Skopal dříve pracoval pro ministerstvo, jeho obvinění údajně nesouvisí s prací státního zástupce

Podnikatel Petr Sisák, je obviněný z manipulací při insolvencích Reprofoto: ČT

Údajná trestná činnost státního zástupce Romana Skopala, který čelí obvinění v kauze insolvenčních podvodů, nesouvisí s výkonem jeho funkce. Řekla to Skopalova nadřízená, šéfka Městského státního zastupitelství v Brně Kateřina Jirásková. Uvedla, že podle usnesení o zahájení trestního stíhání se Skopal údajného skutku dopustil v době, kdy na státním zastupitelství ještě nepracoval.

Skopal byl podle informací České justice v minulosti několik měsíců ředitelem justičního odboru na ministerstvu spravedlnosti a měl na starosti kontrolu insolvencí. „Roman Skopal byl 1. 3 . 2012 jmenován do funkce ředitele odboru justičního v sekci justiční. Jmenován byl do funkce ministrem Jiřím Popíšilem, a jeho pracovní poměr skončil ve zkušební době dnem 31. 8. 2012 (zkušební doba 6 měsíců). OČRT ani jiné orgány si nevyžádaly spolupráci nebo dokumenty k jeho působení na MSp,“ reagovala na dotazy České justice Kristýna Labohá z tiskového oddělení resortu spravedlnosti. Skopal tak ve funkci skončil v době, kdy ministerstvu už šéfoval Pavel Blažek z ODS.

„Mgr. Roman Skopal se měl skutku uvedeného v usnesení dopustit v době, kdy ještě nepracoval na státním zastupitelství a skutek zjevně nesouvisí s výkonem jeho funkce,“ napsala Jirásková. Na dotaz, zda bude podávat ministru spravedlnosti návrh na Skopalovo dočasné zproštění výkonu funkce státního zástupce, uvedla, že se s věcí nejprve musí seznámit a poté vyčkat, až bude rozhodnutí o zahájení trestního stíhání pravomocné.

V kauze údajné manipulace s insolvenčními řízeními, která se údajně týká Via Chem Group, obvinila policie po pátečním zásahu 14 lidí. Dva další – podle médií podnikatele Petra Sisáka a advokáta Iva Halu – se jí nepodařilo zadržet. Ve vazbě skončili čtyři z obviněných, podle České televize advokát firmy Via Chem Group Petr Kovařík, advokát firmy Borsay Milan Kučeřík, insolvenční správkyně Vladimíra Jechová-Vápeníková a Tomáš Machotka, jednatel společnosti Sarpent, která je věřitelem Via Chem Group.

Právníci Kovařík a Kučeřík mají podle veřejného seznamu advokátů pozastavený výkon advokacie. Zákon o advokacii stanoví, že výkon advokacie je automaticky pozastavován tomu advokátovi, který je vzat do vazby. Po dobu pozastavení výkonu advokacie pak advokát nemůže poskytovat právní služby.

„Jakmile by byli propuštěni z vazby, je s nimi vedeno klasické řízení o možném pozastavení výkonu advokacie jako s advokáty, kteří do vazby bráni nejsou,“ vysvětlila mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. V tomto řízení pak představenstvo ČAK rozhoduje, zda bude advokátům výkon advokacie nadále pozastaven až do pravomocného skončení jejich trestního řízení, či zda by mohli výkon advokacie před výsledkem trestního řízení obnovit.


Podnikatel Petr Sisák dnes v prohlášení zaslaném médiím uvedl, že ho překvapila situace v Česku, která nastala, když je na dlouhodobě naplánované několikadenní zahraniční cestě. „Při všech dosavadních žádostech o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení i všech dalších úřadů jsme vždy plně spolupracovali, předávali všechny doklady, přebírali všechny výzvy i předvolání,“ uvedl Sisák. Podobně reagoval i jeho advokát Ivo Hala. jejich prohlášení přinášíme v plném znění.

Vyjádření Petra Sisáka k probíhajícímu policejnímu šetření ve věci Via Chem Group

Jsem překvapen situací, která se odehrává v České republice, zatímco se s kolegou nacházím na krátkodobé a dlouhodobě plánované pracovní cestě do zahraničí..

Při všech dosavadních žádostích o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení či dalších úřadů jsme vždy plně spolupracovali, předávali všechny doklady, přebírali všechny výzvy a předvolání. I proto se můj právní zástupce ihned v pondělí také spojil se státním zástupcem a informoval ho, že se do Prahy vrátím předčasně již koncem tohoto týdne. Jsem samozřejmě i nyní zcela připraven plně spolupracovat při vysvětlování a objasňování tohoto absurdního, dalo by se říci, až kafkovského případu. Věřím, že jde o hluboké nedorozumnění.

Tato situace ohrožuje křehký konzesus, kdy Spolek pro chemickou a hutní výrobu dosáhl díky mým osobním garancím dohody se svými věřiteli, díky níž může tato jedna z nejvýznamnějších domácích chemiček dále vyrábět a být jedním z nejúspěšnějších českých exportérů. I právě díky této dohodě byla tato firma s 1000 zaměstnanci v regionu s největší nezaměstnaností zachráněna během světové hospodářské krize od krachu.

