Týden v české justici: Posmrtný odběr DNA očima Nejvyššího soudu

Podle NS nelze jako důkaz použít posmrtný vzorek DNA, pokud s tím zesnulý nebo oprávněná osoba předem nesouhlasili. Stanovisko bylo vydáno na základě kauzy, v níž se žena snažila dosáhnout na dědictví po biologickém otci, a proto usilovala o popření otcovství svého matrikového otce. Foto: NIST.gov

Jak česká média referovala v uplynulém týdnu o dění v české justici? Ve spolupráci se společností HI-LIGHTS Česká-justice.cz přináší pravidelné týdenní shrnutí důležitých událostí. Zároveň jsme pro vás připravili i přehled očekávané agendy následujícího pracovního týdne.

Co spojuje zákon prokazování původu majetku, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob či snahy zákonodárců neustále zasahovat do platného práva? Všechny se v uplynulém týdnu staly předmětem kritiky v tuzemských médiích. 

Jaroslav Kramer se ve svém příspěvku v pondělních Lidových novinách dotkl netransparentnosti a nedostatečné zákonné úpravy výběru soudců do jednotlivých funkcí. Za příklad uvedl výběrové řízení na předsedu Okresního soudu v Novém Jičíně nebo zkušenosti ze jmenování šéfa Krajského soudu v Ústí nad Labem, které podle něj zcela jasně poukázaly na chyby v personální politice tuzemské justice. Kritickému pohledu pak Kramer podrobil i instrukci ministerstva spravedlnosti, která by měla kontroverze kolem výběru soudců řešit. Vadí mu především opakované jmenování funkcionářů, ale také přílišné pravomoci předsedů krajských soudů při volbě osob do výběrových komisí.

Ondřej Šafránek v aktuálním vydání měsíčníku Právní rádce věnoval především změnám v personálním složení Ústavního soudu. Připomněl, že letos skončí mandát posledním dvěma soudcům jmenovaným Václavem Klausem – Vlastě Formánkové a Vladimíru Kůrkovi. Kromě stručného medailonku každého z ústavních soudců popsal Šafránek i některé ze zásadních nálezů ÚS za dobu, kdy je jeho předsedou Pavel Rychetský.

Deník MF DNES ve čtvrtek referoval o shodě představitelů hnutí ANO, ČSSD a ministerstva vnitra nad návrhem zákona o registru smluv. Z návrhu, který má list k dispozici, plyne povinnost všech státních úřadů, obcí a krajů zveřejňovat na internetu smlouvy se svými dodavateli. Dopad by zákon měl mít i na další subjekty včetně například České televize nebo zdravotních pojišťoven. Výjimku dostanou pouze akciové společnosti v rukou státu, s jejichž cennými papíry je obchodováno na burze. Nyní se bude čekat na vyjádření ostatních ministerstev.

Kontroverze vyvolal návrh nového zákona o prokazování původu majetku. Úprava z dílny ministerstva financí, kterou má tento měsíc projednat vláda, si již stihla v týdeníku Respekt vysloužit přezdívku Lex Al Capone. Jak týdeník vysvětlil, důvodem pro ni by mohl být neoficiální záměr postihovat především bohaté kmotry. Kritika zákona, jenž má zásadně rozšířit pravomoci finančních úřadů, je slyšet z mnoha stran, někteří volají po přísnější úpravě, jiní mají obavy z negativního dopadu na poctivé movitější občany.

Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek na svých stránkách avizovalo první zasedání specializovaného týmu, který by měl připravit stavbu nového justičního areálu v Ústí nad Labem. Zpráva se objevila i ve čtvrtečním vydání deníku MF DNES, který doplnil, že ve skupině budou se zástupci ministerstva spolupracovat také příslušníci ústeckého krajského soudu. Společně by pak měli posunout kupředu více než deset let starý záměr vybudovat v Ústí nad Labem důstojné sídlo pro krajský soud. O sestavení pracovní skupiny, kterou představila ministryně Helena Válková, informoval již v úterý server Česká justice.

Terčem pozornosti se po kratší odmlce stal opět první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. V rozsáhlém článku čtvrtečního Práva byla osoba možná nejvlivnějšího úředníka v zemi přiblížena očima jeho kritiků i obhájců. V komentářích se Pelikán snažil vysvětlit některé ze svých kontroverzních kroků, kvůli kterým se na něj snáší neustálá kritika. „Já jsem člověk, co nemá rád konflikty, nedělají mi dobře. Pokud se do nich pouštím, pak jen proto, že mi o něco jde. Vstoupil jsem do státních služeb proto, abych něco změnil, ne proto, abych tu setrval,“ zdůraznil pro list bývalý advokát.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková se svého podřízeného zastala. „Kreativní, mladý, chytrý, někdy příliš revoluční a musím ho usměrňovat. Někdy trochu tvrdohlavý,“ hodnotila Pelikána v rozhovoru pro server epravo.cz, v němž se dále vyjadřovala i ke změnám, které čekají na exekutory či k často diskutované novele občanského zákoníku, k níž resort připravuje řadu seminářů s cílem vyjasnit potřebu novely. Prostor dostala i chystaná vyhláška ministerstva, která má omezit množství provozoven zakládaných insolvenčními správci. Zatímco Válková avizovala ekonomicky efektivní řešení, Dušan Šrámek se na serveru Česká justice zaměřil na stížnosti, které vůči vyhlášce má Asociace insolvenčních správců. Ta o ní dokonce tvrdí, že je protiústavní.

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala v časopisu Ekonom kritizoval přebujelé snahy zákonodárců novelizovat a zasahovat do platného práva a měnit tak pravidla hry každé volební období. Fiala to doložil na příkladu již 39. úpravy zákona o odpadech za posledních 14 let. „Právo se dnes netvoří podle pečlivě zjištěných a moudře pojmenovaných potřeb společnosti, nýbrž na základě politické objednávky,“ vyjádřil nespokojenost s chaosem v právu Fiala.

Ve svém aktuálním vydání otiskl týdeník Ekonom také rozhovor s předsedou výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Pavlem Svobodou/KDU-ČSL/. Otázky směřovaly na legislativní činnost orgánů EU, vztah jednotlivých států k unijnímu právu či možnost upravit soukromé právo společným kodexem. Současná Evropská komise by podle Svobody měla ubrat na tvorbě nových směrnic a nařízení. „Navštíví mne určitá asociace a v prvních třech větách si stěžuje na přemíru evropské regulace a zbytek jednání požaduje regulaci novou,“ komentoval úsměvně současný stav Svoboda.

Kritiky se dočkaly změny navrhované ministerstvem spravedlnosti v zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. Již dříve hojně odmítaný návrh nepodpořili ani poslanci na schůzi ústavně-právního výboru. Názory obou stran popsal ve čtvrtek na serveru Česká justice Robert Malecký. „Praxe může vést k účelové likvidaci nepohodlných firem,“ uvedla Marie Benešové /ČSSD/, kterou doplnil i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, podle něhož norma znamená „generální kriminalizaci právnických osob“. Současná ministryně Helena Válková však považuje tyto obavy za liché a podle jejího náměstka Roberta Pelikána sleduje návrh světový trend.

Klíčový rozsudek pro posuzování omezení svéprávnosti, který byl již v září vydán Krajským soudem v Hradci Králové a nedávno byl publikován ve sbírce judikatury na webu ministerstva spravedlnosti, rozebíral v úterý deník Právo. Podle rozhodnutí soudu nebude do budoucna možné omezit svéprávnost jen na základě znaleckého posudku, ale soudce se bude muset s posuzovanou osobou setkat. „Pravidlem je výslech posuzovaného, od kterého může soud upustit jen tehdy, nelze-li jej provést,“ uvedl v odůvodnění Krajský soud v Hradci Králové.

