět.


Bližší informace, přihlášku i stanovy lze získat u Daniely Kovářové na tel. č. 602 414 550 nebo na e-mailové adrese: kovarova@akkovarova.cz.


Unie rodinných advokátů bude pro své členy pořádat workshopy, školení, diskusní setkání a pro veřejnost bude komentovat aktuální otázky a soudní judikaturu.

Unie úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou a s její nově ustavenou Sekcí pro rodinné právo nebo s Unií obhájců. Považuje za nezastupitelnou úlohu advokáta v rodinných a opatrovnických sporech, proto se chce zapojit i do debaty o nově se rodícím civilním soudním řádu. Vedle znalosti práva je podle Kovářové třeba, aby se právník specializující se na rodinnou problematiku orientoval také v psychologii, v problematice nezletilých dětí, v mediaci, ve vyjednávání a v dalších nadstavbových oblastech. „Většina advokátů ví, že dnešní dohoda je pro klienta vždy lepší než zítřejší sebevýhodnější rozsudek,“ doplňuje viceprezident Jiří Nykodým. „Za ideální rodinu považujeme manžele – muže a ženu a jejich děti. Jsme přesvědčeni, že takovou rodinu je třeba podporovat a bránit před liberalizačními tendencemi, jež ji ve skutečnosti nahlodávají,“ shrnuje Daniela Kovářová.

Nejbližší veřejně přístupnou aktivitou nové unie bude workshop Rodina a její právní problémy, který ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Stálou konferencí českého práva proběhne 19. dubna 2018.

(epa)