Zájemci o funkci evropského žalobce se mohou hlásit do 21. ledna

Centrála úřadu žalobce bude sídlit v Lucemburku, v jednotlivých státech ale budou působit takzvaní pověření žalobci Foto: archiv

Zájemci o funkci českého evropského žalobce se mohou ministerstvu spravedlnosti přihlásit do 21. ledna. Uchazeči musí být bezúhonnými státními zástupci s minimálně desetiletou právní praxí, aktivní znalostí angličtiny a „vysokou právní integritou“. Úřad dnes podmínky zveřejnil na svém webu.

Vybraný kandidát bude reprezentovat Česko u Úřadu evropského veřejného žalobce, který má zahájit činnost v Lucemburku nejdříve v listopadu 2020. Evropští žalobci z dvacítky zúčastněných členských států EU tam budou vyšetřovat poškozování finančních zájmů EU, tedy také velké případy korupce či podvody s evropskými dotacemi. Bude dohlížet nad konkrétními vyšetřováními a trestními stíháními, která povedou pověření žalobci v jejich státech.

Česká vláda koncem října schválila, že trojici kandidátů na funkci evropského žalobce za ČR určí ministr spravedlnosti, a to po výběrovém řízení u pětičlenné komise.

Uchazeči musí dodat životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a originál výpisu z rejstříku trestů. Kandidát musí být způsobilý obdržet osvědčení pro přístup k utajovaným informacím ve stupni EU Secret.

Výběrovou komisi bude vedle ministra Jana Kněžínka (za ANO) tvořit jeden člen zvolený ministrem a dále nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci z Prahy a Olomouce.

Komise označí pět nejlepších uchazečů a ministr pak bude moci volit tři konečné kandidáty pouze z této skupinky. Jejich jména oznámí generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie. Rada z nich poté vybere českého evropského žalobce na šestileté funkční období, které lze prodloužit na další tři roky.

(čtk)