Soudci varovali před přetížeností, podle Štěcha je Pelikán tajemný yetti

Profesor Jan Sokol obdržel ocenění od předsedkyně Daniely Zemanové Foto: Eva Paseková

Výroční 25. sněm Soudcovské unie dnes v Českých Budějovicích svým proslovem zahájil předseda zdejšího krajského soudu Milan Tripes. V úvodu varoval před hrozbou nárůstů agendy soudů. Nejvíce se obává azylové a telekomunikační agendy. Předseda Senátu Milan Štěch zkritizoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána za nepřítomnost.

Tripes se ve svém projevu zamyslel nad tím, kdo dnes vlastně reprezentuje soudcovský stav. Reprezentativním orgánem soudců podle něj nemůže být ministerstvo ani jiný orgán výkonné moci. „A není to bohuže ani samosprávný orgán, nejčastěji nazývaný jako Nejvyšší rada soudcnictví,“ řekl předseda českobudějovického soudu. V této souvislosti zdůraznil, že jediným reprezentativním orgánem soudců je v současné době právě Soudcovská unie. „Je pro mě zarážející, že členství tvoří jen jedna třetina soudců v ČR,“ zmínil Tripes.

DSC_0068
Předseda NS Pavel Šámal

Scházíme se v nelehké době, čeká nás nárůst agend, zmínil úvodní řečník. „Jednou z nich může být agenda azylová, jejíž vývoj je ztěží odhadnutelný. Další hrozbou je agenda telekomunikačních poplatků. Napříště by měla spada do jurisdidikce okresních soudů,“ připomněl Tripes s tím, že soudci s tímto přesunem nesouhlasili. Počítají proto s nárůstem personálu na soudech, což také ministr Robert Pelikán přislíbil.

Tripes také zdůraznil, že by byl rád, aby ze Soudcovské unie zazněl jednotný hlas směřující k jednomu cíli. Upozornil na snahy rozdělit soudce kupříkladu na „hodné a nehodné“, na „soudy nasycené a hladové“, na „civilní a trestní soudy“. „Bude-li justice jednotná, má větší šanci vydobý si respekt nejen společnosti, ale i moci zákonodárné a výkonné,“ varoval krajský předseda. Uvnitř Soudcovské unie by podle něj měla panovat pluralita názorů, ale navenek by měla vystupovat jednotně. Na závěr své řeči Tripes soudcům připomněl, že i přes záplavu předpisů a agend by neměli zapomínat na selský rozum.

DSC_0061
Předsednictvo SU

Sněm pokračoval vystoupením prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové. „V čele unie vždy stály výrazné osobnosti. Je nutné zdůaznit, že Soudcovská unie je v justici jediným orgánem na dobrovolné bázi, která funguje na demokratickém principu,“ zahájila svou řeč Zemanová. Poté shrnula porevoluční začátky Soudcovské unie. Dnes je její úloha o dost komplikovanější. Nastolovaná témata již nejsou tak populární, což je podle ní ale správné. „Je úkolem SU poukazovat i na nepříjemné věci a vyvolávat o nich diskuzi,“ míní předsedkyně.

Soudci bohužel nemají tolik času přemýšlet o soudcovském stavu a justici obecně. „Velká část soudců je z mého pohledu dlouhodbě přetížena a je nucena se věnovat pouze svému povolání a činnostem s ním spojenými,“ řekla. Soudce tak podle ní snadno přestane být citlivý vůči jevům, které by jinak vnímal špatně. V tom Zemanová spatřuje velké nebezpečí. Soudce se podle Zemanové nikdy nesmí stát mlčící menšinou. Soudcovská unie podle ní musí vždy nabízet cestu ze začarovaného kruhu, perspektivu a odpovědi na otázky, které soudce trápí.

DSC_0071
Vlevo předseda ÚPV Jeroným Tejc

Dalším vystupujícím byl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Zaráží mě, že tu není zástupce Ministerstva spravedlnosti. Pan ministr je sportovec, jezdí na kole, ale do sněmovny to prostě nestihne nebo tu cestu zapomněl,“ postěžoval si Štěch a připomněl, že Pelikán nechodí na zasedání poslaneckých výborů. Podle něj je Pelikán pomyslný tajemný yetti. Jak Česká justice informovala, Pelikán má soukromý program.

Soudcovská unie také udělila čestné členství profesorovi Janu Sokolovi. To mu předala prezidentka Daniela Zemanová. Sokol upozornil na to, že po válce nikdo nemluvil o krizi, přestože doba byla mnohem horší než dnes. Dnes je tomu naopak, přestože žijeme již 70 let v míru. „K soudcovskému stavu mám neuvěřitelný respekt,“ řekl Sokol při své děkovné řeči a zmínil paralelu mezi soudcem a vysokoškolským učitelem respektive akademikem. Ocenění obdrželi i další zasloužilí členové.


Soudcovská unie je dobrovolná stavovská organizace, která mimo jiné prosazuje a chrání nezávislost soudců. Dlouhodobě usiluje o zřízení samosprávného soudcovského orgánu, Nejvyšší rady soudnictví. Chce, aby soudnictví bylo nezávislé na prioritách jednotlivých ministrů spravedlnosti. Při ministerstvu dříve vznikla k přípravě rady komise v čele s Josefem Baxou, předsedou Nejvyššího správního soudu. Podle ministra Roberta Pelikána (za ANO) ale neexistuje jistota, že případná rada bude správu justice vykonávat lépe než ministerstvo. Přípravné práce v minulosti označil za Baxovu soukromou iniciativu. Rizika rady spatřuje v tom, že se soudnictví může uzavřít do sebe, případně se uchylovat k profesnímu populismu.


Eva Paseková