Divadlo, které se odehraje ve Skotsku dnes v noci, nemá precedent

Volební místnosti se ve Skotsku otevřou ve čtvrtek 18. září 2014 v 7 hodin ráno a zavřou se ve 22,00 hodin večer.V celém Skotsku je ve 32 volebních obvodech připraveno 2 608 volebních míst s celkovým počtem 5 579 volebních místností s urnami. K účasti v referendu se registrovalo 4 285 323 lidí, což činí historicky největší elektorát ve Skotsku všech dob.

Událost, která nemá obdoby a která se organizovala celý rok, to je skotské referendum o vyhlášení nezávislého státu. Není však jisté, že výsledek bude vyhlášen podle očekávání v pátek ráno. Referendum s nejvyšším počtem voličů všech dob a nočním sčítáním se ve Skotsku odehrává vůbec poprvé. Hlasy budou vyzvedávány helikoptérami nebo převáženy na lodích. Událost nemá precedent, a proto není s čím porovnat. Šéfka sčítací komise připomíná, že volby jsou divadlo a že nejlepší službou demokracii není rychlost, ale přesné a spolehlivé procesy.

O skotské referendum o nezávislosti 18. září 2014 vládne intenzivní zájem. Tato demokratická událost bude mít dopad na Skotsko a zbytek Velké Británie. Voliči, organizátoři kampaně, vlády i média plánují akce v reakci na finální rozhodnutí, uvádí v úvodu dokumentu sčítací komise její pověřená předsedkyně Mary Picaithly. Manuál, který je jízdním řádem referenda a popisem úkolů všech zúčastněných organizací, vznikl už před rokem, 4. listopadu 2013.

Výsledek národního referenda se bude počítat ze souhrnných výsledků 32 místních referend. „Nebude vyhlašován výsledek například pro Highland nebo Perth, ale pouze souhrnný výsledek pro jejich obvody. Místní souhrnné výsledky mohou, ale nemusí odrážet obraz národního výsledku. Národní výsledek je agregát 32 místních výsledků,“ vysvětluje dokument, jakým systémem se bude tvořit výsledek.

Oficiální výsledek referenda bude vyhlášen poté, co 32 místních výsledků bude poskytnuto sčítací komisi a ta je potvrdí jako platné. „Každé volby jsou divadlem a referendum o skotské nezávislosti bude velká událost na národní a mezinárodní úrovni. S uznáním k dramatu, nejlepší službou demokracii jsou přesné a spolehlivé procesy, nikoli nezbytně rychlé,“ konstatuje ve volebním manuálu šéfka sčítací komise Mary Picaithly.

Co všechno bude mít podle sčítací komise vliv na čas vyhlášení výsledku? Například geografie. Oněch 32 místních volebních obvodů je velmi rozdílných. Jsou mezi nimi i ostrovní obvody, kde převézt volební urny znamená použít lodě a letadlo a závisí na počasí.

Kromě geografie je to skutečnost, že dva skotské obvody Argyll a Bute kvůli tmě normálně nesčítají hlasy přes noc, ale až následující den. Tentokrát to poprvé bude jinak. „Všechny obvody potvrdily, že mohou sčítat přes noc, což je v souladu s přáním sčítací komise,“ uvádí Picaithly. Dalším faktorem, který bude mít vliv na čas výsledku, je počasí.

Tam, kde budou volební urny přepravovány na velké vzdálenosti nebo kde se musí spolehnout na lodě a letadlo, může způsobit počasí zpoždění ve sčítání. Následkem toho bude zpožděn národní výsledek.

„Například sčítací komise v Comhairle nan Eilean Siar na Západních ostrovech musí zorganizovat převoz uren z ostrovů. V plánu je použití helikoptéry s rizikem, že z důvodu špatného počasí helikoptéra nevzlétne. Mezitím budou z Uists a Barra urny vyzvednuty lodí. Pokud helikoptéra vzlétne na čas, budou v situaci, že spočtou výsledek přes noc. Pokud plánovanou akci zhatí počasí, vše se posune na další den,“vysvětluje šéfka sčítací komise.

K hlasovacím lístkům, které vhodí voliči ve čtvrtek do uren, přibude 789 tisíc hlasů, které již přišly poštou od těch, kteří hlasují korespondenčně. Po ověření platnosti hlasů budou i korespondenční hlasy přidány do uren ke sčítání.

„Čas vyhlášení výsledků nelze spolehlivě odhadnout. Noční sčítání znamená, že výsledek nebude vyhlášen dříve, než následující den brzy ráno. Je však nutno vzít v úvahu počet voličů, geografii, počasí, logistické faktory i korespondenční hlasy,“ uvádí Mary Picaithly v manuálu.

Volební místnosti se ve Skotsku otevřou ve čtvrtek 18. září 2014 v 7 hodin ráno a zavřou se ve 22 hodin večer. V celém Skotsku je ve 32 volebních obvodech připraveno 2 608 volebních míst s celkovým počtem 5 579 volebních místností s urnami. K účasti v referendu se registrovalo 4 285 323 lidí, což činí historicky největší elektorát ve Skotsku všech dob. Svůj hlas již odeslalo v korespondenčním hlasování 789 024 voličů. Také toto číslo je historicky nejvyšším počtem lidí hlasujících poštou. Hlasují občané Skotska, EU a Commonwealthu od 16 let, jak jsme ve faktech o referendu informovali již dříve.

Irena Válová