Reorganizace Via Chem Group, prostřednictvím které se má dosáhnout finální dohody majoritních věřitelů se realizuje pod dozorem probíhajícího soudního řízení. Od samého počátku je přitom účastníkem řízení také českobudějovické Krajské státní zastupitelství. To má také přistup ke všem materiálům i dokumentům, jeho zástupci se účastní všech jednání a během více než rok a půl jeho trvání proti legálnosti a správnosti veškerého postupu nevznesli žádné připomínky.

Vždy jsme si zakládali na tom, že jsou naše postupy vždy v rámci zákona. I proto jsme mnohdy volili složitější, časově i finančně náročnější postupy v rámci zákonných mechanismů, než abychom mohli být kýmkoliv nařčeni z nezákonného jednání. I proto jakékoli obvinění, že by na našem jednání bylo cokoliv nezákonného zásadně odmítáme.

Nevyřešení situace může výrazně postihnout všechny strany, dodavatele, akcionáře a zaměstnance společnosti i mě osobně tím, že ohrozí křehký dosažený konsensus. Proto vyzývám všechny k věcnému řešení. Jsem přesvědčen, že vše se řádně vysvětlí, protože si ani popravdě nedokáži představit jiný průběh.

JUDr. Petr Sisák, předseda dozorčí rady Spolchemie

Prohlášení Mgr.Ivo Haly, právního zástupce Via Chem Group (VCHG)

Dovolte mi, abych se ve stručnosti vyjádřil k obviněním, která zaznívají ze strany orgánů činným v trestním řízení vůči mé osobě a zpochybňují naše legitimní aktivity ve prospěch našeho klienta, kterým je společnost Via Chem Group.

Z nepochopitelného důvodu je obvinění policie založeno pouze a právě na jediném znaleckém posudku – na tom, který není jednak nikterak nezávislý, protože si jej nechali udělat údajně poškození a za druhé vycházel pouze z veřejně dostupných a co je ještě horší – zastaralých a neaktuálních informací.

Hodnotu této firmy lze přitom ocenit pouze dvěma metodami – buďto porovnávací metodou (kterou v tomto případě nelze aplikovat, protože akcie firmy nejsou veřejně obchodovatelné), anebo tzv.diskontovaným cashflow (dobou návratnosti investice).

Kdyby přitom policie pracovala se znaleckým posudkem, který byl vypracován přímo ve spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a jeho dceřinnými firmami, musela by dospět k naprosto opačnému závěru. A sice k tomu, že Via Chem Group není předlužena a údajným poškozeným tedy ani nemohla vzniknout žádná škoda, protože hodnota přesahuje 1 miliardu korun. Going concern (vyjádření hodnoty podniku v běžícím stavu) je v řádu miliard, přičemž aktuální výsledky dle auditovaných mezinárodních standardů EBITDA dosahují každoročně cca půl miliardu korun při obratu přesahujícím 5 miliard korun. V ramci soudem dozorované reorganizace by se přihlášené pohledávky zcela splatily, což byl cíl i účel, který naplňuje zákonný požadavek na naplnění principu společného zájmu věřitelů, který podporuje majorita zajištěných i nezajištěných věřitelů. Tento posudek, který tedy svědčí o úplném opaku a vyhovuje nutným standardům k ocenění podobné společnosti přitom orgány činné v trestním řízení z neznámého důvodu zcela ignorovaly.

V postupu policie spatřuji kriminalizaci mého legitimního jednání, při kterém v souladu s legitimními zájmy a pokyny mého klienta chráním jeho existující a řádně nabyté vlastnictví majetku procesními úkony v řádných řízeních před našimi soudy. Toto obvinění je ze tedy, jak vyplývá z výše uvedeného, ze samé své podstaty nesmyslné. 

Postup mého klienta je pouhým naplněním principu, že insolvenční řízení je ovládáno majoritou věřitelů, přičemž taková opatření mého klienta i dalších osob byly vždy prokazatelně ve společném zájmu věřitelů. Tento stav je opakované potvrzován odvolacími soudy i dosvědčuje to i nález Ústavního soudu ČR (byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku a má ho k dispozici i policie), kde je naopak postup údajných poškozených a zároveň oznamovatelů (MČ Praha 6 a Praha 10) hodnocen jako účelový a šikanózní (a to i přestože kauza Key Investments nemá s Via Chem Group a probíhající reorganizací pod dohledem soudu nic společného). Je neštěstím naší doby, že strana, která je u legitimního a nezávislého soudu neúspěšná, nechce akceptovat jeho rozhodnutí a zneužívá policejní orgány k vlastnímu zvýhodnění k vylepšení své pozice v soudním řízení.

V výše uvedeném duchu poskytnu i své svědectví a vyjádření PČR neprodleně po svém návratu do České republiky.

Mgr. Ivo Hala


 

(epa, čtk)