V kauze jmenování Vesecké do ERÚ nevznikla ministerstvu průmyslu škoda

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková Reprofoto: ČT

Jmenováním Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu nevznikla žádná škoda. V souvislosti s probíhajícím trestním řízením to uvedlo na dotaz České justice ministerstvo průmyslu a obchodu. Policie personální krok předsedkyně ERÚ í Aleny Vitáskové prověřuje, do sídla úřadu se nedávno vydala pro dokumenty a záznamy.

Na otázku České justice, zda ministerstvo průmyslu a obchodu bylo orgány činnými v trestním řízení vyzváno k vyčíslení škody, kterou měla jmenováním Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ způsobit jeho předsedkyně Alena Vitásková a zda tuto škodu ministerstvo v tomto řízení uplatňuje, reagovalo ministerstvo dvojitým „ne“: „Ministerstvu průmyslu a obchodu žádná škoda doposud nevznikla, tudíž není co uplatňovat,“ uvedl na dotaz mluvčí ministerstva František Kotrba.

Státní zástupce výši škody nekomentuje, pokud ji vůbec zná

K výši škody, respektive újmy, kterou mohla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková způsobit jmenováním advokátky Vesecké do funkce místopředsedkyně Úřadu, se minulý týden vedoucí státní zástupce OSZ v Jihlavě Kamil Špelda odmítl vyjádřit. Již dříve ale bylo zveřejněno, že má jít o částku, která byla Renatě Vesecké vyplácena jako odměna za práci.

Jestli se sám Energetický regulační úřad nebo ministerstvo financí jako správce státního rozpočtu nepřihlásí v trestním řízení jako poškozený, stále ještě musí orgány činné trestním řízení rozhodnout otázku prospěchu a prokázat, že Vitásková umožnila Vesecké neoprávněně prospěch. Pokud by to prokázaly, hrozilo by Aleně Vitáskové za jmenování Renaty Vesecké stále až pět let, respektive deset let vězení, šlo-li by o prospěch značného rozsahu, neboť prospěch je definován v trestním řádu obdobně respektive stejně jako škoda.


prospěch nikoliv nepatrný – nejméně 5.000,- Kč,
prospěch  nikoliv malý – nejméně 25.000,- Kč,
prospěch  větší – alespoň 50.000,- Kč,
prospěch  značný – nejméně 500.000,- Kč a
prospěch  velkého rozsahu – nejméně 5.000.000,- Kč 


Vitásková je v podivné situaci, k činu došlo i nedošlo

Navíc tím, že Vesecká pokračuje ve funkci místopředsedkyně úřadu, se prospěch každý měsíc zvyšuje. Orgán činný v trestním řízení sice musí pokračování trestné činnosti ze zákona zamezit, pokud se o ní dozví, avšak ani policie ani státní zástupce tak dosud neučinili. Naopak veřejně sdělují, že dosud není jisté, zda jmenováním Vesecké došlo k trestnému činu.

Dosavadní postup orgánů činných v trestním řízení však ukazuje, že k trestnému činu došlo. Zásadou právního státu je, že trestní řízení je prostředek ultima ratio, tedy až úplně poslední nástroj po vyčerpání nástrojů práva občanského, správního nebo pracovně-právního, přičemž trestní represe musí současně splňovat zásadu společenské škodlivosti a nemožnosti uplatnit odpovědnost podle jiného právního předpisu. S touto zásadou je samozřejmě obeznámena policie, státní zástupce i soudce, který povoloval razii na ERÚ jako neodkladný úkon kvůli předání jmenovacího dekretu Vesecké jednatřiceti policistům.

Na dotaz, kdy bude ukončena fáze prověřování, vedoucí státní zástupce OSZ v Jihlavě řekl: „Časově to nelze odhadovat, nevíme, na co narazíme,“ řekl. Tato fáze trestního řízení, tzv. prověřování, navíc umožňuje nasadit na Vitáskovou i Veseckou operativní techniku jako odposlechy nebo sledování, aniž se o tom obě dozví. Tento stav lze prodlužovat donekonečna.

-ire-