Němeček: Spor s Diag Human je u konce a nebude už stát ani korunu

"Podle ministerských právníků je to vítězství České republiky, text ještě zkoumají," řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Foto: archiv

Česká republika podle názoru ministerských právníků nejspíš vyhrála letitý spor s firmou Diag Human. Uvedl to ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Dodal, že první analýza závěrů přinesla dvě potěšující zprávy: Spor s Diag Human je podle všeho u konce a navíc už ČR nebude stát ani korunu. Právníci text přezkumného rozhodnutí dále studují a ministerstvo se k němu oficiálně vyjádří v pondělí ráno.

Ministerstvo zdravotnictví v neděli oznámilo, že obdrželo definitivní rozhodnutí od rozkladového rozhodčího senátu v osmnáct let trvajícím sporu se společností Diag Human. Toto rozhodnutí dává podle sdělení ministerstva jednoznačně za pravdu České republice a odmítá nárok Diag Human na výplatu přibližně deseti miliard korun.

„Už během čtyřiadvaceti hodin jsem od právníků ministerstva zdravotnictví dostal základní závěry vyplývající z rozhodnutí. Jsou dva a oba jsou pro Českou republiku potěšující. Za prvé: Toto rozhodnutí by mělo být definitivním koncem sporu s Diag Human. A za druhé: Česká republika už by této společnosti neměla dát ani korunu, což považuji za nejdůležitější,“ shrnul základní závěry obdrženého materiálu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Rozhodci tohoto sporu se totiž ztotožnili s názorem České republiky, že o věci bylo již jednou rozhodnuto a to v roce 2002. „Přezkumný rozhodčí senát fakticky konstatoval, že veškeré právní kroky po zmiňovaném rozhodnutí v roce 2002 jsou ve skutečnosti neplatné. Slovy právního světa označují rozhodci tato rozhodnutí za nicotná a bez právních účinků. A to se týká i pro Českou republiku důležitého rozhodnuti o platbě 10 miliard z roku 2008,“ vysvětlil základní fakta náměstek ministra zdravotnictví a právnický odborník na spor s Diag Human David Kotris.

Obsah rozhodnutí rozkladového rozhodčího senátu je jakožto velice složitý právní text dále analyzován odborníky. Jejich první podrobnější informace zveřejní ministerstvo zdravotnictví v pondělí.

Stát původně arbitráž kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou v roce 2008 prohrál a byl odsouzen zaplatit firmě Diag Human osm miliard korun jako náhradu škody. Vláda se tehdy proti rozhodnutí odvolala.

Společnost Diag Human v sobotu odpoledne oznámila, že již obdržela usnesení rozhodců, kteří se zabývali výsledkem arbitráže z roku 2008. Diag tvrdí, že aktuální výsledek přezkumu „nepozměňuje ani neodkládá konečný rozhodčí nález, a ten proto nabyl právní moci“. Proti platnosti rozhodčího nálezu z roku 2008 již neexistují opravné prostředky. Ukončením přezkumného řízení se navíc údajně odstranila překážka, kterou zahraniční soudy zdůvodňovaly zamítnutí vykonatelnosti výsledku arbitráže.

V srpnu 2008 Česko prohrálo arbitráž s Diag Human a bylo odsouzeno zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Diag Human původně po státu požadoval 14 miliard. Vláda proto rozhodla se proti výsledku arbitráže odvolat. O přezkumu nálezu rozhodoval tříčlenný senát.

Diag Human se kvůli svým finančním nárokům začala v roce 2011 obracet na soudy v zahraničí. Řízení zahájila před soudy v USA, Lucembursku, Británii, Rakousku, Švýcarsku a Francii, v posledních čtyřech však neuspěla. Například francouzský soud se přiklonil k právnímu názoru Prahy, že Diag Human nemůže na ČR vymáhat v exekuci více než osm miliard korun, které byly firmě přiznány v arbitráži, protože daný rozhodčí nález není pravomocný.

Robert Malecký

Výběr hlavních událostí ve sporu:

1991 – Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Úřad předběžně dohodl, že přijme nabídku dánské firmy Novo Nordisk a jejího českého partnera, společnosti Diag Human (do roku 1993 Conneco). Ve výběrovém řízení ale tyto firmy neobstály.

9. března 1992 – Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar napsal firmě Novo Nordisk, že v tendru nevyhrála kvůli tomu, že se spojila s firmou Conneco.

1995 – Diag Human začala po státu požadovat náhradu 500 milionů korun za ušlý zisk, který vznikl přerušením spolupráce s Novo Nordisk.

1996 – Diag Human snížil výši škody na 197 milionů korun, o které zažaloval ministerstvo zdravotnictví. Ministr Jan Stráský se v září rozhodl pro smírčí řízení a s Diag Human podepsal rozhodčí smlouvu.

1997 – Rozhodčí senát uznal nárok firmy, nezabýval se ale výší škody. Ministr financí Ivan Pilip žádal Stráského, aby jednal o smíru, ten se ale rozhodl pro přezkumné rozhodčí řízení.

1998 – Přezkumný senát potvrdil rozhodnutí z roku 1997. Diag Human znovu nabídl ministerstvu smír; žádal 50 milionů a akcie továrny na krevní plazmu Sevak. Ministerstvo návrh odmítlo a ministryně Zuzana Roithová podala žalobu na neplatnost rozhodčí smlouvy. Soud ji však zamítl.

Srpen 2000 – Náměstek ministra zdravotnictví Michal Pohanka podepsal za ministerstvo dopis s nabídkou smíru. Dopis pak rozhodčí senát označil za faktické přiznání viny a za poškození dobrého jména nařídil státu vyplatit firmě Diag Human 327 milionů korun.

2002 – Přezkumný rozhodčí senát potvrdil, že ministerstvo má firmě zaplatit 327 milionů korun. Vláda schválila uvolnění částky v lednu 2003.

2004 – Stát a Diag Human se dohodly, že vypracováním znaleckého posudku vyčíslujícího výši škody pověří poradenskou společnost Ernst & Young. V roce 2007 Ernst & Young vyčíslila škodu na 4,6 až 5,7 miliardy korun bez úroků.

31. března 2005 – Poslanci projednali zprávu sněmovní vyšetřovací komise. Konstatovala, že stát udělal chybu, když předal svůj spor s Diag Human arbitráži. Komise rovněž tvrdila, že firma Novo Nordisk odmítla spolupráci s Diag Human nikoli kvůli Bojarovu výroku, ale kvůli tomu, že jí Diag dlužil peníze. Právník Diagu to popřel.

13. srpna 2008 – Česko prohrálo arbitráž s Diag Human a bylo odsouzeno zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Firma původně po státu požadovala 14 miliard.

20. srpna 2008 – Vláda rozhodla o odvolání proti výsledku arbitráže.

28. listopadu 2008 – Bylo rozhodnuto, že o přezkumu nálezu v arbitráži ČR a firmy Diag Human má rozhodovat tříčlenný senát ve složení Petr Kužel, Milan Kindl a Damian Della Ca. Posledně jmenovaný ale později odstoupil kvůli pochybnostem o nestrannosti senátu. Diag Human místo něj nominovala Maxe Baumana, což ČR zpochybnila.

24. května 2011 – Vídeňský soud na návrh Diag Human provedl exekuci tří uměleckých děl zapůjčených Českou republikou na výstavu v rakouské metropoli. Díla byla do ČR vrácena 22. listopadu téhož roku na základě rozhodnutí okresního soudu ve Vídni.

1. června 2011 – Společnost Diag Human informovala, že majitel Josef Šťáva prodal akcie firmy mezinárodnímu konsorciu investorů.

Březen 2012 – Český Ústavní soud odmítl stížnost Diag Human týkající se výběru rozhodce pro přezkumnou arbitráž. Soud nicméně konstatoval, že řízení o jmenování rozhodců bylo chaotické.
20. listopadu 2012 – Francouzský odvolací soud zastavil exekuční řízení vůči Česku. Změnil tak rozhodnutí pařížského prvoinstančního soudu z května 2011, který nárok Diag Human uznal.

22. listopadu 2012 – Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že rakouský odvolací soud zastavil exekuční řízení vedené kvůli sporu s firmou Diag Human. Na konci dubna 2013 rozhodnutí potvrdil i rakouský Nejvyšší soud.

27. března 2013 – ČR uspěla u soudu s návrhem, aby místo Švýcara Maxe Baumana byl třetím rozhodcem jmenován Jiří Schwarz.

23. července 2013 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznámil, že ve sporu s Diag Human zvítězilo Česko po Rakousku a Francii i ve Švýcarsku. Právník Diag Human to ale popřel.

5. března 2014 – Francouzský nejvyšší soud definitivně rozhodl ve prospěch ČR. Soud se přiklonil k právnímu názoru Prahy, že Diag Human nemůže na ČR vymáhat v exekuci více než osm miliard korun (s úroky je to o několik miliard více), které byly firmě přiznány v arbitráži, protože daný rozhodčí nález není pravomocný.

22. května 1914 – Obchodní soud v Londýně zamítl nároky firmy Diag Human a uložil jí uhradit České republice zálohu na náklady soudního řízení, které přesahují devět milionů korun.

26. července 1914 – Firma Diag Human oznámila, že obdržela usnesení rozhodců o skončení přezkumného řízení, které se zabývalo výsledkem arbitráže z roku 2008. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že podle vyjádření právníků jeho úřadu Česká republika spor vyhrála. Usnesení však podle něho právníci ještě zkoumají. Definitivní stanovisko oznámí v pondělí 28. července.

-čtk-