Babišova výzva: Spravedlnost své zakázky vysvětlí, zdravotnictví odmítlo

Ministerstvo spravedlnosti je připraveno vyhovět žádosti ministra financí Andreje Babiše a do pátku pošle vysvětlení k údajně podezřelým zakázkám, které vytypoval Babišův sněmovní asistent Darek Kysela. O zvláštním způsobu, jakým hnutí ANO zakázky vybírá a ministr financí pak od svých kolegů ve vládě požaduje vysvětlení, informovala Česká justice ve středu. Naopak například ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček považuje Babišovu výzvu za možný falzifikát a reagovat na něj nebude.

„Potvrzuji, že jsem zprávu z Ministerstva financí obdržel. Nevěřícně jsem na to koukal a ptal se sám sebe, jestli to myslí vážně. Považoval jsem to až za nějaký falzifikát, který má diskreditovat Andreje Babiše,“ komentoval dopis ministr zdravotnictví Němeček.

Ministerstvo spravedlnosti na žádost Ministerstva financí odpoví. Chystá vysvětlení, k jakému účelu mají veřejné zakázky, o nichž je řeč, sloužit a jaký je jejich přínos. Odpověď bude Ministerstvu financí zaslána do konce tohoto týdne. Otázku, nakolik úřadu přijdou podivné okolnosti, za kterých soupis zakázek vznikl, nechtěla mluvčí Ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová příliš rozebírat. „Pro Ministerstvo spravedlnosti je nyní relevantní pouze žádost zaslaná Ministerstvem financí, k níž bude poskytnuto odpovídající stanovisko oficiální cestou, tj. dopisem ministryně spravedlnosti,“ uvedla.

Ministerstvo spravedlnosti má v soupisu dvanácti zakázek dvě: na zefektivnění výdajů ministerstva s cenou 7 milionů korun a poskytování právních služeb GŘ Vězeňské službě. Podle mluvčí resortu si zakázky zaslouží bližší vysvětlení. „Zakázka s názvem Vyhodnocování efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v rezortu justice a optimalizace mandatorních výdajů byla v médiích prezentována velmi  zjednodušeně, takže nebylo možné pochopit skutečnou podstatu,“ uvedla pro Českou justici Hrochová.

Projekt se podle ministerstva týká prověření ekonomické potřeby provozních a mandatorních výdajů v rezortu Ministerstva spravedlnosti a návrhu postupu k jejich zefektivnění a byla připravena již v době působení ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Jde o projekt z 85% financovaný z evropských fondů. „Jeho výstupem má být zcela nová metodika, která povede ke snižování provozních výdajů ve všech částech rezortu, zejména ve Vězeňské službě, což si uvědomovalo i předchozí vedení ministerstva, které zakázku začalo připravovat,“ uvedla Hrochová.

Analýzy skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů se má dotknout justiční části rezortu Ministerstva spravedlnosti (všechny soudy a státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Rejstřík trestů) a odborný externí dodavatel také provede ekonomickou analýzu výdajů ve všech složkách Vězeňské služby ČR. Stejným způsobem se budou analyzovat i výdaje samotného Ministerstva spravedlnosti ČR. Analýza by měla mj. vést k budoucí centralizaci nákupu některých komodit ve všech 115 organizačních složkách rezortu, z nichž řada má právní subjektivitu.

„Ministerstvo spravedlnosti je přesvědčeno, že výsledný návrh optimalizace výdajů přinese rezortu mnohem větší úsporu, než činí prvotní investice. Navíc je potřeba si uvědomit, že předpokládaná cena ve výši 7 miliónů byla stanovena na základě průzkumu trhu a v rámci výběrového řízení je velmi pravděpodobné, že dojde k jejímu snížení díky nabídkám uchazečů. Je také nutné uvést, že přijetí dalších zaměstnanců a jejich zapracování by bylo ve výsledku časově i finančně mnohem náročnější,“ řekla Hrochová.

Druhé zmiňovaná zakázka zatím nebyla vypsána, jde o oznámení předběžného úmyslu Generálního ředitelství Vězeňské služby o zadání veřejné zakázky v oblasti právních služeb, které se mají mj. týkat stavebního práva, a to například v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a dále například využívání expertů na stavební právo, kterými GŘ VS nedisponuje. „Jejich služby však bude muset pravděpodobně využít v souvislosti se špatně provedenými stavebními úpravami na řadě objektů vězeňských zařízení,“ uvedla Hrochová.

Robert Malecký