Marie Benešová mluví o mstě mezi státními zástupci, první však byl Pospíšil

Stanislav Mečl přednáší jako odborník na ekonomickou a korporátní kriminalitu a protikorupční zákony z pozice bývalého vysokého funkcionáře státního zastupitelství pro Britsko-českou obchodní komoru. Zákon z jeho dílny však špičky českého státního zastupitelství odmítají. Foto: Komora

Atmosféru vzájemné animozity, pomstychtivosti a ješitnosti mezi vedoucími státními zástupci Pavlem Zemanem, Lenkou Bradáčovou, Ivo Ištvanem na jedné straně a bývalým Zemanovým náměstkem Stanislavem Mečlem odhalila v souvislosti s jednáním o novém návrhu zákona o státním zastupitelství poslankyně, bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Uvedla to v rozhovoru pro Českou justici. Na mstivost vedoucího státního zástupce ovšem již dříve upozorňoval někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. To, před čím Pospíšil varoval jako před pomstou Vlastimila Rampuly, nakonec však realizovala až vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Jako důkaz války státních zástupců předložily Lidové noviny už před dvěma lety na jaře roku 2012 k veřejné debatě skutečnost, že Pospíšilem odvolaný Vlastimil Rampula, který se rozhodnutím soudu na VSZ v Praze vrátil a vystřídal na Vrchním státním zastupitelství právě Stanislava Mečla, oznámil, že odvolá ředitelky odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Soňu Bělohlávkovou a ředitelku trestního odboru Petru Pavlánovou, neboť ani jedna nemá bezpečnostní prověrku a nemůže se seznámit s některými materiály podřízených.

Pavlánová i Bělohlávková byly podle LN dosazené Stanislavem Mečlem, kterého na misi na VSZ v Praze vyslal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Není důkazem začínající války už to, že se Vlastimil Rampula už během prvního dne v úřadu nechal slyšet, že zřejmě odvolá ze svých postů dvě státní zástupkyně? Šéfky odborů Petra Pavlánová a Soňa Bělohlávková, dosazené jeho předchůdcem Stanislavem Mečlem, prý nemají dostatečné prověrky pro práci s utajovanými informacemi,“ položily LN před dvěma lety otázku tehdejšímu ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Ten Rampulovy personální kroky označil za mstu a varoval ho, aby byl se takových kroků zdržel.

„To respektuji jako rozhodnutí nově ustaveného VSZ. Doufám, že v tomto mezidobí budou učiněné personální změny spíše menšího charakteru. Bude to vizitka toho, že možná platí, co o něm někteří říkají. Že je mstivý člověk. Já ale doufám, že bude do doby konečného verdiktu opatrný v takových změnách.,“ uvedl k tehdejšímu personálnímu rozhodnutí Vlastimila Rampuly doslova Jiří Pospíšil.

Vlastimil Rampula ovšem bez ohledu na Pospíšilovo varování a výroky o mstivosti po kontrole spisů Petry Pavlánové připravil na Pavlánovou rovnou návrh na kárné řízení, když byl však Nejvyšším správním soudem definitivně odvolán z funkce, a proto návrh nestihl podat. Na místo vrchní státní zástupkyně v Praze jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek Lenku Bradáčovou dne 30. července 2012. Nová vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová návrh na kárné řízení se státní zástupkyní Petrou Pavlánovou podala jen devět dní po svém jmenování dne 8.8.2012. Pavlánové pak nikterak nepomohl ani Mečlův přípis, který v dané věci zaslal soudu.Vyplývá to z databáze  Nejvyššího správního soudu.

„Podle konceptu kárného návrhu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 9 SPR 69/2012-23, kladl totožná pochybení kárně obviněné za vinu již JUDr. V. R., tehdy vrchní státní zástupce v Praze,  k realizaci kárné pravomoci nedošlo pro personální změnu ve vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, z něhož vyplývá, že Rampulův návrh se stal součástí kárného řízení s Pavlánovou, které navrhla Bradáčová.