V úterním vydání deníku Právo dále Josef Koukal shrnul vše podstatné z rozhodnutí Nejvyššího soudu, jenž se zabýval odpovědností rodičů za dozor nad dětmi. Ačkoli soud apeloval na maximální možnou ochranu dětí, konstatoval, že není možné po rodičích spravedlivě požadovat neustálý a nepřetržitý fyzický dohled. „Vždy může nastat situace, které rodiče nebudou přítomni, kterou špatně vyhodnotí, případně na kterou zareagují pozdě a již nestihnou předejít úrazu dítěte,“ byl v článku citován závěr, ke kterému došel senát v čele s Jindřichem Urbánkem.

Nejvyšší soud zaujal média včetně České televize či serverů iDNES.cz a novinky.cz i během pátku, kdy vydal tiskovou zprávu upozorňující na zářijový rozsudek v případu popírání otcovství. Podle NS nelze jako důkaz použít posmrtný vzorek DNA, pokud s tím zesnulý nebo oprávněná osoba předem nesouhlasili. Stanovisko bylo vydáno na základě kauzy, v níž se žena snažila dosáhnout na dědictví po biologickém otci, a proto usilovala o popření otcovství svého matrikového otce.

Kuriózním případem zbytečného překladu spisu do cizího jazyka se bude nejspíše zabývat Nejvyšší správní soud. Namísto několika stran nechal státní zástupce Karel Prokop přeložit všech 180 stran textu, za což tlumočník vyfakturoval téměř sto tisíc korun. Kauza, kterou popsal deník Právo ve svém úterním vydání, možná skončí dohodou o náhradě škody mezi Prokopem a jeho nadřízeným.

Jakkoliv se může zdát literatura o tuzemském justičním prostředí a jeho osobnostech z vnějšího pohledu někdy nudná, neplatí to podle Ondřeje Kundry z Respektu o právě vycházející publikaci Tomáše Němečka věnované bývalé místopředsedkyni Ústavního soudu Elišce Wagnerové. Kniha podle Kundry není jen životopisným dílem, ale přibližuje veřejnosti nejdůležitější případy její kariéry a faktory, jež ji jako soudkyni do značné míry ovlivnily.

Za nejzajímavější personální změnu v justičním prostředí považoval týdeník Euro nástup Michaely Jodlové do pozice seniorní advokátky u Squire Patton Boggs. Poradenství bude poskytovat v oblasti práva regulovaných odvětví, IP/IT nebo energetiky. Zkušenosti si přináší z dřívějšího působení v několika zahraničních kancelářích stejně jako ze zastupování klientů před Evropskou komisí.

Personální novinky v advokátní kanceláři Kocián, Šolc, Balaštík shrnul měsíčník Právní rádce. Jeden ze zakládajících partnerů kanceláře Jiří Balaštík se nově stal emeritním partnerem a bude se tak věnovat marketingu. Zároveň kancelář přijala čtyři nové právníky do pozice counsel. Konkrétně jde o Christiana Blatchforda, Sylvii Sobolovou, Drahomíra Tomašuka a Jana Černohouze.

OČEKÁVANÁ AGENDA:

19.1.2015
10:00
Jedním z prvních bodů na schůzi vlády bude projednávání změn v zákonu o zpravodajských službách, který spolu s premiérem Sobotkou předloží i ředitel BIS Jiří Lang. Dále je na programu i projednávání evropské agendy včetně zprávy vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství v EU.
19.-20.1.2015

V Hradci Králové se koná konference s názvem III. kriminologické dny, nad níž převzal záštitu předseda ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl. Součástí programu je i otevřená diskuse s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou pod názvem „Trestní politika a její uplatňování“, která se uskuteční v úterý od 11:00 hodin.
20.1.2015
14:00
Začne v pořadí 25. schůze Poslanecké sněmovny, jejíž harmonogram je naplánován až do 13. února. Na programu je celkem 159 bodů, mezi nimiž nechybí schvalování některých zákonů vrácených Senátem či druhá čtení vládních návrhů změn např. v zákonech v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, v zákonu o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních či v občanském soudním řádu.
22.1.2015
14:30
Proběhnou ústní interpelace poslanců na členy vlády.

hi-banner