Pavel Zeman: Z nového zákona o státním zastupitelství nejsem nadšený

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Foto: archiv

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman „není nadšený“ z podoby nového zákona o státním zastupitelství, který ministryně spravedlnosti Helena Válková předkládá k diskusi do koalice. Zákon počítá s tím, že vznikne zcela nový úřad, Speciální státní zastupitelství, který má mít na starosti vyšetřování hospodářské kriminality, korupce a delikty při zadávání veřejných zakázek. Válková ho v základních bodech do sněmovny předložila ve středu.

Nejvyšší státní zástupce se s návrhem zatím neměl možnost seznámit. „Oficiálně jsem dosud předlohu nedostal k dispozici, nicméně její obsah zhruba znám. Z toho, s čím jsem se stihl seznámit, nejsem nadšený. Návrh ministerstva jde proti smyslu původního návrhu a obrací ho naruby. Předlohu samozřejmě dopodrobna prostuduji a více se k němu vyjádřím v rámci připomínkového řízení,“ řekl České justici Pavel Zeman.

Opatrně zatím návrh hodnotí i předseda sněmovního ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD). Zřízení speciálu na krajské úrovni s dohledem na Speciálním vrchním státním zastupitelství, které má sídlit v Praze, má podle něho své výhody i nevýhody. „Já jsem vnímal snahu o zřízení speciálu v kontextu zrušení vrchních státních zastupitelství. Pokud se rušit nebudou, považují tu myšlenku určitě za možnou, ale ne úplně odůvodněnou,“ řekl Tejc.

Podobně dvojznačný je podle něho i záměr vybudovat zcela nový úřad „na zelené louce“, mimo stávající soustavu státního zastupitelství. „Výhodou může být, že budou vybráni lidé na základě určitých kritérií, výběrových řízení a kvalifikace, kterou už prokázali. Na straně druhé to má i určité riziko zneužití, pokud by například existoval podstatný vliv ministerstva, a zde myslím jakéhokoli ministerstva, na složení speciálu,“ uvedl Tejc. Dodal, že jako velký otazník vnímá i zamýšlenou samostatnost protikorupčního speciálu. „Jsem spíše pro odstřižení soustavy od ministerstva a moci výkonné, než abychom ponechali relativně velký vliv ministerstva na státní zastupitelství a odstřihli od něho speciál,“ řekl Jeroným Tejc.

V základních bodech návrh ministryně Válkové zachovává čtyřstupňovou soustavu státního zastupitelství. „Specializace na závažnou majetkovou a hospodářskou trestnou činnost a korupci je svěřena do kompetence nového specializovaného státního zastupitelství, které je na úrovni krajské a VSZ,“ uvedla Válková. V návrhu stojí, aby se nový úřad jmenoval Speciální státní zastupitelství a Speciální vrchní státní zastupitelství a měl celorepublikovou působnost. Sídlem vrchního úřadu by měla být Praha. Hranice minimální škody u hospodářských trestných činů bude 75 milionů korun, dále do kompetence úřadu mají spadat korupční trestné činy a delikty spáchané při zadávání veřejných zakázek.

Návrh zachovává některé body z předchozích návrhů, které ministerstvo odmítlo, například pevné funkční období vedoucích státních zástupců, možnost jejich odvolání pouze cestou kárného řízení nebo povinné poradní sbory vedoucích státních zástupců, ovšem až od určitého stupně.

Novinkou má být větší diverzifikace kárných opatření. Návrh zavádí nový druh kárného opatření u závažnějších provinění, kterým má být podmínečné odvolání z funkce státního zástupce nebo z funkce vedoucího státního zástupce.

Válková základní body zákona předložila ve středu poslancům hnutí ANO a počítá s tím, že se jimi bude zabývat koaliční rada. Připraveno je rovněž paragrafované znění zákona, se kterým se měli možnost seznámit vybraní poslanci.

Robert Malecký