Evropská komise: Kvóty může stát za peníze odmítat jen jeden rok

Podle ministerstva vnitra nastaly podmínky pro to, aby Itálie osobu převzala zpět a tím nastaly podmínky pro zastavení azylového řízení v ČR Foto: wikipedia

Přidělené počty žadatelů o azyl z Afriky a z Asie bude moci členský stát EU odmítnout pouze přechodně, nikoli na stálo. Z této povinnosti se bude moci za 250 tisíc euro na osobu vykoupit pouze na dobu jednoho roku. Za tuto částku musí stát platit azylantovi školství, zdravotní péči a bydlení. Evropská komise počítá, že nově azylanti přijdou do zemí, kde jich zatím mnoho není.

Vyplývá to z původního znění návrhu Evropské komise na reformu Dublinského systému, jak byl předložen minulou středu. Konkrétně návrh obsahuje ustanovení s názvem „finanční solidarita“.

Pod tímto ustanovením stojí: „Členský stát umístění se bude na přechodnou dobu rozhodnout neúčastnit se opraveného mechanismu na dobu dvanácti měsíců. Členský stát vloží tuto informaci do automatického systému a upozorní ostatní členské státy, Komisi a Evropskou agenturu pro azyl. Poté budou žadatelé, kteří by byli umístěni do předmětného členského státu umístěni do jiného členského státu. Členský stát, který se přechodně neúčastní opravného umístění musí složit příspěvek solidarity ve výši 250 tisíc euro těm členským státům, které byly označeny jako odpovědné za přezkoumání dotyčných žadatelů,“ uvádí se v ustanovení.

Stát bude za azylantay platit školství, zdravotnictví a bydlení

Otázku, proč právě 250 tisíc euro, tedy 6,75 milionu korun na žadatele, a na co je tato částka určena, zodpověděl prestižní deník Politico, který citoval místopředsedu Evropské komise  Franse Timmermanse, podle kterého se bude moci členský stát vykoupit z povinnosti přijímat určité množství žadatelů o mezinárodní ochranu jen výjimečně.

Čtěte také: EK rozšiřuje azylovou definici o rodiny vzniklé po cestě do EU, patří k nim bratři a sestry

Podle Franse Timmermanse jde o částku, kterou příslušný stát stojí veškerý život jednoho azylanta po dobu pěti let: „Při kalkulaci byly vzaty v úvahu okamžité i dlouhodobé náklady na jednoho žadatele o azyl po dobu pěti let včetně školství, zdravotní péče a bydlení,“ cituje Politico místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse.

Frans Timmermans je holandský politik a diplomat, který v současnosti zastává funkci prvního místopředsedy Evropské komise Foto: Facebook
Frans Timmermans je holandský politik a diplomat, který v současnosti zastává funkci prvního místopředsedy Evropské komise Foto: Facebook

Podle předloženého návrhu by Evropská komise měla přijmout zvláštní aplikační normu, která bude specifikovat praktické náležitosti implementace mechanismu příspěvku solidarity. Monitorovat a hlásit Komisi údaje o aplikování příspěvku solidarity by měla Agentura pro azyl Evropské unie. Mechanismus přidělování lidí na území různých států má být spuštěn tehdy, když se počet žadatelů o azyl v některém členském státě zvýší o 150% nad referenční hodnotu určenou na základě ekonomiky a velikosti příslušné země.

Komise počítá s osídlením států, kde je zatím málo žadatelů

Podle návrhu Evropské komise ze středy 4. května 2016 dosáhnou celkové náklady nezbytné na podporu implementace návrhu částky  jedné miliardy a 828 milionů euro na léta 2027 – 2020.  „To pokryje náklady na transfery v případě spuštění opravného přemísťovacího mechanismu, založení a činnosti související s IT systémem pro registraci a automatické přemísťování  žadatelů,“ uvádí se v návrhu, který ovšem pokračuje dále: „Je to také podpora pro rozvoj nebytných přijímacích kapacit, co se týče infrastruktury i skutečných nákladů zvláště v těch členských státech, které měly až doposud co do činění s nízkým počtem žadatelů o azyl,“ uvádí se v návrhu Evropské komise.

Z návrhu Komise vyplývá, že Komise počítá se státy jako je Česká republika, kde je zatím málo žadatelů o azyl, jako s novými příjemci masy  žadatelů o mezinárodní ochranu, kterým EU zaplatí výstavbu infrastruktury i náklady na školství, zdravotnictví a bydlení pro nově na území těchto států přidělované  obyvatele.

Irena Válová