Neděle, 24. října, 2021

S exposlanci Tluchořem, Šnajdrem a Fuksou je dále vedeno trestní řízení. Nebo taky ne

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ve věci údajného uplácení bývalých poslanců nabídkou na jejich zaměstnání ve státní správě je s exposlanci Petrem Tluchořem, Markem Šnajdrem a Ivanem Fuksou (všichni ODS) dále vedeno trestní řízení. Protože jejich trestní stíhání v dané věci nebylo zastaveno, pouze bylo zrušeno usnesení o zahájení trestního stíhání, jejich případ se vrátil do přípravného řízení a fáze prověřování. Tato fáze může trvat nekonečně dlouho a exposlanci ani advokáti se to nedozví.

Větou, která odráží realitu exposlanců, reagoval na dotaz, v jakém postavení se ve věci údajného uplácení poslanců nachází bývalý poslanec Ivan Fuksa, když státní zástupce Ivo Ištvan veřejně ohledně poslanců prohlásil, že kauza není ukončená, advokát Ivana Fuksy Tomáš Gřivna: „To se mě ptáte na něco, co bych také rád věděl,“ řekl.

Podle jeho právního názoru jeho klient není ve formalizovaném postavení obviněného nebo podezřelého. „Je otázkou, jak svá slova pan doktor Ištvan myslel… Nepochybně pokračuje trestní stíhání údajných podplácejících – Boček, Nečas. Pokud doktor Ištvan použil slovo ,prověřování´, nikoliv slovo stíhání, pak se může jednat o cokoliv jiného. Prověřování je ta část trestního řízení, o které se ,podezřelé osoby´ vůbec nemusí dozvědět,“ uvedl advokát Tomáš Gřivna.

Na dotaz ohledně poslanců odpovídal vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan na besedě s občany v Knihovně Václava Havla.Na otázku, proč státní zastupitelství dospělo k závěru, že dohoda tří poslanců byla něco jiného než politický handl, znovu zdůraznil, že vyšetřování dále pokračuje: „Ta kauza není ukončená, takže o ní nemohu hovořit. Reagovali jsme na situaci v prověřování. Byli jsme vedeni tím, že v zahraničí jsou podobná jednání stíhána. Nejvyšší soud nějak rozhodl, což musíme respektovat, neboť jsme v demokratickém právním státu,“ řekl Ištvan.

Vznikne-li pochybnost o tom, zda je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu nejvyšší soud, uvádí se ve druhém odstavci §10 trestního řádu. O tom, že jsou poslanci Šnajdr, Tluchoř a Fuksa vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení a požívají indemnity rozhodl Nejvyšší soud v červenci 2013, jak upozornil Ivo Ištvan. Jejich trestní stíhání však nebylo zahlazeno.

Podle advokáta Marka Šnajdra Lukáše Trojana trestní řízení s Markem Šnajdrem nepokračuje viditelným způsobem: „Ve vztahu k mému klientovi nepokračuje trestní řízení žádným způsobem, ze kterého bychom mohli usuzovat, že se vůbec vede. Pokud státní zástupce vede prověřování ve vztahu k věci či osobám, není o tom mému klientovi nic známo,“ uvedl.

Naopak advokát Petra Tluchoře Marek Nespala vysvětlil, že Petr Tluchoř je stále v postavení podezřelého. V trestním řízení podle jeho slov nelze postupovat mimo zákon a trestní stíhání, které bylo nezákonně zahájeno, musí být zastaveno. Konkrétně říká trestní řád, že trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Toto se v případě tří exposlanců podle Marka Nespaly nestalo. „Nejvyšší soud rozhodl o nezákonnosti trestního stíhání poslanců 16. července 2013 a ihned poté mělo být trestní stíhání zastaveno. Uběhlo dalších deset dní, než došlo ke zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání, což neznamená, že státní zástupce věc zastavil, ale že ji vrátil do prověřování, které může trvat nekonečně dlouho. Protože trestní stíhání nebylo zrušeno a zahlazeno, podle zákona je můj klient stále veden jako podezřelý,“ uvedl k postavení poslance Marek Nespala, který zdůraznil, že tato fáze není nijak časově omezena.

Trestním řízením se rozumí řízení podle trestního řádu. Trestním stíháním trestní řád označuje úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé.

Přípravným řízením je pak úsek řízení od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, exod zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY