Poslanci ústavně právního výboru jednali s Pelikánem. Ten s opozicí pochybuje o návratu předkupního práva

Předsedkyně podvýboru pro justici a soudcovskou samosprávu Helena Válková a předseda ústavně právního výboru Jeroným Tejc Foto: archiv

Návrat institutu předkupního práva v rámci novely občanského zákoníku vzbudil na úterní schůzce poslanců ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) nejbouřlivější diskuzi. Pelikán s poslanci také podle informací České justice probral novelu insolvenčního zákona nebo plánované snižování tarifů exekutorů.

Naopak překvapivě se politici na schůzce nedostali k zákonu o státním zastupitelství. To jen potvrzuje zákulisní informace, že návrh zákona zůstane raději „zaparkován“ v Poslanecké sněmovně a na jeho první čtení na plénu nikdo nespěchá. „Řešily jsme návrhy zákonů, které máme nyní v plánu projednávat na výboru,“ vysvětlil to předseda ÚPV Jeroným Tejc.

Schůzky se za ministerstvo zúčastnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, náměstek pro vězeňství Vladimír Zimmel a náměstek pro úsek justiční a legislativní Michal Franěk. Z poslanců přišel Marek Benda (ODS), Markéta Wernerová (ČSSD), Martin Plíšek (TOP 09), Jeroným Tejc (ČSSD), Helena Válková (ANO) nebo Stanislav Grospič (KSČM). „Schůzku hodnotím jako bez velkého významu, i když ze strany ministerstva jako vstřícnou. Dlouhodobé vize nemají a veškerý čas se trávil nad banálními novelami ležícími dnes ve sněmovně,“ komentoval setkání Benda.

Jeroným Tejc, Jan Chvojka a Marek Benda - poslanci ústavně právního výboru Foto: archiv
Jeroným Tejc, Jan Chvojka a Marek Benda – poslanci ústavně právního výboru Foto: archiv

Podle Tejce panovala shoda nad tím, že by se občanský zákoník neměl „obohacovat“ stovkami drobných změn.
Ve čtvrtek by se měl na schůzi ÚPV řešit pozměňovací návrh poslance Jana Chvojky (ČSSD) k návratu institutu předkupního práva.  To by v praxi znamenalo, že kdo vlastní část nemovitosti a rozhodne se ji prodat, bude ji muset nejdřív nabídnout spoluvlastníkům. Podle informací České justice Pelikán na schůzce sdělil, že návrhu dá negativní stanovisko. „Je stoupencem předkupního práva, ale obává se, aby nevzniklo více režimů,“ komentoval to Tejc s tím, že on je přesvědčen, že nemůže dojít ke zpochybnění předkupního práva. „Jde pouze o povinnost nabídnout, nikoliv o povinnost prodat,“ dodal předseda ÚPV. Podle něj by se novela občanského zákoníku měla schválit nikoliv zbrkle, ale přeci jen rychle tak, aby se druhé čtení odehrálo co nejdříve.

Plíšek: Jde o koncepční otázku

Proti návratu institutu předkupního práva se vyslovil poslanec TOP 09 Martin Plíšek. Tomu také vadí, že ČSSD chce navrhnout pozměňovací návrh až po prvním čtení novely v Poslanecké sněmovně. „Zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků bylo po uvážlivé diskusi v ústavně právním výboru v minulém volebním období zrušeno, navíc s odkladem k 1.1.2015 (§ 3062 OZ), jde o koncepční otázku, která by se neměla měnit dle aktuálních nápadů. Aktuálně je spoluvlastník neomezeným vlastníkem podílu, znovuzavedení předkupního práva je omezením vlastnického práva, které by se mělo dít jen ve veřejném zájmu a za náhradu dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod, došlo by navíc ke kolizi dvou právních režimů,“ řekl Plíšek České justici.

Politici také probírali novelu trestního zákoníku týkající se terorismu, jeho financování, úplatkářství a která také původně obsahovala rozšíření působnosti trestných činů hanobení či podněcování k nenávisti. Druhou část novely ovšem Pelikán oddělil a do Legislativní rady vlády nyní posílá pouze část týkající se terorismu. Poslanci na schůzce ministra žádali, aby novela byla jen prostou transpozicí evropského práva.
Diskutovala se i novela, která má snížit počty druhy věznic.

Řeč přišla i na tendr na Elektronický monitorovací systém nebo snižování tarifů exekutorů. Zde ovšem Pelikán poslance nepotřebuje a tarify může upravit pouze vyhláškou.

Jednání podvýboru pro justici

V úterý se konalo i jednání podvýboru pro justici a soudní samosprávu. Podle předsedkyně Heleny Válkové proběhla diskuze o dodržování práva na zákonného soudce. Schůze se zúčastnil předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš. „Jednali jsme o možném zlepšení úpravy zákona o soudech a soudcích,“ sdělila Válková České justici s tím, že zasedání se bohužel zúčastnil nízký počet členů podvýboru. Podvýbor se nakonec usnesl, že ministerstvo spravedlnosti by mělo udělat namátkovou kontrolu na různých soudech a na základě kontroly by mělo konstatovat rozdíly. Na jednání podle Válkové zazněla také skepse vůči přidělování případů tzv. elektronickým generátorem.

(epa)