Spravedlnost přijde o 65 míst, na soudech a státním zastupitelství jich může zaniknout až 90

Justiční sekce ministerstva spravedlnosti má prořídnout Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti (MSp), soudy, státní zastupitelství, Vězeňská služba (VS) a Probační a mediační služba (PMS) – všechny tyto složky by podle vládního rozhodnutí z konce srpna měly přijít o dohromady 159 míst. Samotné ministerstvo by pak z tohoto počtu mělo k prvnímu lednu škrtnout 65 míst, z toho 27 obsazených a 38 neobsazených.

Podle zjištění České justice má k největším škrtům dojít v justiční a legislativní sekci, konkrétně se má jednat o 29 míst, což se nesetkalo mezi vedoucími odborů s nadšením. Do této sekce totiž spadají i kontrolní funkce, například dohled nad exekutory, insolvenčními správci, znalci, ale třeba i nad průtahy u soudů.
Úředníci této sekce zpracovávají i podněty pro případné podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. Navíc se MSp podobně, jako celá justice, potýká s nedostatkem kvalifikovaných zájemců o volná místa právníků. „Sekce justiční a legislativní se dané snížení počtu systemizovaných míst dotkne nejvíce. Vzhledem k její velikosti a dlouhodobé neobsazenosti míst dojde ke zrušení míst napříč všemi jejími útvary,“ potvrdila České justici Alžběta Šírková z tiskového oddělení resortu s tím, že ovšem o konečném počtu škrtů pro jednotlivé sekce ještě nebylo rozhodnuto.

Na ostatní složky v resortu tak připadá úspora v podobě 94 míst. Jak sdělilo České justici MSp, škrty se nedotknou jen PMS. Ohledně úspor ve VS a na soudech a státních zastupitelstvích se jedná. Dá se očekávat velmi složitá debata. Kolegium předsedů krajských soudů totiž proti škrtům na svém posledním jednání postavilo. Tato místa totiž zůstávají podle šéfů soudů neobsazena pouze proto, že s ohledem na úroveň nabízených zaměstnaneckých platů nejsou soudy schopny konkurence na trhu práce. Kolegium ministra Jana Kněžínka upozornilo na protiústavnost takovýchto kroků, které podle předsedů „neberou v potaz odlišnost justice od ostatních rezortů a nerespektují její postavení jako jedné ze tří základních mocí ve státě“.

Obdobná situace je i ve státním zastupitelství, kde chybí administrativní personál především na okresních státních zastupitelstvích. Ta delší dobu trpí i tím, že se na jejich úkor posiluje administrativní zázemí vyšších stupňů, například VSZ v Praze.

Jako kritickou pak nedávno v České televizi zhodnotil situaci v některých věznicích náměstek generálního ředitele VS Simon Michailidis. Ve VS je ovšem primárně problém nikoliv s administrativním personálem, ale s přeplněností věznic na straně jedné a s nedostatkem příslušníků na straně druhé.
Na otázku moderátora pořadu „90´ČT 24“, zda by v některých věznicích mohlo dojít k „nějakému problému, krizovému stavu“, Michalidis odpověděl: „Mohu to tady říci otevřeně. Jsou to věznice Valdice a obě pražské věznice zcela jistě, Vinařice, možná Světlá nad Sázavou, tam opravdu jsou stavy příslušníků vůči stavu vězňů velice nízké“.

(pd)