Pondělí, 29. listopadu, 2021

V justici dál doutná spor o kárnou odpovědnost, čeká se bouřlivé jednání v Kroměříži

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Justicí cloumá spor o kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců, a zejména o způsob, jakým Ministerstvo spravedlnosti vedené Robertem Pelikánem (za ANO) novinky potají vpravilo do doprovodných norem k zákonu o státním zastupitelství. Po víkendových ostrých slovech předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy na ministrovu adresu se do věci počátkem týdne vložilo i Kolegium předsedů krajských soudů, které k situaci začalo formulovat vlastní prohlášení. Ministr Pelikán dokázal jeho dokončení pozastavit, když slíbil, že se soudci bude jednat.

Prohlášení předsedů krajských soudů mělo navázat na Baxovu kritiku postupu ministerstva při prosazování změn v kárné odpovědnosti soudců. Josef Baxa se v rozhovoru pro Českou justici mimo jiné pozastavil nad tím, že na poradě koncem března Pelikán předsedy soudů o chystaných změnách neinformoval, přestože byl zákon o státním zastupitelství jedním z bodů programu a změny jsou velkým koncepčním zásahem, nikoli jen technikálií. „Ministr o tom neřekl ani slovo. Ani slovo! A pak jsme to dostali jako housku na krámě do připomínkového řízení. Mohl bych do detailů rozebírat důvodovou zprávu, jak je povrchní, jak o některých věcech mlčí nebo je záměrně zkresluje, ale to nechám právě do připomínkového řízení. Co je důležité – takhle se tyto věci nedělají,“ řekl Baxa.

Ministrovi se podařilo další kritické prohlášení soudců odvrátit slibem, že s šéfy krajských soudů usedne k jednání. Slib tlumočil předsedkyni kolegia, šéfce Krajského soudu v Praze Ivaně Švehlové, Pelikánův první náměstek Michal Franěk. Soudci pak přípravu prohlášení pozastavili.

O tom, že Pelikán nemá v tuto chvíli zájem spor se soudci jitřit, svědčí i fakt, že České justici od soboty neodpověděl na žádost o stanovisko k Baxovým tvrdým slovům. A na spor s předsedou Nejvyššího správního soudu nedošlo ani v obsáhlém rozhovoru, který ministr poskytl pro úterní Právo a který se jinak velmi detailně situací kolem nového zákona o státním zastupitelství zabýval.

Druhá fronta je otevřena ve sněmovním výboru

Pelikán si tak aspoň částečně uvolnil ruce před dnešním klíčovým jednáním s poslanci sněmovního ústavně-právního výboru v Kroměříži, které je třeba považovat za druhou otevřenou frontu. Už jednání podvýboru pro justici a soudní samosprávu minulou středu ukázalo, že Pelikánova předloha zákona vůbec nebude mít ve sněmovně tak širokou podporu, jak to vypadalo při jeho představení počátkem dubna, pokud v ní nedojde k zásadním změnám.

Ministr se právě ve zmiňovaném rozhovoru pro Právo navíc pustil do už delší dobu očekávaného otevřeného sporu se svou předchůdkyní ve funkci Helenou Válkovou (ANO), která nyní jako poslankyně vede právě justiční podvýbor. A nikoli překvapivě se tak stalo ve chvíli, kdy vysvětloval svůj názorový obrat na zákon o státním zastupitelství. „Tehdy jsem byl v pozici náměstka a o samotném směřování jsem nerozhodoval. Měl jsem sice určitý hlas, ale v podstatě jsem plnil pokyny tehdejší ministryně. To se změnilo,“ řekl Pelikán. Na doplňující dotaz, proč například nyní obhajuje rušení vrchních státních zastupitelství, jejichž byl ještě loni prokazatelně zastáncem, ministr dodal: „Pochopte, že jsem měl za úkol obhajovat myšlenky tohoto ministerstva. Má role byla úřednická.“

Helena Válková v reakci řekla, že Pelikán ještě loni skutečně zastával názor, že se vrchní stupně rušit nemají, a je přitom nepodstatné, proč takový názor sdílel. „Já přece nebudu pitvat a opravdu jsem se neptala, proč to říkal. Nebo zda si to opravdu myslí, když to říká,“ řekla Válková České justici.

Dodala, že podstatné je, aby se podařilo zabránit nebezpečným prvkům, která podle ní předloha obsahuje. „O tom, že návrh zákona obsahuje nebezpečné věci, jsem přesvědčena. Aby byl zákon přijat, musí být bezpečný jak pro občany, tak pro samotné státní zástupce. Pro ty, aby byli dostatečně nezávislí, a pro občany, aby zde nevznikaly útvary pracující bez kontroly. Všude, kde je taková koncentrace moci, a známe to z příkladů GIBS nebo BIS, vede nedostatečná kontrola k hromadění chyb a nemožnosti dobrat se skutečného stavu věcí. A další GIBS si zde vytvářet nebudeme,“ řekla Válková.

Nálady proti zákonu jdou napříč stranami

Exministryně do Kroměříže přivezla závěry podvýboru, které jsou sice dosud neveřejné, ale podle nálad jeho členů napříč stranami nejsou zákonu o státním zastupitelství jako celku nakloněny. Výhrady nejkritičtěji formulovala místopředsedkyně ústavně-právního výboru, exministryně spravedlnosti  Marie Benešová ve svém stanovisku, které přednesla právě minulý týden na jednání justičního podvýboru.

Pelikán odpor proti zákonu na půdě sněmovního výboru personifikoval jako odpor Heleny Válkové, Marie Benešové a opozice, u níž to považuje za přirozenou věc. Podle informací České justice je ale širší a zahrnuje i další členy vládního tábora.

Jednání o zákonu o státním zastupitelství je na programu v Kroměříži v rámci dnešního dopoledního bloku. Formálně je vedeno jako seznámení poslanců s novým vedením resortu.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY