Počet dopravních policistů se musí zvýšit, protože je více silnic a jsme v Schengenu

Náborové příspěvky se budou podle novely pohybovat od 30.000 do 150.000 korun Foto: archiv

V důsledku rozhodnutí ministerstva dopravy přejmenovat rychlostní komunikace na dálnice se musí zvýšit počet dálničních oddělení. Vstupem do Schengenu se Česká republika navíc stala tranzitní zemí pro zahraničí. Následujících pět let proto počet dopravních policistů naroste o 430 policistů a policistek.

Vyplývá to z dokumentu Rozvoj policie v letech 2016 – 2020, který byl minulý týden předložen k jednání vládě. Vláda projednání materiálu přerušila.

Podle dokumentu je nárůst silniční dopravy v zemi od roku 1989 dramatický. Země se po vstupu do Schengenu stala tranzitním prostorem pro zahraniční nákladní dopravu. „Intenzitu dopravy ovlivnil i vstup České republiky do Evropské unie a do Schengenského prostoru. V rámci těchto změn – otevření hranic- se Česká republika stala tranzitní zemí a to především pro zahraniční nákladní dopravu. Celkový nárůst počtu vozidel na pozemních komunikacích v kombinaci se zastaralou silniční sítí a pomalým rozvojem s sebou v současné době přináší celou řadu dopravních komplikací, na které musí policie reagovat,“ uvádí Policejní prezidium v materiálu pro vládu.

Přejmenování silnic si žádá zaměstnat nové policisty

Dalším důvodem je administrativní rozšíření dálniční sítě. To připravuje ministerstvo dopravy tak, že jednoduše rychlostní komunikace přejmenuje na dálnice. Z toho ovšem vyplyne pro policii zvýšit počet dálničních oddělení. „V návaznosti na připravované změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, dojde k administrativnímu převedení rychlostních komunikací na dálnice, čímž se (podle seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku) může dálniční síť rozšířit z původních 755,8 km až na 1172,1 km. Opomenout nelze ani postupnou výstavbu nových dálničních úseků,“ upozorňuje autor dokumentu Policejní prezidium.

To ovšem podle dokumentu znamená „nutnost zajištění nepřetržitého výkonu služby v území při zohlednění zátěže podle narůstající intenzity silničního provozu a rozlohy silniční sítě a potřebu zvýšit počet dálničních oddělení souběžně s rozvojem dálniční sítě“.

A nová dálniční oddělení si žádají nové policisty: Hlavním kritériem rozvoje služby dopravní policie je schopnost policie zajistit nepřetržitý výkon služby se zohledněním zátěže podle maximální intenzity silničního provozu stanovené na základě sčítání dopravy v roce 2010 a rozlohy silniční sítě podle statistik Českého statistického úřadu. Tímto kritériem byly definovány minimální početní stavy jednotlivých organizačních článků služby dopravní policie v celé České republice – personální doplnění dopravních inspektorátů a nutnost zřídit nová dálniční oddělení. Postupně se počet dopravních policistů má podle materiálu začít zvyšovat od roku 2017 až bude v roce 2020 o 430 mužů a žen sloužících u dopravní policie více.

(ire)