Pondělí, 26. července, 2021

Akademici vystoupili proti novele občanského zákoníku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na půdě Ústavu státu a práva Akademie věd se ustavila skupina expertů na občanské právo, která vystoupila proti novelizaci občanského zákoníku. Skupina čítá devětadvacet jmen akademiků a pedagogů, je mezi nimi i hlavní autor kodexu Karel Eliáš. Na jednu stranu experti kritizují způsob, jakým novela na Ministerstvu spravedlnosti pod vedením náměstka Roberta Pelikána vznikla, zároveň nabízejí pomocnou ruku při vzniku analýzy dopadů zákoníku v praxi.

Kolegium expertů se poprvé sešlo ve středu 27. srpna, před dvěma dny bylo schváleno konečné usnesení z tohoto jednání. „S kolegy v oddělení soukromého práva nás napadlo, když tedy ministerstvo volí tuto politiku a vyloučilo z přípravy novely civilisty, kteří dělají občanské právo zejména na fakultách, že bychom mohli zkusit při Ústavu státu a práva think-tank a diskutovat o aktuálních věcech. Oslovili jsme kolegy z kateder občanského práva na všech právnických fakultách. K našemu překvapení se přihlásilo několik desítek lidí,“ popsal impuls ke vzniku kolegia v rozhovoru pro Českou justici prof. Eliáš. Skupina se ale nechce vůči ministerstvu vymezovat negativně. „Říkal jsem, a byla nás většina, že nechceme organizovat lidovou frontu proti náměstku Pelikánovi nebo ministerstvu. Přítomní se shodli, že naším cílem není vyvolávat osobní konflikty, ale nabídnout ministerstvu spolupráci a pomoc,“ dodal Eliáš.

Zformulované stanovisko poukazuje na fakt, že způsob, jakým novela na ministerstvu spravedlnosti vznikla, se významně odlišuje od evropského legislativního standardu. „Jsme toho názoru, že občanský zákoník by v prvních letech své účinnosti neměl být novelizován. Výjimkou jsou případy nepřekonatelných praktických problémů a případy závažných legislativně-technických nedostatků,“ píše se v usnesení. Prohlášení skupiny bylo odesláno ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO) a jejímu prvnímu náměstkovi Robertu Pelikánovi.

Mezi signatáři je 29 profesorů, docentů a vědeckých pracovníků právnických fakult a Akademie věd. Vedle Eliáše je mezi nimi například jeho blízká spolupracovnice na tvorbě občanského zákoníku Michaela Zuklínová-Hendrychová, profesorka občanského práva procesního na pražské právnické fakultě Alena Winterová či expertka na rodinné právo Milana Hrušáková.

Kolegium kritizuje i fakt, že programové prohlášení vlády sice obsahuje závazek provést analýzu dopadů zákoníku na praxi, Ministerstvo spravedlnosti však od takové analýzy upustilo. „Nevymezujeme se proti novelizaci jako takové. Ale i proto, že většina z nás dlouhodobě působí též v praxi, dospěli jsme k závěru, že připravovaná novela praxi vstříc nevychází. Spíše směřuje k vytvoření koncepčně jiného zákoníku, a tím i k rozkolísání právní jistoty,“ píše se v usnesení kolegia.

Prof. Eliáš v pondělí odevzdal ministerstvu svou oponenturu připravovaných změn. O občanském zákoníku právě dnes jedná ústavně-právní výbor sněmovny na výjezdním zasedání ve Špindlerově Mlýně.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY