Ministr Kněžínek zřejmě pozastaví Pelikánovu instrukci k výběru soudců

Prezident Zeman jmenuje nové soudce Ilustrační foto: Hrad.cz

Sotva měsíc po svém jmenování navštívil nový ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) Brno. Čas svého prvního pobytu v Mekce české justice rozdělil v doprovodu svých náměstků mezi dvě z celkem  pěti tamních ústředních justičních institucí – Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. Jedním z hlavních bodů jednání byl způsob jmenování nových soudců. Jak už předsedové soudů dříve uvedli, nově nastavený systém nechává výběr soudců v nejistotě.

Společné závěrečné vystoupení přitom naznačilo, že návštěva nebyla zdaleka jen zdvořilostní a že oba zkušení předsedové těchto soudů věří ve skutečný dialog a respektovanou spolupráci mezi mocí výkonnou a soudní.

Snahu o nastavení věcné a oboustranně vyvážené formy komunikace explicitně ocenil předseda NSS Josef Baxa: „Pan ministr poslouchal i komentoval naše stanoviska a připomínky ke klíčovým tématům justice, jako představitel výkonné moci zachází s justicí partnersky a jasně respektuje rozdělení rolí. To je velmi nadějné – nebylo vždy zvykem, že před přijímáním některých změn důležitých nejen pro justici, ale především pro občany, kteří jsou našimi klienty, se ministr s justicí sejde, naslouchá jejím argumentům a k těm pak přihlíží v příslušném rozhodnutí,“ uvedl po setkání.

Jedním z hlavních témat jednání byla otázka výběru nových soudců. Probírat se bude na nejbližším setkání předsedů soudů s ministrem. „Budeme se o ní bavit hned v pondělí v Praze za účasti reprezentantů obou nejvyšších soudů i s předsedy soudů krajských. Pak oznámíme nějaké konkrétní řešení, ale asi už teď mohu předeslat, že nejsme úplně připraveni uvést tu směrnici v život tak, jak bylo původně předpokládáno. Minimálně nějaký časový odklad některých fází tam určitě nastane,“ prozradil Jan Kněžínek.

Čtěte také: Podle předsedů budou chybět budoucí soudci, předkládají alternativní návrh Pelikánových vyhlášek

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán pomocí vyhlášek a instrukce zavedl od nového roku systém, kdy budoucí soudci absolvují po složení justiční či jiné odborné zkoušky ještě výběrové řízení a dvouletou přípravu završenou simulovaným soudním jednáním. Předsedové soudů se ale obávají, že při zavádění nového systému vznikne časová „propast“, kdy nebudou kandidáti, kteří by mohli být do funkce soudce jmenováni.
Podle „starého“ systému už má být jmenována pouze jedna etapa nových soudců a poté by se mělo přejít na nový. To je ale podle zástupců justice nereálné.

Oba předsedové se s ministrem shodli, že cílovým stavem by mělo být zapracování pravidel transparentního výběru přímo do novely Zákona o soudech a soudcích, kterou hodlá ministerstvo předložit na jaře příštího roku (obsahovat má rovněž úpravu jmenování soudních funkcionářů a zásady kariérního řádu).
Předcházet ovšem bude série debat nejen mezi ministerstvem a soudy, ale svůj názor na to, jaké soudce vlastně chce, by měla zprostředkovaně říci celá společnost. Podle předsedy NS Pavla Šámala je přitom třeba přijmout takové řešení, které nezpochybní nezávislost justice jako třetího pilíře moci právního státu.

Jeho kolega Josef Baxa je přesvědčen, že výběr by měl být centralizován a nároky na nové soudce by měl být zvýšeny: „Soudci jsou vlastně jediní ústavní činitelé, kteří jsou jmenováni ne na krátký čas, ale prakticky na celý život, může jít i o čtyřicetileté působení v profesi s velkými pravomocemi a velkou odpovědností. Je proto třeba věnovat maximální pozornost už tomu začátku, tedy výběru soudců,“ uvedl Baxa, který v minulosti označil Pelikánovu instrukci za protiústavní.

Jak již Česká justice informovala, druhým velkým tématem pak byla otázka platů v justici, a to zejména nesoudcovského personálu.

Celodenní jednání v Brně obsahovalo i další významné položky – například Nejvyšší radu soudnictví či elektronizaci justice. Zásadní pak byly informace o pokračující přípravě nových trestněprávních a civilních procesních předpisů. Zejména u civilního řádu soudního funkcionáři Nejvyššího soudu opět důrazně zopakovali své několikaměsíční výhrady k věcnému záměru zákona (podporované i Soudcovskou unií) a apelovali na ministerstvo, aby na ně adekvátněji reagovalo. Ministr Jan Kněžínek i jeho náměstek pro legislativu Michal Franěk v Brně přislíbili, že vznik této velmi důležité právní normy bude provázet dialog.

Ivan Holas