Sobota, 4. prosince, 2021

Dokumenty Ivana Langera byly vydány. Mlčenlivost advokáta nemůže znemožňovat odhalování trestné činnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ostravský krajský soud dnes policii vydal k prostudování část věcí a dokumentů zabavených policií při domovních prohlídkách v bytě a kanceláři bývalého ministra vnitra a nyní advokáta Ivana Langera. Dokumenty, mobilní telefony, flash disky a také počítač kriminalisté zabavili loni na začátku olomoucké korupční kauzy řešené pod názvem Vidkun. Ještě dopoledne bude stejná soudkyně rozhodovat o dokumentech zajištěných v trezoru.

„V tuto chvíli nejsem schopen posoudit, nakolik byla rozhodnutím soudu dotčena povinnost advokáta zachovat mlčenlivost. Nakolik byla narušena práva mých klientů. Musíme odůvodnění prozkoumat,“ uvedl Langer, který celé vyšetřování považuje za neústavní. „Proces, který je postaven na lži, obcházení práva, porušováním ústavy a mediálním lynči, pokračuje. Mám pocit, že dnes už nikdo ani neví, proč začal,“ uvedl.

Z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku či z podplácení jsou obviněni hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD), bývalý šéf odboru krajské hospodářské kriminality Radek Petrůj, někdejší náměstek ředitele olomouckého krajského policejního ředitelství Karel Kadlec a podnikatel Ivan Kyselý, který je Langrovým přítelem.

Policie loni v říjnu při prohlídkách u Langera v bytě za přítomnosti dvou zástupců advokátní komory zajistila některé písemnosti, které souvisejí s jeho advokátní činností. Zástupci advokátní komory na místě odmítli vydat souhlas s jejich zabavením. Podle stanoviska Nejvyššího soudu se totiž nově za místo pro výkon advokacie považuje i advokátův byt, nasvědčují-li tomu důvodné okolnosti.

Čtěte o stanovisku NS k prohlídkám u advokátů: Konec střelby naslepo, pytlování a razií na cokoli.

Soudkyně Alice Erleová s tím nesouhlasí. Podle ní bylo rozhodnutí komory plošné a neřešilo jednotlivé dokumenty. Proto rozhodla vydat policii například deset mobilních telefonů, diáře, poznámkové bloky či elektronické nosiče dat. Dokumenty obsahují hledaná klíčová slova, která je spojují s vyšetřovaným případem. Soudní znalec hledal spojitosti například s klíčovými slovy jako Kadlec, Kauza Králík, malej strejda, velkej strejda či kamarád z Ostravy.


Názor:

S tímto názorem se u soudců setkávám velmi často, ale neodpovídá zákonné úpravě. Podle § 21 zákona o advokacii je advokát povinen „zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb“. A podle § 85b trestního řádu je soud oprávněn vydat orgánům činným v trestním řízení pouze takové důkazy získané domovní prohlídkou nebo prohlídkou jiných prostor u advokáta, které „neobsahují skutečnosti, o nichž je advokát povinen zachovávat mlčenlivost“.

Soud by vůbec neměl posuzovat, jaká nebo čí trestná činnost se odhaluje, a zda bude či nebude prokázána. Posuzuje pouze to, zda důkaz, který chtějí orgány činné v trestním řízení vydat a zástupce ČAK s tím nesouhlasil, byl advokátem získán v souvislosti s poskytováním právních služeb a je tedy kryt jeho mlčenlivostí.

Řeknu to ještě jinak: soud není vůbec oprávněn prolomit mlčenlivost advokáta!!! Buď dojde k závěru, že důkazy neobsahují skutečnosti, na něž se advokátova mlčenlivost vztahuje, a důkazy vydá orgánům činným v trestním řízení. V takovém případě žádnou mlčenlivost neprolamuje. Nebo dojde k závěru, že důkazy takové skutečnosti obsahují, a pak je musí vrátit advokátovi. Rozhodně nemůže říci, že takové důkazy policie potřebuje, že by bez nich neodhalila trestnou činnost a že je tedy z tohoto důvodu policii vydává. To je hrubé nepochopení zákona a zásah do práv těch, kterých se listiny a důkazy týkají.

Advokát Petr Toman


Soud vydal i dokumenty, které mohou souviset s kauzou Vidkun a zároveň splňují podmínku pro zachování mlčenlivosti advokáta. V těchto případech, kdy by mohla být dotčena práva třetích osob, je podle soudkyně právo na objasnění zločinu nadřazeno právu advokátova klienta na ochranu. „Nelze akceptovat, aby odhalování trestné činnosti bylo znemožněno jen ochranou advokátního tajemství,“ řekla.

Česká advokátní komora ve vyjádření pro Českou justici upozornila, že se nesnaží znemožňovat odhalování trestné činnosti. „ČAK nehodlá reagovat na jednotlivé výroky soudkyně mediálně prezentované, mohly by být vytrženy z celkového kontextu. Podrobněji se vyjádříme až písemné zdůvodnění zanalyzuje odborný poradní orgán – sekce pro trestní právo. K tomu už jen stručné konstatování, že důsledným hájením práva klientů na povinnost advokáta dodržovat mlčenlivost o záležitostech klientů, jsme nikdy v minulosti nešli proti odhalování trestné činnosti a nesnažili jsme se a nesnažíme se odhalování trestné činnosti znemožňovat,“ sdělila mluvčí Iva Chaloupková.

Krajský soud v Ostravě dnes rozhodoval o návrzích, které podaly Okresní soud v Ostravě a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Právě tyto orgány nařídily prohlídky bytu, kanceláře a bankovní schránky. Policie vše vydané dostane k prostudování. Pokud nevyhodnotí, že něco souvisí s vyšetřovaným případem, je povinna zajištěné věci a listiny vrátit. Kriminalisté si materiál převezmou ve čtvrtek. Zbývající věci si Langer a zástupce komory převzali krátce po skončení procesu.

(sr, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY