Novým státním tajemníkem na MŽP bude Landa

Nový státní tajemník Jan Landa (třetí zlevaú Foto: czechspaceportal.cz

Jan Landa, který v současnosti působí na ministerstvu životního prostředí jako první náměstek pro řízení sekce úřadu ministerstva, bude od listopadu novým státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí. Dosavadní státní tajemník Kamil Srnec podal vládě návrh na své odvolání v polovině letošního září.

Jan Landa mimo jiné působil jako finanční ředitel v Unipetrolu nebo Kaučuku. Před nástupem na ministerstvo životního prostředí zastával funkci tajemníka Městského úřadu v Lovosicích.

Vláda České republiky v návaznosti na žádost o odvolání ze služebního místa, podanou státním tajemníkem ministerstva životního prostředí Kamilem Srncem, jej k 31. říjnu 2015 odvolala. Podle zákona o státní službě pak 18. září tohoto roku vyhlásila výběrové řízení na nového státního tajemníka. Zájemci mohli podávat své přihlášky do 7. října 2015. Do výběrového řízení se podle informací, které má Ekonomický deník k dispozici, přihlásili čtyři kandidáti. Z nich však jen tři splnili podmínky pro to, aby mohli být podle zákona o státní službě pozváni k pohovoru. Vedle Jana landy jimi byli:

Radomír Valica, který po absolutoriu Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pracoval v legislativních útvarech Úřadu průmyslového vlastnictví, ministerstva vnitra a Národního bezpečnostního úřadu, nyní řídí odbor pro agendu státní služby na ministerstvu financí.

Eva Vízdalová, která v současné době pracuje jako ředitelka odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na ministerstvu pro místní rozvoj.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek bylo svoláno na 15. října jednání výběrové komise za účelem konání ústních pohovorů. Všichni žadatelé se pohovorů zúčastnili. Výběrová komise všechny tři kandidáty označila za nejvhodnější pro výkon funkce státního tajemníka na ministerstvu životního prostředí. Nikdo z kandidátů nepodal proti výsledkům jednání ani protokolu o průběhu výběrového řízení žádnou námitku.

Ministr životního prostředí v souladu s příslušným ustanovením zákona o státní službě navrhl vládě jmenovat na místo státního tajemníka ministerstva životního prostředí Jana Landu. Zároveň požádal předsedu vlády o výjimku z požadavku připomínkového řízení.

Petr Musil, Psáno pro Ekonomický deník