Databáze Evropského soudu pro lidská práva je na Twitteru

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku Foto: archiv

Evropský soud pro lidská práva otevřel toto pondělí nový účet na Twitteru. Účet je určen pro informování o nových publikacích case-law a o překladech. Mnohojazyčný účet s názvem ECHRPublication je rovněž určen pro využívání databáze HUDOC.

Podle informace ESLP tuto událost tajemník Soudu Erik Fribergh zdůvodnil snahou poskytnout informace občanům těch zemí, kde nepřevažuje angličtina nebo francouzština: „V posledních letech Soud postoupil ve snaze zvýšit porozumění case-law Soudu zvláště v zemích, kde nerozumí dobře angličtině ani francouzštině. S tímto účtem a oslovením těchto zemí v jejich vlastním jazyce si přejeme dále pomáhat právním profesionálům, veřejným činitelům a nevládním organizacím držet krok s duchem vývoje na tomto poli,“ uvedl Erik Friberk.

Od okamžiku, kdy Soud v roce 2012 zahájil program „Přinést Úmluvu blíž k domovu“, publikoval přes 15 000 překladů case-law. Kromě toho se Soud stal členem týmů různých partnerů, kteří si přáli přeložit průvodce case-law, učebnice nebo fakta. Soud už má jeden účet na Twitteru určený pro tiskové zprávy ECHRPress, tweety na něm jsou hlavně v angličtině a ve francouzštině.

Evropský soud pro lidská práva je institucí Rady Evropy. Každá členská země Rady Evropy má u Soudu jednoho zvoleného soudce, Soud se proto skládá ze 47 soudců ze 47 členských zemí Rady Evropy. Soudce volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy na dobu devět let.

-ire-