Začal kritický týden soudce Petra Jirsy, ústavní stížnost lze očekávat v  pátek

Nejpozději v pátek o půlnoci by případná stížnost měla být na Ústavním soudu. Foto: Mediafax

Nejpozději do pátku 3. dubna může podat předseda Okresního soudu Brno-venkov Petr Jirsa ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o platech soudců. Soudce Petr Jirsa pro Česku justici uvedl, že stále ještě není rozhodnut, zda stížnost, jejíž koncept připravilo Ministerstvo spravedlnosti, podá.

Návrh ústavní stížnosti, který Ministerstvo spravedlnosti připravilo a v konceptu předalo předsedovi Okresního soudu Brno-venkov Petru Jirsovi 18. března 2015 před jeho odjezdem na dovolenou, podle svých slov Petr Jirsa nestíhá prostudovat. „Snad si dovedete představit kancelář předsedy soudu první den po návratu z dovolené. Je zavalena spisy a materiály, jsem v práce od šesti hodin od rána a momentálně vyřizujeme několik vazebních řízení,“ uvedl pro Českou justici Petr Jirsa.

Z jeho dalších slov vyplývá, že pro mimořádné zaneprázdnění bude muset na prostudování ministerského konceptu ústavní stížnosti najít čas mimo pracovní dobu některý večer do pátku 3. dubna 2015, kdy vyprší lhůta pro podání stížnosti.

Podle zákona je lhůta pro podání ústavní stížnosti dva měsíce ode dne, kdy dotyčný obdržel rozhodnutí, proti kterému stížnost směřuje. Uvádí-li zákon lhůtu nikoli ve dnech, ale v měsících, počítá se od příslušného dne po měsících. Okresní soud Brno-venkov zastoupený jeho předsedou Petrem Jirsou obdržel rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se platů soudců 3. února. 2015, lhůta pro podání ústavní stížnosti proti tomuto rozhodnutí tedy vyprší v pátek dne 3. dubna 2015 o půlnoci, potvrdil pro Českou justici Petr Jirsa.

Jak dále uvedl, pokud se rozhodne stížnost podat, učiní tak pravděpodobně až v předmětný pátek. Naplňuje tak svá vlastní slova o „kritickém týdnu“, jak tuto dobu nazval již dříve v rozhovoru pro Českou justici.

Petr Jirsa je k podání stížnosti oprávněn z pozice předsedy soudu, který se soudkyní Okresního soudu Brno-venkov Janou Lorencovou rozhodnutím Nejvyššího soudu prohrál pracovně-právní spor o dorovnání platu jak kvůli nesprávně stanovené základně, tak kvůli sníženému koeficientu. Jako předseda soudu je podle zákona o soudech a soudcích zodpovědný za státní správu soudu. Podle ministerstva spravedlnosti proto zastupuje stát a hájí zájem státu, který prohrál spor se soudkyní Janou Lorencovou.

Na základě této prohry pak usnesením vlády ze dne 9. února 2015 začalo docházet k uzavírání dohod o narovnání s jednotlivými soudci a státními zástupci. Žaloby na stát podalo přibližně 1 300 soudců. Vláda usnesením rozhodla, že všem soudcům a státním zpětně vyplatí celkem 1,2 miliardy korun za léta 2012 až 2014, což jsou peníze, o které přišli kvůli špatně stanovené platové základně.

Na pokyn předsedy vlády Bohuslava Sobotky však ministerstvo spravedlnosti kromě dohody o narovnání sepsalo ještě návrh ústavní stížnosti proti předmětnému rozhodnutí Nejvyššího soudu o platech soudců a je přesvědčeno, že Petr Jirsa má stížnost podat.

Naopak rozhodnutí Ústavního soudu o novém výpočtu platů soudců z července loňského roku se pokouší zvrátit Nejvyšší kontrolní úřad. Člen Nejvyššího kontrolního úřadu Petr Neuvirt podal na začátku března žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 a předpokládá, že obvodní soud řízení přeruší a věc postoupí rovněž Ústavnímu soudu.

-ire-