Státní zástupce Kosán se měl podle nadřízených nestandardně zajímat o trestní věci

Státní zástupce Ladislav Kosán Reprofoto: ČT

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) ve svém rozhodnutí 8. března tohoto roku sice potrestal státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Chomutově (OSZ Chomutov) Ladislava Kosána snížením platu o 10% na 9 měsíců, avšak povětšinou z jiných důvodů, než pro které žalobu podala vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Česká justice přináší podrobný rozbor celého rozhodnutí.

Rozhodnutí kárného senátu NSS je zajímavé i z jiného důvodu: přestože se kárný senát ve složení předseda JUDr. Jiří Palla, zástupce předsedy senátu JUDr. Stanislav Rizman a přísedící JUDr. Renata Brabencová, JUDr. Vladimír Mach, JUDr. Martin Mikyska a doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. zabýval žalobou na státního zástupce Kosána, vyznívá jeho verdikt často velmi kriticky i vůči Ivanu Novákovi, soudci Okresního soudu v Chomutově. Ten v kárně řešeném případu, který se týkal podmínečného propuštění bývalého senátora Alexandra Nováka z vězení, rozhodoval a před kárným senátem vystupoval jako svědek.

Soudce Novák rozhodl o podmínečném propuštění bývalého starosty Chomutova Reprofoto ČT
Soudce Novák rozhodl o podmínečném propuštění bývalého starosty Chomutova Reprofoto ČT

Česká justice má rozhodnutí kárného senátu NSS k dispozici. U Kosána, který má podle vyjádření vedoucího Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Jana Jakovce skončit ve funkci vedoucího Okresního státního zastupitelství v Chomutově (OSZ), je zdůvodnění kárného senátu důležité i z jiného důvodu. Vyplývá z něj totiž i závažné podezření jeho nadřízených o jeho působení v čele OSZ Chomutov. Součástí rozhodnutí kárného senátu jsou totiž i pasáže z jeho hodnocení ze strany již zmíněného Jakovce z července minulého roku, z něhož vyplývá, že se měl Kosán zajímat nestandardně o průběh trestních věcí nad rámec svojí funkce. „Na straně druhé se však v tomtéž pracovním hodnocení uvádí, že někteří pracovníci státního zastupitelství ztratili předchozí důvěru ke kárně obviněnému po ukončení jeho dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce v roce 2009, k němuž došlo na základě vydání pravomocného zprošťujícího rozhodnutí kárného soudu v řízení, ve kterém bylo kárně obviněnému kladeno za vinu, že ovlivňoval rozhodování státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ve věci, v níž nevykonával žádnou působnost. Dále krajský státní zástupce v pracovním hodnocení ze dne 20. 7. 2015 uvedl, že přestože v tomto kárném řízení nedošlo k uznání viny, mohl z neoficiálních informací jiných státních zástupců vnímat to, že se kárně obviněný několikrát zajímal o trestní věci mimo rámec své působnosti a od této doby vždy obezřetně sledoval jeho chování, aby se podobná situace již neopakovala,“ stojí doslovně v rozhodnutí kárného senátu NSS. Ladislav Kosán, který je státním zástupcem od roku 1977 a od roku 1992 působil ve funkci vedoucího OSZ Chomutov, byl v roce 2003 obviněn z toho, že měl nabízet úplatek svému kolegovi za ovlivnění trestní věci. V roce 2009 však byl obvinění pravomocně zproštěn a vrátil se do funkce vedoucího státního zástupce OSZ Chomutov.

