Zákaz kouření bude platit v zoo i v čajovnách, obce vyhláškami zatíženy nebudou

Foto: archiv

Poslanci navrhli na ústavně právním výboru Parlamentu další pozměňovací návrhy k oběma tzv. protikuřáckým zákonům. Návrh výjimky pro vodní dýmky neprošel, výjimka ze zákazu kouření ve stanových konstrukcích byla přijata. Atmosféra podrobné rozpravy byla napjatá.

K již existujícím pozměňovacím návrhům předložil další dva návrhy poslanec Jan Chvojka (ČSSD). První se týkal podávání alkoholu ve školských zařízeních ve vztahu k odborných školám zaměřeným na gastronomii, potravinářství nebo zemědělství. Návrh poslance Chvojky doplnit zákaz podávání alkoholu formulací „nejde-li o prodej, který je součástí vzdělávání“ v gastronomických a dalších školách prošel.

Naopak návrh Jana Chvojky, který přednesl za nepřítomného poslance Martina Plíška (TOP09), který obsahoval výjimku ze zákazu kouření pro vodní dýmky, hlasováním neprošel. Nesouhlasili s ním ani přítomní zástupci ministerstva s tím, že taková výjimka by se vztahovala ke všem stravovacím prostorám, jak se k těmto prostorám vztahuje celý zákon, a proto by výjimka umožnila kouřit vodní dýmku v cukrárnách.

Hlasováním prošly také všechny tři návrhy poslance Radka Vondráčka (ANO2011), který podal ke svému pozměňovacímu návrhu pozměňovací návrh, a to zvýšení hranice obsahu ethanolu na nikoli 4,5%, jak stálo v jeho původním návrhu, ale pouze na 4,3% pro prodej a podávání alkoholu na všech sportovních akcích z původních 4%. Jestliže původní vládní návrh vylučoval z fotbalových hřišť, stadionů a dalších zařízení většinu piv, současný návrh je hraničí, za kterou už jsou tzv. dvanáctky. S tím souhlasí i ministerstvo zdravotnictví a návrh prošel.

Prošlo kouření ve stanech a nekouření v zoologické zahradě

Stejně tak prošel návrh poslance Radka Vondráčka na výjimku ze zákazu kouření pro pergoly nebo stanové konstrukce, když poslanci schválili doplnění definice vnitřních prostor slovy „vyjma dočasných staveb“. Přijat byl rovněž návrh Radka Vondráčka, kterým se ze zákona vypouští zplnomocnění obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou kouření na všech akcích, na kterých jsou osoby mladší 18 let. Na tom trval i Svaz měst a obcí, který kvůli tomu poslancům zaslal stanovisko.

Schválen byl rovněž návrh zpravodajky zákona Heleny Válkové (ANO2011), kterým se provozovnám stravovacích služeb přikazuje označit vnější prostory, tedy zahrádky, viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“ a zajistit, aby z tohoto prostoru nedocházelo k pronikání kouře do míst, kde je kouření zákonem zakázáno.

Ani s návrhem Heleny Válkové zakázat kouření v zoologických zahradách neměli poslanci ústavně právního výboru problém, až na poslance Marka Bendu (ODS), který upozornil, že v zoologických zahradách je už nyní zakázáno kouřit, existují tam kuřárny a s cigaretou nikdo mezi zvířaty nechodí. Helena Válková však trvala na zákazu ve všech prostorách zoologických zahrad a v této souvislosti uvedla, že na její návrh došlo mnoho děkovných e-mailů a pouze dva, ve kterých stálo, že dotyční už do zoologické zahrady nepůjdou. Návrh na úplný zákaz kouření v zoo prošel.

Neutrální postoj ke znovuzavedení zákazu kouření na zastávkách a nástupištích, který navrhovala Helena Válková, zaujali zástupci ministerstva zdravotnictví, neboť dosud neobdrželi stanovisko ministerstva dopravy k definici zastávky. Návrh však prošel hlasováním poslanců.

