Soudcem Nejvyššího správního soudu se má stát Milan Podhrázký

Nejvyšší správní soud v Brně Foto: archiv

Nejvyšší správní soud by mohl posílit pražský soudce Milan Podhrázký. Oznámil to předseda Josef Baxa. Své kvality Podhrázký podle něj osvědčil i během soudcovské stáže u Nejvyššího správního soudu, k němuž byl dočasně přidělen v období od července do prosince roku 2015. Soudce bude nyní muset o svých kvalitách přesvědčit plénum NSS.

Už dříve Josef Baxa České justici řekl, že posílit personálně NSS je více než nutné. Odchází z něj prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, soud oslabilo také nečekané úmrtí Jana Vyklického. Další dva soudci odcházejí do penze.
NSS má nyní 35 soudců. Tři z nich však vykonávají desetiletý mandát ústavních soudců a Jan Passer působí v Tribunálu Soudního dvora EU.

Milan Podhrázký Foto: C.H. Beck

Sedmatřicetiletý soudce správním úseku Krajského soudu v Praze JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. zde i přes svůj relativně nízký věk předsedá senátu již od roku 2013, soudcem byl jmenován v roce 2010.

Charakteristiku kandidáta si stáhněte zde.

Milan Podhrázký podle vyjádření NSS akcentuje, že správní soudnictví v České republice tvoří jeden celek a stejně tak jako je nezpochybnitelný význam přikládán rozhodovací (i další) činnosti a vůbec postavení Nejvyššího správního soudu, je třeba vnímat a připomínat zcela stěžejní vliv, který v systému správního soudnictví zaujímají soudy krajské. „Právě svou čerstvou zkušeností s výkonem správního soudnictví jak na úrovni soudu krajského, tak i Nejvyššího správního soudu, stejně tak jako soudní praxí získanou i mimo oblast správního soudnictví, by chtěl doplnit pestrou strukturu složení pléna Nejvyššího správního soudu,“ uvedl soud v prohlášení.

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a spolu s Nejvyšším soudem tvoří nejvyšší článek soustavy soudů v Česku. Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o kasačních stížnostech. Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých kompetenčních sporech.

(epa)