Pátek, 27. května, 2022

Vzkazy, že nefungujeme jak máme, jsou od ministra nešťastné, zní z KSZ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajští státní zástupci se příliš nechtějí vyjadřovat k výrokům ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o tom, že novelizací zákona o státním zastupitelství „přijdou o pohodový život“. Někteří se pozastavují nad slovy, podle kterých některé věci na KSZ nefungují tak, jak by měly. „Nemám poznatky o tom, že by obvodní státní zástupci či já sama jsem nereagovala na názory či požadavky pana nejvyššího státního zástupce či vrchní státní zástupkyně v Praze,“ řekla České justici městská státní zástupkyně v Praze Jana Hercegová.

Na tiskové konferenci, kde Pelikán představoval zákon o státním zastupitelství po vypořádání připomínek, ministr vedoucím krajským zástupcům vzkázal, že jejich připomínky považuje za liché. “Život vedoucího krajského státního zástupce je nyní docela pohodový, což nový zákon změnou soustavy mění,“ uvedl Pelikán. V ČT v pořadu Události komentáře pak tentýž den prohlásil, že státní zastupitelství nejsou jen velké kauzy. „To jsou také ty běžnější, méně viditelné kauzy. To jsou kauzy, které se dělají na krajských, na okresních státních zastupitelstvích a tam my v dnešní době vidíme, že tahle část soustavy zdaleka nefunguje tak dobře, jak by měla a troufám si tvrdit, že je to do značné míry tím, že vedoucí státní zástupci v těchto pozicích nemají žádné funkční období, jsou prakticky neodvolatelní a v podstatě nereagují na to, jaké jsou názory ať už nejvyššího nebo vrchních státních zastupitelství,“ řekl Pelikán.

Jakovec: Jsem proti Speciálu

Ústeckého krajského státního zástupce Jana Jakovce prý tato slova, „trochu zarazila“. „Ale protože to nebylo nijak adresné a konkrétní, tak jsem neměl potřebu na to reagovat. Myslím, že je to součástí procesu přípravy toho zákona, že ty komentáře mají takový charakter. Neříkám, že by mi to bylo úplně jedno, ale celkem chápu, proč to bylo řečeno,“ řekl Jakovec České justici.
Ústečtí žalobci podobně jako KSZ v Plzni narozdíl od ostatních KSZ k zákonu žádné připomínky ministerstvu nezaslalo. Jakovec má výhrady pouze ke zřízení Speciálního státního zastupitelství. „Jsem zastánce třístupňové soustavy a jsem odpůrce Speciálu,“ dodal Jakovec.

Osm ze šesti KSZ sice zásadní připomínky k návrhu zákona mělo, Pelikánova slova však vedoucí žalobci příliš nechtěli komentovat. „K výrokům pana ministra se nehodlám vůbec vyjadřovat,“ reagoval pouze českobudějovický žalobce Petr Dušek.

Hercegová: Pelikán nemůže praxi na MSZ v Praze znát

Podle Městské státní zástupkyně v Praze Jany Hercegové její úřad jen zaslal standartní připomínky v rámci legislativních pravidel. „Velmi mě mrzí,že věcné připomínky, byť ve větší míře nesouhlasné, pan ministr vnímá jako kritiku a podsouvá krajským státním zástupcům, potažmo mé osobě jiný záměr, než jsem připomínkami se svými kolegy sledovala. Nevím, co pan ministr měl na mysli termínem „pohodový život“, neboť práce na Městském státním zastupitelství v Praze, kde pokud vím nikdy nepůsobil, takže jí z vlastní zkušenosti nemůže znát, ať již ve funkci řadového státního zástupce, tak ve funkci vedoucího státního zástupce je vysoce náročná. To jak s ohledem na specifika, které Praha jako taková má, tak při výkonu správy fakticky 11 úřadů, tak v rámci zpracovávání trestních věcí s ohledem na jejich rozsah, množství, skutkovou a právní složitost. Pokud v soustavě státního zastupitelství zůstane zachován dohled nad krajskými státními zastupitelstvími, ústy pana ministra“přímé podřízení“, je naprosto bez významu pro krajské státní zastupitelství, jestli ho vykonává Vrchní státní zastupitelství nebo Nejvyšší státní zastupitelství, neboť podstatný je jeho obsah a rozsah, nikoli subjekt, který ho bude vykonávat. Přímé podřízení NSZ samo o sobě proto nemůže hrát žádnou roli pro krajské státní zastupitelství,“ myslí si Jana Hercegová.

Funkční období jsou potřebná

Městská státní zástupkyně považuje za nešťastné, že Pelikán veřejnosti sděluje, že část soustavy státního zastupitelství, potažmo krajské a okresní státní zastupitelství údajně nefungují tak dobře, jak mají a tím zdůvodňuje potřebu výměny vedoucích státních zástupců, aniž by současně toto své tvrzení doložil faktickými daty či sdělil zdroj, ze kterého vychází. „Za svůj obvod působnosti s tímto nemohu jednoznačně souhlasit, neboť objektivní údaje z výkaznictví jsou naprosto odlišné. Například v roce 2014 OSZ pro Prahu 1-10 i MSZ v Praze vykázalo vysoké procento úspěšnosti podaných obžalob i návrhů na potrestání na jednotlivé pachatele trestných činů. Na základě podaných obžalob a návrhů na potrestání bylo pravomocně odsouzeno na OSZ pro Prahu 1-10 cca 96% pachatelů. U Městského státního zastupitelství v Praze pak cca 89% pachatelů trestné činnosti. Pravomocně, tedy úspěšně vrácených věcí soudem státnímu zástupci k došetření bylo též minimum. Toto jsou dle mého názoru hlavní hlediska při posuzování úspěšnosti práce obvodů a krajů, neboť jejich práci fakticky na základě podaných obžalob a návrhů na potrestání posuzují nezávislé soudy a státní zástupci své finální výrobky, kterými jsou zejména obžaloby, u soudů jednoznačně ustáli,“ dodává Hercegová která připomíná, že je sama zastánkyní potřebnosti zavedení funkčních období pro vedoucí státní zástupce na všech stupních soustavy.

„Domnívám se, že každý člověk, tedy i vedoucí státní zástupce podléhá určitému opotřebení a po určité době (maximum považuji 10 let) vyčerpá své možnosti jak úřad posunout dále, dát mu nový impuls, najít nové metody motivace podřízených k co nejkvalitnějším výkonům.Téměř nikdo však dle mého názoru nemá ,patrně z určité setrvačnosti či obavy o své další pracovní zařazení , odvahu sám na vedoucí funkci rezignovat, pokud ho k tomu nenutí zdravotní či osobní důvody,“ dodala vlivná pražská žalobkyně.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY