Novou soudkyní ESLP za Slovensko byla zvolena Alena Poláčková

Soudkyně Alena Poláčková Foto: spectator.sme.sk

Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva za Slovensko. Soudkyně Nejvyššího soudu SR Alena Poláčková byla na právě probíhající schůzi nakonec zvolena absolutní většinou poslanců Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří soudce ESLP volí.

Skončila tak situace, kdy slovenský soudce Ján Šikuta musel kvůli zamítaným slovenským návrhům na soudce ESLP dále setrvávat ve funkci. Poslední měsíce pak nebyla funkce soudce ESLP za Slovensko obsazena.

O slovenských pokusech navrhnout soudce ESLP Česká justice již dříve informovala: „Po detailním prověření kandidátů podvýbor shledává, že všichni tři kandidáti neprojevují patřičné profesní zkušenosti a postavení, které by splňovalo kriteria specifikovaná v článku 21 paragraf 1 Evropské úmluvy o lidských právech,“ takto tvrdě reagoval Podvýbor Parlamentního shromáždění na kandidátku tří slovenských soudců v říjnu 2014.

Plánované pohovory s novými kandidáty pak byly letos v červnu odloženy, Podvýbor si vyžádal další informace a slovenský tisk o volbě informoval jako o seriálu, neboť nynější slovenský pokus o úspěšnou kandidátku je čtvrtým pořadí.
Pro nynější volbu navrhlo Slovensko právníka při ESLP Zuzanu Dlugošovou, soudce Krajského soudu v Košicích Ladislava Duditše a soudkyni Nejvyššího soudu Slovenské republiky Alena Poláčkovou.

Jednapadesátiletá JUDr. Alena Poláčková vystudovala právo na Komenského univerzitě v Bratislavě, kde rovněž získala v roce 2001 titul PhD z obchodního práva. Svoji kariéru začínala v roce 1987 na Národním výboru v Prievidze, poté učila právo. V roce 2004 byla jmenovaná soudkyní Nejvyššího soudu SR, rok poté se na dva roky stala agentem slovenské vlády před ESLP. Od roku 2007 zastávala znovu funkci soudkyně Nejvyššího soudu SR..

Soudkyně Alena Poláčková ve volbě porazila oba mladší kandidáty, a to jak Ladislava Duditše, který byl mimo jiné členem EUROJUSTU, tak i Zuzanu Dlugošovou, která ve svém životopisu uvedla, že spolupracuje s nevládními organizacemi a působí jako poradce Velvyslanectví USA v Bratislavě ve věcech vlády práva a právního státu.

Soudci ESLP jsou voleni na funkční období devět let ze tří kandidátů nominovaných členskými státy, které ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách.

-ire-