Akademici se budou zabývat dopadem trestního práva EU na právní řády Česka a Slovenska

Děkan fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. Jaroslav Ivor.

Rovnou ve třech rolích vystoupí vedoucí katedry práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Jiří Jelínek spolu s děkanem fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. Jaroslavem Ivorem na středeční konferenci Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Na jednodenní konferenci bude přednesen mimořádný počet 26 příspěvků.

Oba jmenovaní přednesou úvodní slovo, budou moderátory dvou bloků, přednesou v některém bloku vlastní příspěvek a poté učiní závěry z celé konference, jejíž obsazení je v českých a slovenských poměrech hvězdné, témata vážná a otázky zásadní. Zajímavou otázku a logickou položí například hned na úvod prof. Michal Tomášek: Existuje trestní právo Evropské unie?

Prof. Jiří Jelínek se bude zabývat neméně zásadním tématem, a to trestnými činy teroru a teroristického útoku v evropském kontextu. Rovněž doc. Jana Navrátilová otevře zajímavé téma: Problematika korupce z pohledu Evropské unie. Doc. Peter Polák se bude zabývat fenoménem, který je relativně nový, a to společnými vyšetřovacími týmy, zatímco prof. Jozef Záhora bude hovořit na téma Policejná spolupráca v trestných veciach. Vízová politika jako nástroj EU a ochrany schengenském prostoru a obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí, to jsou témata dr. Anny Sykové a doc. Tomáše Gřivny.

Téma vězeňství a jeho pravidla v EU ve vztahu k České republice přednese bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro vězeňství Daniel Volák. Vynecháno není ani „praní špinavých peněz“, princip ne bis idem nebo rasismus a xenofobie v judikatuře Evropského sudu pro lidská práva, což jsou témata prof.. Jaroslava Ivora, doc. Heleny Práškové a doc. Jiřího Herczega.

Celkem bude předneseno 26 přednášek v jednom dopoledním a třech odpoledních blocích, což je na jednodenní konferenci úctyhodný a ukázněnost a dlouhodobou organizační i osobní přípravu vyžadující počet.

Konferenci v historických prostorách Karolina pořádá 22. dubna 2015 společně Právnická fakulta Univerzity Karlovy, katedra trestního práva a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, ústav veřejného práva. Konference se koná pod záštitou prorektora Univerzity Karlovy prof. Jana Royta.

-ire-