Marek Benda navrhl zákaz prodeje cigaret

Problém se ukázal s návrhem Heleny Válkové na zákaz kouření na vnitřním pracovišti. Helena Válková navrhovala zákaz kouření ve všech prostorách, „do nichž má zaměstnanec přístup při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“. „Je třeba zavést veřejnoprávní zákaz kouření ve vnitřním prostoru pracoviště v tomto zákoně, čímž bude ve spojení s §103 1. písmenem zákoníku práce jasně stanovena povinnost zaměstnavatele zajistit dodržování zákazu kouření ve vnitřním pracovišti,“ uváděla v odůvodnění svého návrhu.

Na tento návrh reagoval poslanec Marek Benda, který přítomné poslance upozornil, že tento návrh je ve skutečnosti zákazem kouření na kterémkoli pracovišti, včetně vlastní dílny živnostníka. „Bude-li mít někdo dílnu a budou tam dva, nesmí se tam tímto kouřit. Znamená to plošný zákaz kouření v celé zemi. A já na to říkám: zakažme plošný prodej cigaret!“ vyzval poslanec Benda, který odkazoval na soukromoprávní vztahy v zákoníku práce. Tomu oponovala Helena Válková, která označila veřejnoprávní zákaz za zcela legitimní.

Za pravdu dal Marku Bendovi poslanec Bronislav Schwarz (ANO2011). „Je to pravda. V soukromé dílně nebudete smět kouřit. Já to ale obrátím – protože to znamená, že v restaurační kuchyni se nebude smět kouřit,“ upozornil poslanec. I malá dílna má neformální místo, předsíň, kde to bude možné, zaznělo. Marek Benda však citací návrhu Heleny Válkové dokázal, že to možné nebude, když předsedající Radek Vondráček ukončil polemiku. Návrh Heleny Válkové poté hlasováním neprošel.

Kuřáci ať kouří jen v soukromí

Neprošel ani návrh skupiny poslanců na stavební rozdělení prostor na nekuřácké a určené ke kouření, přičemž zákon by stanovil procenta plochy, kterou mohou kuřácké prostory zabírat. K návrhu se připojil poslanec Marek Benda Marek Benda rovněž navrhoval uzákonění kuřáren ve sportovištích, kinech, kulturních zařízeních stejně jako budou povoleny na letištích a nádražích. „Má nějaký smysl vyhazovat davy lidí z Národního divadla na ulici kromě vašeho hesla vyžeňte je ven? Položil otázku Marek Benda. „Tak ať nekouří,“ ozvalo se z druhé strany.

„Co chceme docílit? Chceme chránit zdraví. Ať lidé kouří v soukromí,“ reagoval poslanec Bronislav Schwarz. „Proč chtějí odpůrci kouření výhru 100:0? Proč nejste schopni jakéhokoli kompromisu? Proč mohou být na letišti kuřárny, ale jinde to nejde?“ nepřestával bojovat Marek Benda. Na to dostal odpověď od náměstkyně ministra zdravotnictví: „Protože na letišti je člověk zavřený a nemůže odejít“. Ani jeden ze dvou návrhů poté hlasováním neprošel.

Dalším návrhem se Marek Benda pokusil zmírnit přísnou regulaci na sportovních akcích a ve školských zařízeních, kde nyní nelze vítězi soutěže podat přípitek sektem a navrhl zákaz prodeje, avšak vypuštění zákazu podávání. Přítomní zástupci ministerstva zdravotnictví argumentovali tím, že toto ustanovení už v zákoně je nyní a nejsou indicie, že by byl problém. „Indicie jsou takové, že se to masově nedodržuje,“ kontroval Marek Benda. Tak jako se protikuřácké zákony masově nedodržují na západě, kde vznikly soukromé kluby, dodal Marek Benda.

Mnoho dalších návrhů právní výbor nepodpořil. Šlo například o úpravy Marka Bendy (ODS) na zrušení povinnosti restauratérů nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než pivo, byť by to byla kohoutková voda. Někteří poslanci už dřív poukazovali na to, že například v restauraci, v níž bude pivo za 25 korun, bude půllitr kohoutkové vody za 24,90 koruny a zákonná povinnost bude splněna.

Benda těsně neuspěl ani s návrhem na vypuštěním odpovědnosti hostinských za to, že se v jejich podniku bude nacházet nezletilý člověk ve „zjevně“ podnapilém stavu. Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací už dříve uvedl, že restauratéři to nebudou schopni splnit. Benda v této souvislosti varoval před „nekonečnými soudy“.

(ire)