Odpůrci evidence tržeb píší ministrům, aby odmítli Babišův zákon

Zákon o elektronické evidenci tržeb k ničemu nepotřebujeme, tvrdí Radomil Bábek. Ilustrační foto: archiv

Vláda by měla ve středu podle oznámení ministra financí Andreje Babiše projednat návrh zákona o elektronickém sledování tržeb. Asociace podnikatelů a manažerů v reakci sepsala otevřený dopis ministrům, v němž je žádá, aby zákon odmítli. Podle ministerstva financí se má prostřednictvím vyhlášky sledování tržeb nyní týkat výhradně hotelů, restaurací, velkoobchodu a malých obchodů. Podle asociace jde ovšem o existenční likvidaci konkurence.

„Budete rozhodovat o důležitém zákonu, který by měl zasáhnout podstatnou část občanů, proto Vám chceme touto cestou poskytnout informace, které ministerstvo financí, jako předkladatel ignoruje či bagatelizuje. Dochází tak k nevyváženému a jednostrannému informování o elektronické evidenci tržeb, její potřebnosti i dopadech,“ píše asociace ministrům.

Zatímco podnikatelé dávají na stůl argumenty, ministr Babiš si prý nadále jen veřejně vymýšlí údaje a opakuje paušální hanobení podnikatelů „Předložili jsme řadu argumentů, kterými jsme prokázali, že EET je nepotřebná, že bude výrazným korupčním rizikem, že malí podnikatelé a živnostníci nejsou tou černou dírou na peníze, že EET nepřinese navýšení výběru daní ani narovnání podnikatelského prostředí. Naopak, Andrej Babiš stále ve svých veřejných vystoupeních používá vymyšlené údaje, překrucuje situaci v Chorvatsku, opět a stále zobecňuje a paušalizuje v negativních vyjádřeních o podnikatelích,“ píše Asociace podnikatelů a manažerů v dopise podepsaném předsedou Radomilem Bábkem.

Asociace vládě předkládá šest bodů proti zavedení EET, v ironické nadsázce zmiňuje i tři důvody pro její přijetí.

Šest důvodů proti zavedení EET
 
EET je zbytečná. Finanční správa má všechny informace potřebné k tomu, aby identifikovala ty, kdo případně krátí daně nebo neplatí DPH. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů nežijí ve vzduchoprázdnu a dobře znají poplatníky ve svém okolí.
Protože je EET nepotřebná, byly by veřejné prostředky za ni vydány zbytečně, a tedy nehospodárně.
EET má vysoký korupční potenciál. Nemalým nebezpečím jsou korupční rizika, spojená jak se zaváděním, tak i provozem systému.
EET je robustní a drahý nástroj, zacílený na nepatrnou část daňových úniků. Podle zprávy NKÚ je pouze 7% výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. Přesto ministerstvo financí na ně zaměřuje svoje hlavní úsilí.
Zavedení EET je typickou plošnou restrikcí. To porušuje principy subsidiarity a proporcionality. Laicky řečeno, stát má stíhat nepoctivé, aniž by tím obtěžoval poctivé a stát má vždy přijmout nejmírnější nástroj restrikce z těch, které jsou k dispozici. Oba tyto principy by byly zavedením EET zjevně porušeny.
EET nepřinese zvýšení výběru daní, ale pravděpodobně zaviní ukončení podnikání velkého počtu malých podnikatelů a živnostníků. Protože se MFČR rádo zaštiťuje příkladem Chorvatska, pak nemůže popřít, že podle údajů Eurostatu nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k navýšení výběru daní, zvýšil se však rozpočtový deficit a zaniklo asi 5600 maloobchodních firem.
 
Tři důvody pro zavedení EET
 
EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy. Můžeme jen spekulovat, zda ty obrovské prostředky už nemají předem určené příjemce.
EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků. Tady je příklad Chorvatska na místě, protože přesně to se tam děje.
EET dále zvýší tlak na malé podnikatele a živnostníky. Zatímco dosud jsou celkem svobodnou a svébytnou částí společnosti, pomocí EET se dostanou zcela pod kontrolu státu a velkých korporací.

 

Uvalení dalších povinností státu na podnikatele jim bude šetřit čas

Asociace podnikatelů a manažerů dlouhodobě zavádění elektronického sledování podnikatelů kritizuje zejména pro přístup státu, který už nyní má pravomoci, možnosti a povinnosti kontrolovat ty podnikatele, u kterých je evidentní, že krátí tržby, avšak tuto svoji povinnost přenáší na podnikatele.

To ostatně potvrzuje samo ministerstvo financí v materiálu Mýty o EET: „Není pravda, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat další a další údaje. Na údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci EET, má už dnes Finanční správa nárok a v rámci kontrolní činnosti je prověřuje. Rovněž účtenku musí podnikatel umět na žádost spotřebitele vystavit. Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet, které celý proces zautomatizuje,“ uvádí k tomu samo ministerstvo financí, které zdůrazňuje blahodárný vliv EET na podnikatele: „Poctivým podnikatelům ušetří cenný čas i administrativní náklady spojené s daňovou kontrolou.“

Ministerstvo financí vypořádalo připomínky k návrhu zákona na začátku dubna. Společně s hodnocením jeho dopadů ho nyní předloží vládě. Z informace na webu dále vyplývá, že elektronické evidenci tržeb on-line mají podléhat pouze hotely a restaurace a velkoobchod a maloobchod. „Zákon oproti původní verzi doznal několika změn, jimiž Ministerstvo financí reaguje na diskuzi v rámci připomínkového řízení. Zákon je nadále koncipován plošně. Vyhláška však dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další činnosti bude aplikace zákona rozšířena postupně v návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanční správy,“ uvádí k závěrům připomínkového řízení ministerstvo financí.

Irena Válová, Robert Malecký