Přestože Petra Pavlánová před kárným senátem uvedla, ze pracovní pochybení s ní projednal už Stanislav Mečl během svého přechodného angažmá u VSZ v Praze, navrhovatelka Lenka Bradáčová to označila za neadekvátní sankci. „V ústním jednání kárně obviněná namítla, že kárný návrh nebyl podán v zákonem stanovené subjektivní lhůtě, a že je ve věci dána překážka res iudicata, neboť pochybení s ní projednal pověřený vrchní státní zástupce JUDr. S. M. v období po 24. 1. 2012. K tomu kárně obviněná kárnému soudu předložila výstupy z informačního systému, dokumentující pohyb spisu a sdělení JUDr. S. M. kárnému soudu z 1. 3. 2013,“ uvádí se v rozhodnutí NSS. Na to však reagovala navrhovatelka Lenka Bradáčová odmítavě: „Takový postup však podle navrhovatelky nezakládá překážku věci rozhodnuté; navrhovatelka jej hodnotí jako nedostačující z hlediska adekvátnosti sankce,“ popisuje průběh jednání  Nejvyšší správní soud.

Kárný senát nakonec dospěl k závěru, že Petra Pavlánová je vinna a ona sama se v ústním jednání k chybám přiznala. „Zjištěný skutkový stav potvrzuje jednání, které navrhovatelka kárně obviněné vytýká a nevzbuzuje žádné pochybnosti, kárně obviněná u ústního jednání uvedená pochybení přiznala,“ uvádí se v rozhodnutí ze 4. března 2013, kterým NSS dal za pravdu návrhu vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové s odkazem na návrh vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly oproti postupu Stanislava Mečla, který pochybení pouze ústně projednal.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová podala na státní zástupkyni Petru Pavlánovou další kárnou žalobu dva měsíce poté dne 15. května 2013. Petra Pavlánová doručila dne 30. prosince 2013 na ministerstvo spravedlnosti oznámení, že se vzdává funkce státního zástupce. Tím, že funkce Pavlánové  k 28. únoru 2014 zanikla, vzala Bradáčová kárný návrh zpět.

Stanislava Mečla odvolal na návrh nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana z funkce náměstka nejvyššího státního zastupitelství ministr spravedlnosti Pavel Blažek už 5. prosince 2012. Zeman veřejně bez dalšího uvedl, že se tak stalo pro ztrátu důvěry. Ještě v lednu 2012 ovšem o Mečlovi ministr Jiří Pospíšil tvrdil, že se na VSZ v Praze osvědčil a  po dohodě s Pavlem Zemanem mu jeho angažmá bude prodlouženo. Také Stanislav Mečl rezignoval na funkci státního zástupce a od září 2013 působí jako advokát.

Jako advokát působí také Vlastimil Rampula po definitivním odvolání,  ke kterému na návrh Zemana dospěl ministr Pospíšil, který Rampulu během přechodném návratu na VSZ v Praze varoval před mstou prostřednictvím personálních kroků proti Pavlánové jako Mečlově člověku a které nakonec učinila Bradáčová.

Atmosféru msty mezi přítomnými funkcionáři státního zastupitelství na výjezdním zasedání ústavně-právního výboru k zákonu o státním zastupitelství v pátek 5. září 2014 popsala poslankyně, bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Na jednání byli přítomni Pavel Zeman, Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan. ¨

„A ještě jedna věc – jak jsem situaci odhadla, ministerský návrh je z pera pana doktora Mečla, což státní zástupci těžce nesli. Nevím, co se mezi nimi odehrálo, ale je tam nějaká animozita. A to není nikdy dobré, to vždy zavání tím, že ten, kdo byl odejit, se jde mstít, a ten druhý je zase naježený. Z toho nemůže nic dobrého vzejít. Což jsem se pokoušela vysvětlit panu náměstkovi Pelikánovi, protože se známe, že to nebyl nejspíš úplně šťastný krok,“ uvedla v rozhovoru pro Českou justici Marie Benešová

Irena Válová