ČAK připravila návrh, kterým chce posílit dohled nad insolvenčními správci

Michal Žižlavský na Konferenci insolvence 2018 Foto: archiv

Posílení dohledu nad insolvenčními správci, nemožnost oddělit dnes činnost insolvenčního správce od činnosti advokáta. Takové jsou hlavní důvody, proč Česká advokátní komora (ČAK) požaduje, aby kontrolní pravomoc nad činností insolvenčního správce, který je zároveň advokátem, převzala od Ministerstva spravedlnosti právě Komora. Představenstvo na posledním jednání souhlasilo s předneseným záměrem, a pověřilo předkladatele, člena představenstva ČAK a šéfa insolvenční sekce Michala Žižlavského, aby připravil odpovídající projekt.

Jak se konstatuje v důvodové správě, základní myšlenkou předkládaného věcného řešení je zastřešení profese advokáta, advokátního koncipienta a insolvenčního správce pod jednotný výkon dohledu, a to dohledu vykonávaného Českou advokátní komorou, resp. příslušnými orgány České advokátní komory podle Zákona o advokacii.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

 Dušan Šrámek