Pondělí, 19. dubna, 2021

Válková odvolala šéfa Vězeňské služby Dohnala

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes s okamžitou platností odvolala Petra Dohnala z funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Řízením generálního ředitelství je dočasně pověřen Pavel Ondrášek, dosavadní ředitel věznice v Rapoticích.

Generál Dohnal podle Válkové nesplnil úkol navrhnout koncepční řešení, jehož cílem je „decentralizace činností a procesů na organizační jednotky, tj. věznice a vazební věznice“. Dál prý nerespektoval úkol připravit koncepční řešení redukce počtu systemizovaných míst na generálním ředitelství Vězeňské služby.

Ministryně spravedlnosti nařídila kontrolu ve Vězeňské službě hned po svém nástupu do funkce. Zároveň zahájila správní řízení vedoucí k odvolání generálního ředitele. Tento krok provázela ostrá mediální přestřelka.

„Provedenou kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření s majetkem státu spravovaným GŘ VS ČR a v zajišťování spisové služby. V oblasti hospodaření s majetkem státu bylo kontrolou konstatováno nezajištění řádného hospodaření s majetkem spravovaným vězeňskou službou ČR, a to mimo jiné v oblasti zadávání veřejných zakázek, čerpání prostředků z fondů Evropské unie a nakládání se svěřeným majetkem,“ uvedlo dnes ministerstvo spravedlnosti.

Podle Válkové měl Dohnalův přístup negativní dopad na hospodaření s majetkem státu. „Ministryně spravedlnosti na základě uvedených skutečností ztratila důvěru ve schopnost Mgr. Petra Dohnala řádně vykonávat svěřenou funkci, jakož i navrhnout a uskutečňovat nezbytnou reformu vězeňství. Za takového stavu věcí bylo odvolání Mgr. Petra Dohnala jedinou možností, jak dosáhnout nápravy poměrů ve Vězeňské službě ČR,“ uvedlo ministerstvo.

Vedení Vězeňské služby zatím na odvolání veřejně nereagovalo. „Zatím bez komentáře,“ řekla mluvčí Hana Löffelmannová.

-rm-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY