Ministerstvo spravedlnosti hledá dodavatele služeb za 62 milionů, předpokládanou cenu zveřejnilo

Už jen do pondělí 24. srpna 2015 se mohou zájemci ucházet o zakázku Ministerstva spravedlnosti za 62 milionů korun bez DPH. Jde například o dodávku videokonferenčních zařízení nebo zajištění služby ServisDesk po dobu pěti let.

Na rozdíl od soutěže na elektronické náramky je v tomto otevřeném řízení ještě zveřejněna předpokládaná cena zakázky.Předmětem zadávacího řízení Ministerstva spravedlnosti je tentokrát podle popisu dodávka centrálních prvků, videokonferenčních zařízení a rezervačního systému, instalace a konfigurace videokonferenční infrastruktury, školení, vytvoření e-learningového kurzu a zajištění údržby, podpory, rozvoje dodaného řešení, školení a služba ServiceDesku po dobu 5 let.
Přesná předpokládaná cena zakázky činí 61 912 300,00 Kč bez DPH. Na rozdíl od soutěže na dodavatele elektronických náramků pro Probační a mediační službu tuto předpokládanou cenu zakázky Ministerstvo financí ještě zveřejnilo. U soutěže na náramky tak už záměrně neučinilo s tím, že nová strategie nezveřejnění ceny předem má přispět k maximální diverzifikaci nabídek a výběru nejnižší nabídky od kvalitního dodavatele.

Nová strategie?

Záměr nezveřejňovat ekonomické ukazatele, z nichž by dodavatel mohl vyvodit cenu, za kterou je ochoten svoji službu nabídnout, avizoval dopředu ministr spravedlnosti Robert Pelikán: „Před zahájením zadávacího řízení nechceme poskytovat žádné ekonomické ukazatele, z nichž by mohli potenciální dodavatelé dovodit nabídkovou cenu,“ uvedl již před časem ministr Robert Pelikán.
Ministerstvo spravedlnosti ale podle něj zveřejní podrobnosti včetně cenového rozpětí projektu elektronických náramků hned poté, co budou otevřeny obálky s nabídkami dodavatelů. Podle zákona o veřejných zakázkách musí zadavatel předpokládanou cenu zakázky stanovit před zahájením zadávacího řízení. Zákon dále podrobně upravuje, jakým způsobem musí zadavatel předpokládanou cenu stanovit.V zákonu ale nestojí, že tuto předem stanovenou předpokládanou cenu veřejné zakázky musí zadavatel zveřejnit. Například v § 13 zákona o veřejných zakázkách je uvedeno:


  • 13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

(1) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

(2) Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.


Lhůta pro doručení nabídek na videokonferenční, školící služby a IT podporu v hodnotě 62 milionů Kč bez DPH je pondělí 24. srpna 2014 ve 13,00 hodin, přičemž deset minut poté budou otevřeny obálky. Ministerstvo spravedlnosti zadávací dokumentaci a další informace vkládá postupně do registru od 27. května 2015.

-ire-