Osobní prohlídky vazebně stíhaných budou nadále jednopohlavní

Takto vypadá věznice v Praze - Ruzyni, která slouží také jako vazební věznice. Obviněný musí strpět stejné zacházení jako odsouzený a například prochází osobní prohlídkou při každém přesunu. Foto: Vězeňská služba

Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí s interpretací připravovaného návrhu novely vyhlášky, která mimo jiné upravuje osobní prohlídky intimních částí těla obviněných při přijetí do vazební věznice. Ve skutečnosti bude změna spočívat v počtu osob, které budou přítomny u osobní prohlídky, nebude se týkat pohlaví těchto osob. Nově bude moci osobní prohlídku vykonat pouze jedna osoba stejného pohlaví jako obviněný.

Kvůli způsobu, jakým jsou prováděny ponižující osobní prohlídky ve vazebních věznicích zaslala výzvu ministerstvu spravedlnosti Unie obhájců. Česká justice o výzvě již informovala.

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, dnes v paragrafu 7 stanoví, že „osobní prohlídku, jakož i ostrahu během ní, provádí osoba stejného pohlaví“. Toto ustanovení tedy vyžaduje, aby v rámci osobní prohlídky byli přítomni vždy dva příslušníci Vězeňské služby ČR stejného pohlaví, vysvětluje ministerstvo spravedlnosti.

„Z poznatků vězeňské služby nicméně vyplývá, že v některých jejích organizačních jednotkách vzniká problém ve chvíli, kdy je v mimopracovní době ve službě pouze jedna příslušnice,“ popisuje ministerstvo důvody, proč vyhlášku, která je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení mění.

„Proto ministerstvo v připravované novele vyhlášky navrhuje upravit výše citované ustanovení tak, že se škrtne část věty „jakož i ostrahu během ní“, a zůstane tedy pouze věta „osobní prohlídku provádí osoba stejného pohlaví“. Tím bude do budoucna umožněno, aby prohlídku obviněného mohla provádět pouze jedna osoba, nikoliv nutně dvě jako doposud, nicméně stále bude garantováno, že musí jít o osobu stejného pohlaví, jako je obviněný,“ uvedlo k novele ministerstvo spravedlnosti.

Unie obhájců však ve výzvě vůči ministerstvu spravedlnosti vyjádřila obecnou výhradu k osobním prohlídkám intimních částí těla vazebně stíhaných „Unie obhájců má výhrady už k faktu, že namnoze zcela paušálně jsou prováděny takové prohlídky u osob, u kterých nelze s ohledem na jejich minulost předpokládat, že by se pokoušeli něco propašovat do vazby v konečníku,“ zdůraznila Unie obhájců ve výzvě.

„Je třeba připomenout, že jde o úkon, který za všech okolností a i při výkonu s maximální citlivostí je pro prohlíženého lidsky velmi ponižující. Proto by k němu mělo být přistupováno jen v případech, kdy existuje jednoznačná indikace podezření z možnosti, že k pokusu o pašování takto neobvyklým způsobem může dojít,“ připomíná Unie obhájců.

Podle Unie obhájců je vazba extrémním zásahem do celého katalogu ústavních a osobnostních práv nevinných osob, což bylo opakovaně vysloveno soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního a soudů mezinárodních. „A to i v situacích kdy je vykonávána naprosto bezvadně a v souladu s právem,“ připomíná Unie obhájců ve svém stanovisku.
-ire-