Senátor Dryml se odvolal proti pokutě, namítá podjatost členů výboru

"Nikdy jsem nevystavil žádnou omluvenku nebo doporučení pro soud pro pana Janouška, jak lživě tvrdila některá media, říká exsenátor Dryml. Foto: Mediafax

Senátor Vladimír Dryml se odvolal proti rozhodnutí imuntitního výboru, který mu za údajnou urážku jemenského lékaře uložil pokutu 20 tisíc korun. Dryml v odvolání, které má Česká justice k dispozici, namítá vedle věcných argumentů i podjatost dvou členů výboru. Případem se bude zabývat plénum senátu.

Dryml pokutu dostal za slovní incident z loňského června, kdy v areálu nemocnice Vrchlabí, jejímž je ředitelem, řekl jemenskému lékaři, ať se vrátí, odkud přišel. Lékaře, který v nemocnici přistával s vrtulníkem údajně bez ohlášení, což bylo také příčinou rozepře, se Drymlova slova dotkla a obrátil se na policii. Ta věc předala k vyřízení jako přestupek do Vrchlabí, Dryml ale projednání přenesl na senátní půdu.

Podle Drymla byli dva senátoři imunitního výboru, Miroslav Antl a Pavel Trpák, ve střetu zájmů, který neohlásili. Jejich vyloučením z projednání by navíc počet přítomných členů klesl pod hranici usnášeníschopnosti.

„Senátoři Antl a Trpák jsou zároveň i zastupiteli Královéhradeckého kraje, tedy toho subjektu, který je i zřizovatelem několika zdravotnických zařízení, včetně zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Tím, že zmínění senátoři byli účastni jednání výboru, došlo bez pochyby ke střetu zájmů, na který ovšem při jednání oni sami neupozornili. Paradoxem také je, že senátor JUDr. Miroslav Antl byl i zpravodajem výboru k předmětnému disciplinárnímu řízení,“ namítá Dryml.

Pokud by se dva ze senátorů z jednání vyloučili, klesl by počet přítomných senátorů třináctičlenného výboru pod hranici usnášeníschopnosti, tvrdí dále Dryml, který rovněž namítá, že mu nebyla dosud předložena zpráva zpravodaje, senátora Antla. Vadí mu rovněž, že po projednání v senátu se jeho člen nemůže obrátit na správní soud a naznačuje v tomto směru ústavní žalobu. „Je tedy vůči ostatním občanům znevýhodněn a bezpochyby bude na ústavním soudu, aby se touto věcí případně i zabýval,“ píše ve svém vyjádření.

-rm-