Čtěte také: Luboš Dörfl: Propuštění exsenátora Nováka z vězení poškodilo naši reputaci

U soudce Okresního soudu v Chomutově Ivana Nováka, který před v kárném řízení s Kosánem vystupoval jako svědek, a který byl jen týden po rozhodnutí kárného senátu obviněn v jiné věci z podezření z braní úplatku v souvislosti s výkonem soudcovské funkce, zase kárný senát několikrát poukázal na jeho nedůvěryhodné svědectví. „Kárně obviněný (Ladislav Kosán, pozn. red.) i svědek JUDr. I. N. (Ivan Novák, pozn. red.) však rovněž tvrdili, že žádná důvodná obava z maření nástupu do výkonu trestu nevznikla ani na základě skutečností zjištěných při utajeném sledování odsouzeného. Toto tvrzení je však ve zřetelném rozporu s obsahem úředního záznamu ze dne 28. 3. 2013, který sepsal svědek JUDr. I. N. a založil ho do spisu Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 6 T 177/2005. V něm se totiž uvádí, že podle zpráv Policejního prezidia odsouzený se svou manželkou vycestoval dne 7. 3. 2013 na neznámé místo do USA a je dáno důvodné podezření, že disponuje cestovními doklady jiného jména a hodlá se trvale usadit v USA, kde v poslední době nakupovala nemovitosti společnost s jeho majetkovou účastí, přičemž vycestování odsouzeného zpět do České republiky nebylo potvrzeno. Dále svědek v úředním záznamu ze dne 28. 3. 2013 jasně shrnul, že z konkrétních zpráv Policie České republiky vyplývá důvodná obava, že odsouzený uprchne, bude se skrývat nebo se jiným způsobem vyhýbat nástupu trestu, a proto je téhož dne vydán příkaz k jeho dodání do výkonu trestu. Tento zřetelný rozpor mezi výpovědí při jednání kárného senátu a obsahem úředního záznamu ze dne 28. 3. 2013 přitom nedokázal svědek hodnověrně vysvětlit. Tvrzení, že si na vyhotovení úředního záznamu nevzpomíná, je v rozporu s jeho další zmínkou o podrobné znalosti případu ve stádiu řízení před nalézacím soudem, kterou byl vybaven i při rozhodování o žádosti o podmíněné propouštění. Údajný poznatek pracovníka policejního útvaru, že odsouzený má zpáteční letenku a předpokládá se jeho návrat do České republiky, o němž se svědek také zmínil, odporuje úřednímu záznamu ze dne 28. 3. 2013, ve kterém se výslovně uvádí, že podle zpráv policejního orgánu nebyla zpáteční cesta odsouzeného potvrzena. Příkaz k dodání odsouzeného do výkonu trestu svědek vydal dne 28. 3. 2013, tedy ve stejný den, kdy sepsal uvedený úřední záznam a kdy odsouzený ještě pobýval v USA, jak vyplývá z jeho výslechu provedeného ve výkonu trestu za účelem zjištění okolností souvisejících s doručováním rozsudku krajského soudu. V něm totiž odsouzený uvedl, že se do České republiky vrátil až dne 31. 3. 2013. Je tedy evidentní, že důvodem pro vydání příkazu k dodání do výkonu trestu byly poznatky popsané v úředním záznamu ze dne 28. 3. 2013, a nikoliv vydání usnesení o neodložení výkonu trestu ze zdravotních důvodů či snaha vyhnout se dalším nepříjemnostem, jak uvedl svědek JUDr. I. N.“, stojí ve zdůvodnění kárného senátu NSS.

Právě hledisko vyhýbání se nástupu trestu ze strany Alexandra Nováka, ale také nerespektování rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který měsíc před rozhodnutím o podmínečném propuštění Alexandra Nováka na základě rozhodnutí právě soudce Nováka, jeho žádost o propuštění zamítl, bylo jedním z hlavních důvodů, proč shledal kárný senát NSS státního zástupce Kosána kárně vinným a uložil mu trest snížení platu o 10% na devět měsíců.

Vrchní státní zástupkyně v Praze takovou interpretaci odmítá. „Vaše sdělení, jímž komentujete rozhodnutí NSS ve věci okresního státního zástupce v Chomutově je zcela zavádějící. Kárný senát může rozhodovat pouze o skutku, který je předmětem kárného návrhu, a který vymezí kárný navrhovatel, a tak se také v této věci stalo,“ reagovala Lenka Bradáčová na článek České justice.

(epa)