Ministr Robert Pelikán k výběru AK Kinstellar: Je to lež a budeme se bránit

Výroky o tom, že bych kohokoliv „tlačil“ do výběru konkrétní advokátní kanceláře, nemohu označit za nic jiného než lež, která nás poškozuje a proti které se budeme bránit“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán na dotaz České justice.

Ministerstvo spravedlnosti i ministr Robert Pelikán poskytli České justici stanovisko, ve kterém se tvrdě ohrazují proti tvrzení, že výběr AK Kinstellar jako poradce pro výběrové řízení na monitorovací systém byl učiněn na nátlak samotného ministra.

O stanovisko požádala ministra spravedlnosti Česká justice na základě výroků svědků přítomných u jednání skupiny EMSON a možnosti nahlédnout do zápisu z porady skupiny dne 15. června 2015, podle kterých měl ministr spravedlnosti Robert Pelikán tlačit úředníky do výběru konkrétní advokátní kanceláře, kterou měla být podle svědků právě AK Kinstellar. O dění kolem výběrového řízení informovala Česká justice již několikrát.

Podle vyjádření ministra Roberta Pelikána jsou výroky o nátlaku lživé a ministerstvo se bude bránit: „Jediným požadavkem, na kterém obecně vždy trvám, bylo poskytování právního poradenství jakoukoliv důvěryhodnou kanceláří s dostatečnou zkušeností v dané oblasti, která právní služby bude poskytovat v odpovídající kvalitě za nejnižší možnou cenu. Výběr advokátní kanceláře v tomto konkrétním případě jsem nijak neřešil. Advokátní kancelář Kinstellar nebyla jedinou oslovenou. Ministerstvo spravedlnosti oslovilo s touto zakázkou celkem čtyři advokátní kanceláře a bylo jen otázkou jejich volby, zda budou schopné zakázku přijmout a nabídnout odpovídající cenu. Výroky o tom, že bych kohokoliv ,tlačil´ do výběru konkrétní advokátní kanceláře, nemohu označit za nic jiného než lež, která nás poškozuje a proti které se budeme bránit,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán na dotaz České justice.

K tvrzení o zmanipulovaném výběru advokátní kanceláře Kinstellar se ohradilo také ministerstvo spravedlnosti: „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že by vítězná advokátní kancelář byla vybrána jiným způsobem, než jaký odpovídá zákonu o veřejných zakázkách. Pravda je zcela opačná. V tomto případě se jedná o tzv. zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel není povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách. Advokátní kancelář Kinstellar byla v této souvislosti dokonce jednou ze čtyř oslovených,“ uvedla pro Českou justici mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Konečnou cenovou nabídku daly dvě kanceláře
Ministerstvo spravedlnosti České justici rovněž poskytlo jména dalších účastníků výběrového řízení a komentovalo důvody, na základě čeho byla vybrána vítězná advokátní kancelář.

Podle této informace se výběrového řízení zúčastnily Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář a Glatzová & Co., s.r.o.

„Některé z uvedených kanceláří nabídku samy odmítly z personálních důvodů. Vítězná kancelář byla vybrána na základě nezávazných cenových nabídek několika advokátních kanceláří. Konečnou cenovou nabídku zaslaly dvě advokátní kanceláře, a to v této podobě:
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář: 200.000 Kč bez DPH + hodinová sazba 2.900 Kč bez DPH a PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář: 200.000 Kč bez DPH + hodinová sazba 3.850 Kč bez DPH, uvedla Tereza Schejbalová.

Smlouva nestanovuje povinnost odebírat služby od Čermák a spol.
Podle mluvčí ministerstva je potřeba zároveň zdůraznit, že Ministerstvo spravedlnosti má uzavřenou řádně vysoutěženou rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Čermák a spol., která nicméně nestanovuje povinnost odebírat všechny služby na základě této smlouvy. Je tedy možné a zcela obvyklé, aby resort v souladu se zákonem a vnitřními předpisy realizoval i jiné veřejné zakázky na právní služby tak, jako tomu bylo i v tomto případě.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž vyjádřilo výhrady k uvedení informace, že bývalá vedoucí oddělení veřejných zakázek Kristýna Hlobilová odešla z ministerstva do souvislosti s předmětným výběrovým řízením. „Zároveň se Ministerstvo spravedlnosti chce ohradit proti vyznění, které zmíněný článek nabízí, a to že by – dnes již bývalá – vedoucí oddělení veřejných zakázek Kristýna Hlobilová opouštěla Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s uvedenou zakázkou. Vzhledem k povaze a vyznění článku Ministerstvo důrazně žádá o úpravu příslušných částí textu či odstranění zveřejněného textu,“ uvedla mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.
Irena Válová