Náramky pro vězně: Pelikán si přál vybrat konkrétní advokátní kancelář, tvrdí svědci

Náramek pro vězně Foto: archiv

Pochybnosti okolo průběhu výběrového řízení na elektronický monitorovací systém pro odsouzené, tzv. náramky (EMS) narůstají. Česká justice již v minulosti informovala o několika problémových bodech projektu. Nejnověji Česká justice zjistila podrobnosti výběru advokátní kanceláře Kinstellar, která poskytuje v projektu právní poradenství. A ty jsou alarmující: podle zjištění České justice ministr Pelikán tlačil úředníky do výběru konkrétní advokátní kanceláře, kterou měla být podle svědků právě AK Kinstellar.

Ministerstvo spravedlnosti má přitom od roku 2012 uzavřenou rámcovou smlouvu na poskytování externích právních služeb s advokátní kanceláří bývalého ministra spravedlnosti a dlouholetého předsedy advokátní komory Karla Čermáka. Podle členů pracovní skupiny EMSON (má na starosti přípravu a průběh výběrového řízení na tzv. náramky), s nimiž měla Česká justice možnost mluvit, však ministr Robert Pelikán nebyl se službami advokátní kanceláře Čermák a spol. spokojený. Dokonce se podle nich uvažovalo o vracení některých faktur za jejich služby.

Na jednání skupiny EMSON 15. června tohoto roku se tak řešila choulostivá otázka: jak stihnout termíny, kdy zadávací dokumentace k zakázce na tzv. náramky měla být advokátům předána ke konzultaci do 8. července, splnit zákon o zadávání veřejných zakázek a zároveň splnit přání pana ministra?

Česká justice měla možnost jak mluvit se svědky tohoto jednání, tak nahlédnout do zápisu z této porady.

Z ní i z výpovědí svědků vyplývá, že ředitelka Probační a mediační služby, která zakázku na tzv. náramky vypsala, Jitka Čádová, odmítla zadat služby advokátní kanceláře přímo jedné AK a požadovala soutěž. To stejné, tedy zadání zakázky přímo jedné advokátní kanceláři, ačkoliv si to přeje ministr, odmítla i tehdejší vedoucí oddělení veřejných zakázek MSp Kristýna Hlobilová.

V opačném případě, tedy pokud by neproběhlo výběrové řízení, odmítly jak Čádová, tak Hlobilová se na takovém postupu podílet. Ministr není nad zákon, odmítám jít do vězení, měla na tomto jednání podle svědků dokonce prohlásit Hlobilová, která už mezitím ministerstvo opustila a podle informací zamířila do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Proti uvedení informace, že vedoucí oddělení veřejných zakázek Kristýna Hlobilová odešla z ministerstva, do souvislosti s děním kolem výběrového řízením se ohradilo ministerstvo spravedlnosti: „Ministerstvo spravedlnosti se chce ohradit proti vyznění, které článek nabízí, a to že by – dnes již bývalá – vedoucí oddělení veřejných zakázek Kristýna Hlobilová opouštěla Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s uvedenou zakázkou. Vzhledem k povaze a vyznění článku Ministerstvo důrazně žádá o úpravu příslušných částí textu či odstranění zveřejněného textu,“ uvedla pro Českou justici mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Nešťastný z celé situace byl podle svědků ředitel odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace MSp Michal Špejra, který bral „doporučení ministra“ zadat zakázku jedné konkrétní advokátní kanceláři za definitivní. Žiju v domnění, že víme, které advokátní kanceláři to dáme, měl dokonce podle svědků na jednání 15. června prohlásit Špejra. „Nemůžu vám v této věci sdělovat informace,“ ragoval Špejra pouze na dotazy České justice.

Na to mu Čádová měla skočit do řeči s tím, že to domnění je rozhodnutí ministra, že určil konkrétní advokátní kancelář. Na poradě se řešilo i to, jaký má hodinový tarif AK Čermák a spol. na jedné a AK Kinstellar na straně druhé, přičemž z debaty úředníků mělo vyplynout, že je zde výrazný finanční rozdíl, kdy podle odhadů účastníků je tarif AK Kinstellar přibližně dvojnásobný. Závěrem porady pak bylo, že rozhodnout musí náměstek ministra pro ekonomiku Miroslav Zábranský, který byl v té době na dovolené.

Ministerstvo spravedlnosti pak vybralo již zmíněnou AK Kinstellar a to formou oslovení tří advokátních kanceláří. Problém je, že dosud nebylo schopno odpovědět na to, které další dvě advokátní kanceláře vedle AK Kinstellar oslovilo, jaké byly jejich nabídky a také proč nevyužilo služeb AK Čermák a spol., s níž má ministerstvo uzavřenou rámcovou smlouvu na poskytování právních služeb.

(epa)