Sobota, 18. září, 2021

Kauza Ostravice: Starosta odmítl dohodu se státním zástupcem, nechá se odsoudit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výslechem svědků mělo dnes pokračovat u Okresního soudu ve Frýdku-Místku trestní řízení proti starostovi a radě obce Ostravice kvůli škodě 25.200 Kč, která nevznikla, ale vzniknout mohla. Mělo jít  od roku 2013 o již čtvrté jednání soudu v této věci od roku 2013. Jednání bylo přeloženo na duben.

Podle starosty obce Ostravice Miroslava Mališe už náklady na trestní řízení a řízení před soudem dávno přesáhly  částku 25.200,-, kterou obec sice nezaplatila, ale zaplatit mohla, v čemž státní zástupce spatřuje zneužití pravomocí úřední osoby a pokus přečinu porušení povinností při správě cizího majetku. Státní zástupce obci navíc ustanovil opatrovníka.

„Uvědomme si, kolik tohle všechno stojí,“ komentuje situaci starosta Mališ a vypočítává: „Škodou nula se opakovaně zabývají vysoce vzdělaní a kvalifikovaní lidé, jejichž práce a čas stojí adekvátní peníze: opatrovník s právním vzděláním, soudce, státní zástupce, tři advokáti – právní zástupci nás obžalovaných. Před soudem pak sedí pět lidí a svědci včetně další vzdělané a kvalifikované osoby, což je ředitelka školy, jedna z obžalovaných. Nepočítám zapisovatele, cesty, čas dotyčných. To jsou už desetitisíce nebo statisíce, které byly reálně utraceny.“

Starosta a členové rady dne 3. října 2011 na jednání rady hlasováním schválili pokračování smlouvy na audit obce s auditorskou firmou Moravskoslezský audit s.r.o. Podpisem smlouvy o provedení auditu  za 25.200,- Kč pak pověřili starostu. Problém je, že půl roku před tím si zastupitelstvo odhlasovalo, že o audit má obec požádat Moravskoslezský kraj, který jej vykoná zdarma, a to přesto, v té době do obce docházel na základě řádně podepsané smlouvy auditor, jehož se Moravskoslezský audit s.r.o. stal nástupníkem, neboť náhle zemřel. „Reagovali jsme na okolnosti, které byly za situace, kterou bylo nutno řešit,“ vrací se starosta ing. Mališ k událostem z roku 2011. Předmětná smlouva byla nakonec zrušena a žádná částka nebyla Moravskoslezskému auditu uhrazena.

„Vzápětí na mě podal trestní oznámení o osmnácti bodech zastupitel Věcí veřejných pan Tomáš Kokeš. Dva měsíce jsem každé pondělí jezdil na policii k podání vysvětlení, což stojí další peníze,“ říká Miroslav Mališ, který ze situace činí obecný závěr: „Jde o politický boj vedený prostřednictvím policie zdarma, získání informací zdarma. Jediný, kdo v takovémto případě obdrží vyrozumění od policie, je totiž udavač.“

V případu obce Ostravice, ve kterém nevznikla škoda 25.200,- Kč, která vzniknout mohla, podal na podzim 2013 státní zástupce Ladislav Hradil obžalobu k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Soudce okresního soudu ve Frýdku-Místku věc hned na prvním jednání zastavil. Státní zástupce se ve lhůtě odvolal a nadřízený krajský soud rozhodl, že okresní soud má věc projednat. První líčení se konalo 7. února 2014, líčení plánované na 21. března je přeloženo na 4. duben 2014 a obsahem budou výslechy svědků.

„Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce ze dne 3. 10.2011 na základě dohody o ukončení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce ze dne 28.12.2011 zrušena a k úhradě odměny společnosti Moravskoslezský audit s.r.o. nedošlo, čímž mohla být obci Ostravice způsobena škoda ve výši 25.200,- Kč,“ napsal v usnesení  o ustanovení opatrovníka státní zástupce okresního státního zastupitelství ve Frýdku – Místku Ladislav Hradil letos v lednu.

„Když byl obci ustanoven opatrovník, říkali jsme si, co asi bude s obcí dělat? Bude řídit obec? Pak jsme zjistili, že ustanovení se týká pouze trestního řízení,“ popisuje starosta Mališ, který na dotaz odpovídá, že s opatrovnicí Alenou Fojtíkovou, advokátkou z Frýdku-Místku rada není v kontaktu, opatrovnice nic nevyžaduje, rada od ní nic nepotřebuje. Podle informací České justice opatrovnici naopak kontaktovala opozice prostřednictvím podavatele trestního oznámení pana Tomáše Kokeše.

Přestože v Ostravici je s přičiněním opozice souzena v trestním řízení celá rada a starosta, nikdo za celou dobu nepodal návrh na odvolání starosty a na jednání zastupitelstva prý podle starosty opozice sedí a mlčí.

„Státní zástupce mi nabídl dohodu o uznání viny. Dohodu jsem nepřijal a nemohu přijmout,“ říká vážně na závěr. „Já se hrdě nechám odsoudit a budu ukazovat rozsudek, ve kterém bude stát, že jsem měl způsobit škodu, která nevznikla,“ uzavírá obžalovaný starosta Ostravice Miroslav Mališ.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY