Bandu terorizující lidi falešnými exekučními výzvami dopadl zlínský tým Virus

Počet neúspěšných exekucí stoupá Foto: Mediafax

Trestní oznámení podává tento týden Exekutorská komora ČR kvůli další várce falešných exekučních výzev, po Svitavách se tentokrát objevily v Litomyšli. Lidé by neměli na vymyšlené výzvy, které dostávají písemně i nedlužníci, vůbec reagovat, upozorňuje mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Bandu, která organizovala loňský mimořádně masivní útok, pochytala policie na Moravě.

Falešná identita vyzývá pod odesílací adresou Městského úřadu v Litomyšli adresáty k úhradě nedoplatku za komunální odpad ve výši 11.950 Kč nebo 14.050 Kč, jinak hrozí „provedením fyzické exekuce“. Listiny označuje hlavičkou neexistujícího exekutorského úřadu Litomyšl. „Soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, jejíž jméno bylo zneužito, je soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí,“ informovala Petra Báčová.

Podle rešerše, kterou si zpracovala Exekutorská komora, bylo zjištěno, že účty 246973849/0300 nebo 43-668398227/0100, které podvodník používá, už v minulosti sloužily k páchání trestné činnosti v případě nedoplatků za elektřinu.Ve falešné výzvě je mimo jiné obsažen nesmyslný odkaz na „nařízení“ blíže nespecifikovaného obvodního soudu či výhrůžka návštěvou „exekučního komisaře“. Žádný exekuční komisař ovšem podle zákona o exekučním řízení neexistuje.

Jak dále uvedla mluvčí komoryPodle Petry Báčové je však současné rozesílání falešných výzev nesrovnatelné s masivním spamovým útokem, ke kterému došlo ve dvou po sobě jdoucích vlnách loni v červenci a jehož výsledkem byla sabotáž exekutorských úřadů a Exekutorské komory. Komora obdržela v souvislosti s loňskou kriminální akcí 17 tisíc podnětů a několik dní nebylo možné navázat spojení s jednotlivými úřady ani s Komorou. Šlo o pokus prostřednictvím spamů vydávajících se za exekuční příkazy vyvolat strach neinformovaných lidí, kteří pak v panice otevírali přílohy. Účelem bylo takto získat přístupy k internetovému bankovnictví adresátů. Česká justice o této mimořádné trestné činnosti po celé ČR opakovaně informovala.

Na dotaz České justice, zda mělo tehdejší trestní oznámení Exekutorské komory nějaký výsledek, uvádí Petra Báčová, že všechny pachatele tohoto útoku dopadl speciální tým VIRUS zlínské policie. „Je velká škoda, že se o tom veřejně příliš neví,“ uvedla Petra Báčová.

Organizátory spamové paniky dopadli na Moravě

Skutečně na stránce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje už od 6. února 2015 visí zpráva o bandě jedenácti osob, kterou sto policistů zadrželo v ranních hodinách 3. února v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou. V suché policejní zprávě však není žádná vazba na dvě vlny spamových útoků v létě 2014. Že jde právě o tento případ spamové paniky a sabotáže exekutorských úřadu, potvrdila Petra Báčová.

Podle policejní zprávy policisté dotyčných sedm mužů a čtyři ženy od roku 2013 prověřoval a vyšetřoval tým nazvaný „VIRUS“, který tvořili kriminalisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje z krajských článků: odboru analytiky – oddělení informační kriminality, z odboru obecné kriminality, odboru hospodářské kriminality a z oddělení hospodářské kriminality územního odboru ve Zlíně pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočka ve Zlíně.

Jak vyplývá z policejní zprávy, podařilo se kriminalistům ze zlínského krajského policejního ředitelství takřka nemožné: Ve spolupráci s dalšími policejními útvary a s Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR zajistili finanční prostředky na bankovních účtech posledních z řetězce pachatelů, tzv. „bílých koní“, ve výši přibližně Kč 1.500.000,- a jako náhradní hodnota byl zajištěn majetek v přibližné hodnotě Kč 2.500.000,- Podařilo se tak nejen rozkrýt trestnou činnost, zadržet její pachatele a obvinit je, nýbrž se podařilo rovněž zajistit část peněz pocházejících z trestné činnosti, přičemž další část zajištěných hodnot tvoří majetek, který byl zajištěn jako náhradní hodnota ve smyslu trestního řádu, vyplývá ze zprávy.

U jedenácti osob ve věku od dvaceti do 61 let komisař oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje zahájil trestní stíhání pro zločiny podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Popsaná činnost spočívala mimo jiné právě v šíření letních podvodných exekučních výzev s přílohou, která obsahovala vir. Pachatelé se tak zmocňovali údajů k internetovému bankovnictví příjemců e-mailu, přihlašovali se k jejich účtům, z nich převedli na účelově založené účty peníze. Další skupina posléze peníze vybrala. Pouze rozesíláním spamů s viry způsobili majitelům účtů škodu ve výši Kč 2.300.000,-.

Irena Válová