Kárný návrh kvůli politické angažovanosti padl také v Ústí nad Labem

V ústeckém obvodu se řeší podobný případ jako nedávno na Městském soudu v Praze. Foto: Robert Malecký

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl dnes podal kárný návrh na soudce Okresního soudu v Teplicích Miroslava Čapka. Jde v krátké době o druhý kárný návrh, který se týká angažovanosti soudců před podzimními volbami. První podal před koncem roku předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra na soudce Kamila Kydalku.

Podle Dörflova přesvědčení zasáhl soudce Čapek do předvolebního boje, když rozeslal e-mailovou zprávu obsahující domnělý rozhovor politiků naznačující jejich korupční jednání na řadu dalších adres, včetně adres zástupců tisku. Aktéry domnělých rozhovorů byli Jaroslav Kubera, senátor za ODS a primátor města Teplice, a další členové ODS z oblastního sdružení ODS Teplice. Úryvky těchto rozhovorů se měly nést ve značně vulgárním tónu a směřovaly k závěru o zkorumpovanosti vedoucích představitelů města Teplice.

„Domnívám se, že svým jednáním kárně obviněný soudce narušil důstojnost soudcovské funkce a ohrozil důvěru v nezávislé, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, jimž nenáleží žádným způsobem zasahovat do procesu svobodného formování zákonodárné moci v průběhu voleb,“ uvedl předseda krajského soudu Dörfl.

Podzimních komunálních voleb se týká i nedávný kárný návrh podaný na pražského soudce Kamila Kydalku. Ten vstoupil do předvolební kampaně v místě, kde má rekreační chalupu. Nejvyšší správní soud by měl podle předsedy soudu Libora Vávry určit, kde končí svoboda politického názoru a jeho projevování a začíná nepochybně existující střídmost soudce, který by navenek zas až tak politickým agitátorem být neměl“. Vávra dodal, že paradoxní na celé věci je, že v osobě Kamila Kydalky jde o známého a ceněného soudce, o to větší ovšem byla váha jeho projevu.

-rm-